archive-com.com » COM » E » EHDIN.COM

Total: 960

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  man angivit en detektionsgräns vid 0 5 mikrogram kg för de olika PAH Detektionsgränsen anger hur låga värden man kan mäta Nu har alltså NIVA höjt detektionsgränsen för en rad PAH 2 Metylnaftalen till 2 7 mikrogram kg 2 6 Dimetylnaftalen till 1 9 mikrogram kg 2 3 5 Trimetylnaftalen till 1 7 mikrogram kg Fenantren till 1 7 mikrogram kg och Benzo b j k flouranten till 1 mikrogram kg Det mest anmärkningsvärda är att detektionsgränsen för Acenaften har höjts från 0 5 till 7 6 mikrogram kg 15 ggr Den ursprungliga nivån i Becel Pro activ angavs till 5 2 mikrogram kg Men efter denna kraftiga upphissning av detektionsgränsen kan man påstå att det inte finns något Acenaften i margarinet Genom att höja detektionsgränsen för olika PAH kan laboratoriet i princip sänka analysresultatet till den nivå man önskar Detta förfarande med höjda detektionsgränser ställer saken på sin spets varför gör NIVA på detta sätt Och vem har fått NIVA att agera så här Förorenades vid laboratoriet Man säger också att provet blivit förorenat av PAH vid analyslaboratoriet Detta är mycket uppseendeväckande Orsaken till att vi valde detta laboratorium var att Livsmedelsverket undersökt dess tillförlitlighet och metoder De befanns så goda att verket använde laboratoriet för att peka ut olivoljor som var förorenade med PAH Endast ett prov ansåg man behövas för att utfärda saluförbud Detta säger en del om Livsmedelsverkets tilltro till analysresultaten Att nu detta laboratorium skulle vara så oaktsamt att det förorenat proverna framstår som osannolikt Laboratoriet säger att PAH tillfördes när vattnet togs bort ur margarinprovet samt att detta gjorde att resultatet blev alltför högt NIVA har tidigare analyserat ett annat margarin för Sveriges Konsumenter i Samverkan och detta innehöll också vatten som måste tas bort Men enligt analysresultatet låg PAH halterna i detta margarin

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=262 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  att resultatet var korrekt och att jag måste betala Men man ville inte på min uppmaning offentligt försvara sina resultat och jag tvingades åse hur hela frågan dog ut Presentera invändningsfria analyser När det gäller Becel Pro activ var utgångspunkten bättre I och med att Livsmedelsverket haft stor tilltro till NIVA och ansett att ett enda resultat vid en PAH analys därifrån var så vederhäftigt att det kunde ligga till grund för ett saluförbud kunde man vänta att ärendet inte än en gång skulle sluta med påståenden om att analysresultatet var felaktigt Dessutom väntar en rättstvist mellan olivoljetillverkarna och Livsmedelsverket Det ligger i Livsmedelsverkets intresse att laboratoriet NIVA framstår som förstklassigt och presenterar invändningsfria analyser Detta kunde förhoppningsvis vara en garant för att laboratoriet i det längsta skulle försvara sina analysresultat när det gäller Becel Pro activ och inte senare ta tillbaka dem eller uppge att de förorenats vid laboratoriet Men denna förhoppning var förgäves NIVA borde aldrig ha släppt in Unilever i detta ärende åtminstone borde man frågat beställaren först vilket man inte gjorde Många PAH är inte klassade som cancerframkallande men bidrar ändå med cancerrisker Slutligen skall påpekas att rent administrativt är vissa PAH klassade som cancerframkallande kategori 2A och 2B enligt den internationella organisationen IARC 1987 Men många andra PAH bör också betraktas som cancerframkallande men underlaget är kanske ännu inte komplett för klassning hos IARC Bens a pyren är en starkt cancerframkallande och klassad PAH Den brukar anges som indikator på att provet är förorenat av PAH Men enl Livsmedelsverket SNV Rapport 3623 sid 48 är carcinogeniciteten från alla andra PAH tillsammans 25 ggr större Det är därför missvisande att bara beakta de få PAH som idag har klassats hos IARC när vi talar om cancerrisk Om man kan påvisa PAH i ett prov finns säkert också de som är klassade närvarande men i halter ovan eller lägre än detektionsgränsen vare sig denna är den bästa möjliga eller den är upphissad försämrad känslighet Ingen kan motsäga att ett livsmedel som är helt fritt från PAH föroreningar är att föredra framför ett som innehåller PAH även om halterna ligger lägre än uppställda gränsvärden Detta beror på att cancerforskarna anser att vissa cancerrisker kvarstår så länge ämnena kan påvisas i ett livsmedel Risken må presenters som liten av tillverkaren men för den människa som bland de alla andra som klarar sig ändå drabbas av cancer sker detta med full kraft och kan leda till döden Av denna anledning kan inte en myndighet säga att ett margarin som innehåller påvisbara halter av PAH är helt riskfritt förrän ämnet är helt borta Om dessutom något av de klassade PAH kan påvisas förstärks argumentationen om att vissa cancerrisker vid konsumtion kvarstår De nya analyserna av Becel Pro activ visar både innehåll av vanliga PAH och sådana PAH som är klassade Att väga risk mot nytta eller kostnad mot nytta Myndigheten väger därför risk mot nytta För att vi skall acceptera en cancerrisk skall det normalt också finns en berättigad nytta med

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=263 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  andra Wendys och Crisco har redan slutat använda transfetter i maten och McDonalds säger sig se positivt på ett förbud Här i Sverige har hamburgerkedjan Max redan tagit bort alla transfetter i maten och de använder endast svenskt kött Jag hoppas att de vanliga restaurangerna följer efter och tar bort alla transfetter av hänsyn till kunderna Dr Walter Willett ordförande vid the Department of Nutrition at the Harvard University School of Public Health lovordar New Yorks hälsomyndighet för att överväga ett förbud som han menar kommer att rädda många liv Konstgjorda fetter är mycket giftiga och de orsakar tiotusentals förtidiga dödsfall varje år Den statliga myndigheten skulle beslutat om detta för länge sedan säger Dr Willet till CNN News se länken nedan Fakta Transfetter är ett billigt bulkfett som livsmedelsindustrin har uppfunnit Det tillverkas genom att växtoljor hydrogeneras dvs man spräcker upp dubbelbindningarna med vätgas och molekylerna blir raka Resultatet blir att fettet blir som skosmörja och får längre hållbarhetstid Det är ett onaturligt fett som härsknar i kroppen och ökar risken för hjärt kärlsjukdomar diabetes cancer och fosterskador Det är det mest inflammationsframkallande man kan äta Det finns dock en liten andel naturliga transfetter i bland annat komjölk men

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=309 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  helt Växtsteroler och stanoler kan sänka kolesterolhalten i blodet Och det är ett hett ämne för den växande hälsomatsindustrin Hos livsmedelsverket ligger massor av ansökningar från företag som vill tillsätta ämnet i allt från mjölk yoghurt korv bröd muffins bullar och kakor till tuggummin och tabletter På livsmedelsverket har samtliga ansökningar nu stoppats Om en lång rad livsmedel godkänns kan det leda till en överkonsumtion av växtsteroler och forskarna vet

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=264 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  en fetare mage av transfett än av samma mängd enkelomättat fett fastän antalet kalorier är detsamma Resultaten presenterades på det amerikanska diabetessällskapets årliga forskningskongress tidigare i år Fleråriga studier på apor visade att den grupp som fick åtta procent av sina kalorier från transfett ökade med 7 2 procent i vikt medan den grupp som istället fick enkelomättat fett endast gick upp i vikt med 1 8 procent Med hjälp

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=331 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  dr Sannas Såpa Webshop Kost hälsa Fett olja Friskfaktorer Riskfaktorer Skräpmaten Skadliga fetter Transfett härdat fett Läkemedel Föreningen VoF Energimedicin Enkla hälsoråd Helhetshälsa Medvetna köp Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök WHO Ut med transfettsyrorna Transfettsyror i livsmedel bör förbjudas i hela världen Det anser Världshälsoorganisationen WHO som vill att Codex Alimentarius ska utveckla en handlingsplan för att få världens regeringar att förbjuda transfettsyrorna skriver Food Navigator Det var 2006 vad

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=321 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  Läkemedel Föreningen VoF Energimedicin Enkla hälsoråd Helhetshälsa Medvetna köp Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök McDonald s minskar transfetter Den svenska hamburgerkedjan Max har redan tagit bort alla transfetter ur sina produkter Nu har jätten McDonald s äntligen vaknat och i ska minska transfetterna i friteringsoljan från 10 till 2 procent skriver Financial Times I november genomförs förändringei Norden och därefter i övriga Europa i mitten av 2008 McDonald s gör

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=357 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Transfett–härdat fett
  Riskfaktorer Skräpmaten Skadliga fetter Transfett härdat fett Läkemedel Föreningen VoF Energimedicin Enkla hälsoråd Helhetshälsa Medvetna köp Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök Transfetter bort från nyckelhålsmärkta produkter Livsmedelsverket ändrar sig äntligen om produkter som innehåller härdade delvis härdade fetter och därmed transfetter och säger att de inte längre ska få nyckelhålsmärkas Detta efter Karin Bojs artikel i DN och Livsmedelsverket gjorde alltså helt om under sena eftermiddagen idag 12 5 och

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=159 (2016-02-16)
  Open archived version from archive