archive-com.com » COM » A » ADECOSE.COM

Total: 519

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ADECOSE
  Cena y Premio ADECOSE 2015 2014 2010 2011 2012 2013 Estrellas Adecose Estrellas Adecose 2014 Cartas de Condiciones Asambleas 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ser socio Beneficios de ser socio Quién puede ser socio Solicitud de admisión Entidad Beneficiaria Solicitar más información Colaboradores Internacional Actividad internacional 2015 2014 2013 2012 2011 Representación internacional Prensa Notas de Prensa 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Adecose en los medios 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Dossier de Prensa Memoria Corporativa Logos Más información Enlaces Contacto 10 2 2016 LAS CORREDURÍAS SUBEN LA NOTA AL SERVICIO DE LAS ASEGURADORAS Los socios de ADECOSE califican con una nota media del 6 62 la calidad del servicio de la 12 2 2016 Junta Directiva de ADECOSE 3 2 2016 LA DIRECTIVA DE DISTRIBUCIÓN PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2 2 2016 ADECOSE y CONSEJO participan en la reunión semestral de BIPAR ver más noticias Presentación de VII Edición del BARÓMETRO ADECOSE 2015 Estudio sobre la calidad de servicio de las compañías aseguradoras Primera entrega de los Premios Estrellas ADECOSE A disposición de los socios el vídeo El valor de las corredurías de ADECOSE en inglés La Ley de Fomento de

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/ (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • ADECOSE
  y Premio ADECOSE 2015 2014 2010 2011 2012 2013 Estrellas Adecose Estrellas Adecose 2014 Cartas de Condiciones Asambleas 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ser socio Beneficios de ser socio Quién puede ser socio Solicitud de admisión Entidad Beneficiaria Solicitar más información Colaboradores Internacional Actividad internacional 2015 2014 2013 2012 2011 Representación internacional Prensa Notas de Prensa 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Adecose en los medios 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Dossier de Prensa Memoria Corporativa Logos Más información Enlaces Contacto 10 2 2016 LAS CORREDURÍAS SUBEN LA NOTA AL SERVICIO DE LAS ASEGURADORAS Los socios de ADECOSE califican con una nota media del 6 62 la calidad del servicio de la 12 2 2016 Junta Directiva de ADECOSE 3 2 2016 LA DIRECTIVA DE DISTRIBUCIÓN PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 2 2 2016 ADECOSE y CONSEJO participan en la reunión semestral de BIPAR ver más noticias Presentación de VII Edición del BARÓMETRO ADECOSE 2015 Estudio sobre la calidad de servicio de las compañías aseguradoras Primera entrega de los Premios Estrellas ADECOSE A disposición de los socios el vídeo El valor de las corredurías de ADECOSE en inglés La Ley de Fomento de Financiación

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/index_cookies.asp (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  and the Insurance market Our vision Professionalism in the mediation sector The current situation calls for a new culture of corporate risk management that requires greater professionalism transparency and independence offering the customer more information and a greater degree of protection Our objectives To defend the interests of our associates To represent and exercise the common defence of the interests of our associate brokerages regarding Public Administration and other economic and social sectors in compliance with the regulations as set out in the association s By Laws Innovation and internationalisation To promote innovation within the insurance mediation sector and to create services and international networks enabling closer corporate ties and facilitating exchange Ample representation To serve as a channel of communicating the shared commitment of our associates with Public Administration bodies and the insurance market as well as with other international institutions To highlight the role of the insurance broker within our society To transmit the functional role of the insurance broker in relation to risk management consultancy and to achieve recognition for the value of the broker within our society in general Values Objectivity ethics transparency and service These foundational values together with the principles of freedom and independence

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=25&idioma=2 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  és la seva estructura i capacitat competitiva La categoria professional i empresarial dels associats i la seva activa participació permeten a ADECOSE influir en el sector de la mediació d assegurances i consolidar s hi com a interlocutor qualificat davant l Administració i el mercat assegurador Visió Professionalització del sector de la mediació El panorama actual exigeix una nova cultura de gestió del risc empresarial que requereix una més gran professionalització transparència i independència com també més informació i protecció al consumidor Objectius Defensa dels interessos dels associats Representar i exercir la defensa comuna dels interessos de las corredories associades respecte a l Administració i a d altres sectors econòmics i socials d acord amb les normes contingudes en els estatuts Innovació e internacionalització Promoure la innovació en el sector de la mediació d assegurances i la creació de serveis i xarxes de caràcter internacional que permetin la interrelació i l intercanvi empresarial Àmplia representativitat Servir de via d expressió de la voluntat comuna dels seus associats envers els diversos organismes de l Administració Pública i el mercat assegurador com també davant de qualsevol entitat d àmbit internacional Posar en relleu la funció de la corredoria d assegurances en la societat Difondre les funcions de la corredoria d assegurances en relació amb l assessorament en la gerència de riscs com també que se n reconegui el seu valor davant la societat en general Valors Objectivitat ètica transparència i servei Aquests valors fundacionals juntament amb els principis de llibertat i independència són els fonaments del Codi de Conducta d ADECOSE que tots els associats han d assumir Objectivitat Dur a terme una anàlisi professional dels riscs que permeti assessorar el client sobre la cobertura de les assegurances que s adequa millor a les seves necessitats Ètica Mantenir els més alts estàndards

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=36&idioma=3 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  da mediación O panorama actual esixe unha nova cultura de xestión do risco empresarial que require unha maior profesionalización transparencia e independencia e máis información e protección ao consumidor Obxectivos Defensa dos intereses dos asociados Representar e exercer a defensa común dos intereses das corredorías asociadas respecto da Administración e a outros sectores económicos e sociais de acordo coas normas contidas nos estatutos Innovación e internacionalización Promover a innovación no sector da mediación de seguros e a creación de servizos e redes de carácter internacional que permitan a interrelación e intercambio empresarial Ampla representatividade Servir de canle de expresión da vontade común dos seus asociados fronte aos diversos organismos da Administración Pública e o mercado asegurador así como ante calquera entidade de ámbito internacional Pór de relevo a función da corredoría de seguros na sociedade Difundir as funcións da corredoría de seguros en relación co asesoramento na xerencia de riscos e que se recoñeza o seu valor ante á sociedade en xeral Valores Obxectividade ética transparencia e servizo Estes valores fundacionais xunto aos principios de liberdade e independencia son os alicerces do Código de Conduta de ADECOSE que todo asociado ha de asumir Obxectividade Realizar unha análise profesional dos riscos

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=47&idioma=4 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  profesio zein enpresetan eskuratu duten mailari esker eta horien parte hartze aktiboagatik ADECOSEk aseguruen artekaritza sektorean eragina du eta solaskide aditu gisa finkatu da Administrazioaren eta aseguruen merkatuaren aurrean Ikuspegia Artekaritza sektorea profesionalizatzea Egungo egoerak enpresa arriskua kudeatzeko kultura berri bat eskatzen du Horren arabera profesionalizazio gardentasun eta independentzia handiagoa behar da baita kontsumitzaileentzako informazio eta babes gehiago ere Helburuak Bazkideen interesak babestea Bazkide diren artekaritzen interesak ordezkatu eta babestea Administrazioaren eta ekonomia nahiz gizarteko beste sektoreen aurrean betiere estatutuetan dauden arauak kontuan hartuz Berritzea eta nazioartean zabaltzea Aseguru artekaritzaren sektorean berrikuntza sustatzea baita nazioarte mailako zerbitzu eta sareak sortzea ere Horrela enpresen arteko erlazioa eta harremanak bultzatuko dira Ordezkaritza zabala Bazkide guztien gogoak adierazteko bidea izatea Herri Administrazioko erakundeen aurrean aseguruen merkatuaren aurrean eta nazioarte mailako edozein erakunderen aurrean Aseguru artekaritzaren eginkizuna gizartean sustatzea Aseguru artekaritzaren eginkizunak zabaltzea arriskuak kudeatzeko aholkularitzari dagokionean eta bere balioa gizarte osoan aitortzea Balioak Objektibotasuna etika gardentasuna eta zerbitzua Sorrerako balio hauek eta askatasun eta independentzia printzipioak ADECOSEren Jokabide kodearen oinarriak dira Bazkide guztiek onartu behar dituzte Objektibotasuna Arriskuen azterketa profesionala egitea bezeroaren beharretara hobeto egokitzen den aseguruen estaldurari buruz aholkatzeko Etika Jarduera profesionalean estandarrik altuenak mantentzea eta momentu guztietan informazio argia egiazkoa eta

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=58&idioma=5 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  Estrellas Adecose Estrellas Adecose 2014 Cartas de Condiciones Asambleas 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Ser socio Beneficios de ser socio Quién puede ser socio Solicitud de admisión Entidad Beneficiaria Solicitar más información Colaboradores Internacional Actividad internacional 2015 2014 2013 2012 2011 Representación internacional Prensa Notas de Prensa 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Adecose en los medios 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Dossier de Prensa Memoria Corporativa Logos

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=81&idioma=1 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • ADECOSE
  Corporativa Logos Más información Enlaces Contacto Carta del Presidente Quiénes somos Relación de socios Organización Código de conducta Estatutos Por qué ADECOSE El valor de las corredurías ADECOSE Home Sobre ADECOSE Carta del Presidente Carta del Presidente ADECOSE ante los nuevos desafíos del sector Para ADECOSE comienza un nuevo año lleno de retos que vamos a afrontar trabajando en la línea de siempre de forma rigurosa analizando en profundidad todos los temas que nos afectan como profesionales y como empresas y buscando oportunidades para mejorar el sector Desde ADECOSE vamos a continuar impulsando numerosas iniciativas que nos ayuden a avanzar en la excelencia de las corredurías que forman nuestra Asociación Como siempre tomaremos la iniciativa en los aspectos regulatorios que afectan al sector y a nuestros socios tanto en España como en Europa Además continuaremos firmando acuerdos con las aseguradoras que aporten un valor real a nuestros socios como los recientes protocolos de colaboración para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales o los modelos de cartas de condiciones y las guías de siniestros que ya han suscrito un gran número de compañías Además de seguir luchando contra las malas prácticas que afectan al sector

  Original URL path: http://www.adecose.com/web/main.asp?id_pagina=6 (2016-02-15)
  Open archived version from archive •