archive-com.com » COM » E » EHDIN.COM

Total: 960

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanna Ehdin - Skräpmaten
  Skadliga fetter Transfett härdat fett Läkemedel Föreningen VoF Energimedicin Enkla hälsoråd Helhetshälsa Medvetna köp Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök Kemikalier i läsk kan skada barnets DNA Ny forskning varnar för natriumbensoat E211 som används bland annat i läsk Genom att koppla av viktiga delar av DNA ökar risken för skada Enligt den engelske forskaren Peter Piper kan dessa kemikalier kan orsaka alvarlig skada till DNA i mitokondrierna vilket till slut

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=849 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skräpmaten
  kom hem började han dricka Coca Cola light som vanligt igen ca 2 liter per dygn och värken i händerna återkom Sedan augusti 2003 är han både Coca Cola och värkfri Fall 2 En dam 56 år hade problem med värk och ömhet över sina höfter och problem att ligga på sidan Hon sökte hösten 2003 och jag hade då nyligen varit i kontakt med mannen i Fall 1 Jag berättade för henne att jag nyligen träffat en patient som trodde att han fått värk av Coca Cola light I damens fall drack hon en multivitamindryck som också innehåller aspartam Efter att ha uppmanats sluta med denna dryck och övergå till juice har problemet i stort upphört Efter olika kontakter med Livsmedelsverket fick jag beskedet Enligt vår toxikolog som är kunnig om livsmedelstillsatser finns inget om samband mellan värk och aspartam i utvärderingen av aspartam Enligt reglerna får maxhalten aspartam i lightdrycker vara 600 mg l ADI värdet för aspartam är 40 mg kg kroppsvikt En person som väger 60 kg kan alltså dricka upp till 4 l lightdrycker per dag utan att nå ADI värdet Jag fick också veta att det inte finns någon organiserad biverkningsanmälning för livsmedel Det är i detta perspektiv inte så konstigt om det inte finns några uppgifter om biverkningar av aspartam eller av andra livsmedelstillsatser Sven Svederberg familjeläkare Åstorp sven svederberg telia com Min kommentar Ja det är inte utan att jag tänker på min farmor som drack kaffe med aspartam i massor av år och hade ledvärk mer eller mindre hela tiden när jag växte upp Men hon hade även en hös sockerkonsumtion vilket leder till värk i kroppen EU har tillsatt en kommitté för att utvärdera de medicinska effekterna av aspartam eftersom det kommit larmrapporter om samband med bl a cancer Ny

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=163 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skräpmaten
  hälsa Fett olja Friskfaktorer Riskfaktorer Skräpmaten Skadliga fetter Transfett härdat fett Läkemedel Föreningen VoF Energimedicin Enkla hälsoråd Helhetshälsa Medvetna köp Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök Coca Cola Cadbury stäms för bensenläsk Coca Cola och Cadbury Schweppes kan komma att stämmas i Florida föratt deras läskedrycker innehåller det starkt cancerframkallande ämnet bensen Det står klart sedan oberoende laboratorietester visat att drycker från företagen innehållit bensenhalter på flera gånger de tillåtna dränsvärdena

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=160 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skräpmaten
  av fotbolls VM Hämtat från SKIS nyhetsbrev 30 6 Tolv europeiska konsumentorganisationer har uppvaktat FIFA det internationella fotbollsförbundet därför att de har sålt rätten att använda FIFA symbolen till Nestlés marknadsföring av frukostflingor Man kallar flingorna officiellt licensierade frukostflingor Det är flingor med 35 4 procent socker Flingorna kostar extrapris 29 90 per 350 g vilket gör 85 42 kr kg Rent socker kostar runt 9 kr kg vilket betyder

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=107 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skadliga fetter
  måste fraktioneras för att kunna användas Samma teknik används också för att framställa syntetiska chokladfetter som tyvärr är attraktiva för tillverkarna och alltmer ersätter de fina cacaosmöret i billigt chokladgodis När det gäller Livsmedelsverkets kontroll och gränsvärden visar det sig att det i princip får vara hur höga halter aceton som helst Tillverkaren får själv avgöra När Livsmedelsverket fann höga halter av rester av lösningsmedlet extraktionsbensin hexan i Milda och Nytta Becel från tillverkaren Van den Bergh Foods Unilever sade tillverkaren Små rester får vi acceptera Tidigare hade Livsmedelsverket hävdat att eventuella lösningsmedelsrester tas bort vid processen deodoriseringen men detta visade sig således sakna grund De experter som Livsmedelsverket använder vill varken förbjuder eller ens begränsa acetonretser i margarin Tyvärr anser dessa experter av icke redovisad anledning att små barn skall äta margarin och säger små barn behöver mer fett än vuxna och att ett vanligt bordsmargarin passar bättre Först i 3 4 årsåldern kan barnen gå över till lättmargarin På vilka grunder står dessa påståenden Vad har lättmargarin i en treåring att göra Det är ett ganska intressant påstående med tanke på en artikel Veckans Affärer nr 10 4 mars 2002 Den handlar om hur forskare köps av industrin och hur adjungerade professorer deras lön betalas av industrin ställer upp för företagen Där står bland annat att Bengt Vessby är adjungerad professor på institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala universitet De som betalar hans lön är margarinintressenterna Danisco Svenska Nestlé Van der Berghs Foods Karlshamn oljeraffinaderier och Carlhamns Mejeri Inte helt oväntat rekommenderar Bengt Vessby margarin och fleromättade fettsyror fast det med dagens vetenskapliga kunskap anses kontroversiellt Detta eftersom flera studier visat stt det har samband med en ökad risk för cancer allergi och diabetes Vessbys rekommendationer strider även mot några av hans egna forskningsresultat Dessutom tillhör Vessby

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=283 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skadliga fetter
  hos dem som åt margarin se nedan Tidigare har en tysk studie och en studie från skolor i Västra Götaland pekat på detta Alltfler skolor och daghem utesluter nu margariner i bespisningen i andra fall ser man till att det åtminstone finns riktigt smör eller Bregott som ett alternativ Till exempel vill miljöpartiet i Bohuslän att barn inte skall serveras margariner i skolorna för att därmed minska risken för allergier Allergisambandet är inte förvånande med tanke på alla kemikalier som margarinet kommer i kontakt med Det handlar till exempel om extraktionsbensin hexan natriumhydroxid natriummetylat blekmedel fosforsyra och i vissa fall även nickelspån Dessutom kommer industritillverkade matoljor och margariner sannolikt i kontakt med ett stort antal kemikalier under transporten eftersom matfettet inte fraktas i särskilda tankar för livsmedel Istället tillåts det att fraktas i båtarnas kemikalietankar och Livsmedelsverket har en lista på det hundratal kemikalier som får fraktas i tanken före matfettet t ex aceton och olika bensinkolväten Bulktransport med fartyg av flytande fetter och oljor Skrivelse från Livsmedelsverket Dnr ad 379 97 inklusive EG Draft III 5113 97 Forskare vid finska Oulu universitetets barnklinik har undersökt skillnaderna mellan fettet i kosten blodfetter och utveckling av atopiska eksem Man valde ut

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=284 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skadliga fetter
  och då bildas de riskabla transfetterna Härdade fetter finns i en del margariner I övriga margariner finns omestrade fetter Då utgår man från kokos eller palmolja som redan är fasta men har en korning och sträv konsistens Omestringen syftar till att göra fettmassan mer smörliknande och i facklitteraturen beskrivs detta som förbättrade eating qualities Ett s k kosmetiskt syfte Genom att flytta om fettsyrornas naturliga plats på fettmolekylen blir fettet mer glatt men till detta behövs en oerhört reaktiv kemikalie som kan bryta upp den ursprungliga molekylen här använder man natriummetylat Att behandla ett livsmedel med denna typ av verkligt farliga kemikalier är ett av de värsta brott man kan tänka sig mot en ansvarsfylld livsmedelsframställning När natriummetylatet avaktiveras ombildas det till metanol och dessa lösningsmedelsrester kan väntas förekomma i omestrade fetter Härdning och transfetter har idag blivit ifrågasatta och konsumenten kan undvika dem genom märkningstvånget Men omestrade fetter kan finnas överallt utan att vi får veta detta För att omestring skall fungera måste de ingående fetterna vara extremt rena Dvs de kan ha gått igenom s k raffinering flera gånger natronlut fosforsyra regenererat blekmedel upphettning deodorisering När natriummetylatet blandas med fettmassan händer inget först men de som sett detta berättar att plötsligt uppstår svarta ormar som rör sig Denna oerhört reaktiva kemikalie får fettmassan att bete sig som en häxbrygd Det omestrade fettet är sedan svart grått sot och måste blekas och behandlas ännu en gång Om det trots förbehandlingen finns andra vanliga fettlösliga molekyler kvar i karet när processen startas t ex nyttiga ämnen som karotenoider fosfolipider steroler etc etc så vad som händer med dem Har också dessa molekyler utbytta delar ungefär som Frankensteins monster Har armarna på fosfolipiderna har bytt plats och sedan hamnar i nervvävnad i konsumentens hjärna Detta verkar vara helt outforskat Blodproppar Däremot

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=927 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Skadliga fetter
  Kemiska Hälsorisker Liber 1983 När Yanagi m fl 1994 undersökte margarinets påverkan på utvecklingen av tumörer i brösten på råttor enligt ovan var det just ett PAH man använde 7 12 dimetylbenz a antracen för att framkalla tumörer Ett annat av alla PAH är bens a pyren som är ett väldokumenterat och mycket kraftigt cancerframkallande ämne PAH kan bildas av organiska ämnen vid förbränning och vid högre temperaturer Livsmedelsverket har behandlat PAH och tillhörande cancerrisker i en publikation hos Naturvårdsverket Livsmedelstoxikologiska aspekter på rötslam i jordbruket SNV Rapport 3623 sid 48 49 Där framgår att margarin och matoljor vid denna uppmätning hade de högsta halterna av bensapyren och andra PAH av de redovisade baslivsmedlen cerealier bladgrönsaker andra grönsaker rotfrukter och frukt Vidare står margariner och matoljor för ca 16 procent av vårt intag av PAH Livsmedelsverket anger också att totala intaget av PAH leder till en ökning av antalet cancerfall med mellan 1 5 till 10 per miljon exponerade individer under en livstid Man säger vidare att både intaget från kosten och via lungorna kan var för sig utgöra en risk för tumörer som överstiger den vanligtvis tolererade 1 x 10 upphöjt till minus 6 nivån Forskaren Santodonato har räknat fram ett Tolerabelt Dagligt Intag TDI för bensapyren Livsmedelsverket anger då att de intagsberäkningar som gjorts av Santodonato et al 1980 skulle innebära ett överskridande med 3 34 gånger för kostintaget och tillsammans med luft vatten och tobak 12 44 gånger Vi kan nu konstatera att av de cancerfall som uppstår i samhället p g a PAH i livsmedel står bidraget från margariner och matoljor för vart sjätte cancerfall En del av PAH föroreningarna finns redan i matoljorna när de kommer till industrin Men enligt forskaren Biernoth och Rost Vorkommen polycyclischer aromatischer Kohlenwasser stoffe in Speiseölen und deren Enternung Arch

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=285 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •