archive-com.com » COM » E » EHDIN.COM

Total: 960

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  ur artikeln som finns i sin helhet i länken nedan För att förstå orsakerna till psykisk ohälsa och på allvar kunna hjälpa patienter till en bättre hälsa är det klokt att se till hela den inre och yttre miljön Av central betydelse är att vi alla är biokemiskt olika individer och att hälsa och sjukdom utspelar sig i en interaktion mellan gener och miljö Idag söker alltfler hjälp för psykiskt lidande För att förstå psykiska sjukdomar biokemiskt kan vi inte nonchalera näringens och gifternas betydelse och patientens näringsstatus förtjänar uppmärksamhet Depression innebär ofta sämre aptit och viktnedgång Den som är deprimerad äter ofta mindre protein och fett men mer kolhydrater ofta i form av socker Depression kan sammanhänga med brist på många vitaminer B1 B2 B3 B6 folsyra B12 C och D Vid hög konsumtion av kolhydrater åtgår mer vitamin B1 Exempel på påvisade samband mellan näring och psykisk hälsa Vitaminerna B6 folsyra och B12 är viktiga vid depressioner Folsyra har visats förbättra effekten av antidepressiva läkemedel 800 g folsyra och 1 mg B12 har ansetts vara ett lämpligt tillägg vid depressionsbehandling Ett lågt intag av selen ökar risken för depression och i en dubbelblind cross over studie med tillskott

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=604 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  denna orsak Under medeltiden härjade digerdöden vilket var en bakteriell infektion samtidigt som många insjuknade i lunginflammation på grund av skörbjugg Totalt kom 25 miljoner människor att avlida i dessa sjukdomar en fjärdedel av Europas befolkning D vitamin är viktigt för kalciumomsättningen i kroppen Vid brister uppstår skelettförändringar som kallas för rakitis eller engelska sjukan Denna var särskilt vanlig bland de fattiga under koleldningens tid i England E vitamin motverkar blodpropp och ärrbildning och är därför viktigt i samband med operation Det är också viktigt för fertiliteten eftersom E vitamin reglerar balansen mellan progesteron och östrogen Vitamin E behövs också för kroppens virusbekämpning Av dessa är det endast D vitamin vi kan tillverka själva genom solbestrålning av huden En frisk tarmflora har förmågan att producera vitamin K och vissa B vitaminer De övriga måste tillföras via maten Vitamininnehållet kan försämras av både odling med konstgjord gödning och genom att frukt och grönsaker skördas innan de är mogna för att transporteras över världen Även tillagningen av maten kan sänka halten av vitaminer Dessutom inaktiveras enzymerna vid upphettning Hälsofrämjande effekter hos vitaminerna Vitamin A Viktigt för ögats funktion behövs för funktionsdugliga cellmembran viktigt för huden och stärker slemhinnorna förbättrar immunförsvaret befrämjar matsmältningen ger balans mellan könshormonerna krävs för leverns avgiftning av fettlösliga gifter och sänker förhöjda kolesterolvärden Betakaroten Ett förstadium till vitamin A som har samma effekter men även fungerar som antioxidant skyddar mot cellskador speciellt på DNA och membran Vitamin B Det finns en hel grupp av B vitaminer som behövs för en rad viktiga funktioner i kroppen såsom omsättningen av kolhydrater fett och protein celldelning immunförsvar antioxidation matsmältning nerv och hormonfunktion Folsyra Är särskilt betydelsefullt för proteinomsättningen och därför synnerligen viktigt under graviditeten krävs för normalt näringsupptag genom tarmen avgörande för cellförnyelsen i vävnaderna nödvändigt för läkningsprocesser friskt hår och

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=566 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  exempelvis får brist på C vitamin kan det leda till att för mycket koppar lagras i kroppen Detta leder i sin tur till brist på järn selen och kalium Tar man i stället för mycket C vitamin kan det leda till kopparbrist vilket gör att man ansamlar järn Mineraler och vitaminer står i en inbördes relation till varandra där de antingen fungerar som synergister som samverkar och förstärker varandra eller antagonister som motarbetar och försvagar varandras effekter Det innebär att varje mineral och vitamin samtidigt har både en synergistisk och en antagonistisk funktion varför det är viktigt med balansen mellan dem Inuti cellerna arbetar näringsämnena synergistiskt Exempelvis behövs koppar och järn samtidigt för att de ska kunna tas upp av hemoglobinet det syrebindande ämnet i röda blodkroppar Kalcium fosfor och magnesium arbetar tillsammans för att bibehålla ett starkt skelett C vitamin ökar upptaget av järn medan D vitamin ökar kalciumupptaget Antagonism kan exempelvis förekomma i tarmens slemhinna och i cellerna Om vi äter för mycket kalcium kan det leda till minskat upptag av zink järn fosfor och magnesium Utan optimala näringsnivåer i kroppen kan inte heller de andra näringsämnena utnyttjas effektivt Eftersom både matens näringsinnehåll och kostvanorna har försämrats behöver nog de flesta tillgodose behoven via multivitaminpreparat Då kan det vara bra att börja med en undersökning av kroppens näringsstatus eftersom både för lite och för mycket mineraler kan skada Exempelvis kan för mycket koppar ge depression viktökning PMS och värk i främre delen av huvudet Zink är nödvändigt för immunförsvarets förmåga att bekämpa virus medan för höga nivåer kan öka mottagligheten för bakterieinfektioner För mycket järn kan bidra till migrän artrit och cancer Det är som synes en hel vetenskap Därför kan det vara lämpligt att konsultera kunniga personer eller att göra en mineralanalys om man överväger att ta

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=567 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  vitaminer kunde förebygga eller skydda mot nya sjukdomar Många positiva resultat erhölls men av någon anledning dog intresset ut Troligen på grund av utvecklingen av sulfapreparat och annan antibiotika man hade då hittat den magic bullet som likt en målsökande robot skulle förinta sjukdomarna i stället för att förebygga dem Betydelsen av god näring för att bibehålla hälsan och förhindra sjukdom har sedan dess mer eller mindre helt ignorerats av det medicinska etablissemanget och av statliga hälsoinstanser Den dubble nobelpristagaren Linus Pauling var bland de första att inse vitaminernas och mineralernas avgörande betydelse för en god hälsa Pauling myntade begreppet ortomolekylär medicin där orto betyder rätt eller riktig och ortomolekylär medicin innebär att man rättar till molekylära obalanser i kroppen Pauling riktade sig först till psykiatrin och menade att många mentala sjukdomar kunde korrigeras genom stora tillskott av specifika näringsämnen och molekyler Detta skulle hjälpa hjärnan att uppnå sin optimala molekylära miljö Denna teori har ännu inte anammats av psykiatrin även om man under de senaste tio åren kunnat konstatera ett samband mellan näringsbrister och mentala störningar Till exempel leder brist på vitamin B3 och B6 till förändringar i verklighetsuppfattningen vanligen illusioner som ofta utvecklas till hallucinationer vitamin B6 och zink är vanligt hos schizofrena personer samt att det är vanligt med svåra födoämnesallergier vitamin B12 kan ge tvångsföreställningar och tvångsmässigt beteende B vitaminer generellt till nedstämdhet eller depression undernäring kan ge brist på flera B vitamier vilket är en vanlig orsak till neuroser Den kan orsakad av för stor konsumtion av industriellt framställd och raffinerad mat Den kanadensiske läkaren och forskaren Abram Hoffer har gått vidare i Linus Paulings fotspår Hoffer publicerade 1955 sina fynd som visade att höga doser vitamin B3 sänker kolesterolhalten År 1978 utkom hans första bok Ortomolecular Nutrition Den bakomliggande tanken är att man genom

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=568 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  sträckmärken och bristningar efter förlossning Zink lagras främst i ögonen och låga zinkvärden kan medföra syn förändringar och svårt att skilja på blåa och gröna nyanser Begär efter salt och kolhydrater vanligt vid zinkbrist Järn Trötthet energibrist blodsockerstörningar nedsatt mental funktion blek hy andfådd dimmig syn huvudvärk nervositet sömnlöshet myrkrypningar i benen tarmproblem Sug efter salt vanligt vid järnbrist Kalcium Muskelkramp svårt att somna in sköra naglar och hud hårproblem

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=85 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  kan förbättra individens allmänna näringsstatus viktiga biomarkörer för hälsa samt reducera risken för kroniska sjukdomar 11 Däremot har många av de stora kliniska studier som utförts för att undersöka effekterna av kosttillskott bara undersökt en eller ett fåtal ämnen ofta i låga doser Dessa studier har troligen underskattat de positiva effekterna av kosttillskott givet att många ämnen verkar synergistiskt 1 1 5 En metastudie kring relationerna mellan vitaminintag och olika sjukdomar som publicerats 1996 2000 visade på ett samband mella låga nivåer av vitaminintag och olika kroniska sjukdomar inklusive cancer hjärtsjukdomar och benskörhet 10 Författarna drog slutsatsen att många läkare kan vara omedvetna om födoämnens vitamininnehåll eller vara osäkra om vilka vitaminer de bör rekommendera sina patienter Givet det nuvarande kunskapsläget kan det vara lämpligt att för de flesta vuxna att ta multivitaminpreparat som tillskott till sin diet 11 En studie som följde 11 178 personer mellan 67 och 105 års ålder 1984 1993 drog slutsatsen att dödsrisken minskade med 42 för de som tog högre doser av vitamin C och E En randomiserad dubbelblind studie i 7 länder visade övertygande att kvinnor som tog tillskott på 400 mikrogram folsyra minskade risken att föda barn med neuralrörsdefekt med 72 En väldigt stor studie omfattade 88 756 sjuksköterskor som var cancerfria 1980 vilka rapporterade sina dietvanor och intag av vitamintillskott mellan 1980 1994 När man därefter studerade förekomsten av tarmcancer i gruppen visade det sig att långsikigt intag av folsyra över 15 år men inte kortare intag under 4 år av multivitaminer som innehöll folsyra minskade cancerrisken med en faktor fem 12 I en epidemiologisk studie på 87 245 kvinnliga sjuksköterskor visade det sig efter justering för ålder och rökning att långsiktigt E vitaminintag gav 9 reduktion av hjärtsjukdomar 13 Vitamin C 1000 mg dag och E 800 IU dag har visat sig avsevärt reducera utvecklingen av åderförkalkning 14 I en klinisk interventionstudie CHAOS under 2002 på hjärtpatienter gav tillskott av 800 IU av E vitamin per dag i två år minskade frekvensen av hjärtattacker med 75 15 Det har visats att långsiktig brister i mikronäringämnen ger skador på DNA liknande de man får från radiokativ strålning och att denna påfrestning troligen kan bidra till utvecklingen av cancer 16 Referenser 1 Statements made in the media including by Sir John Krebs Chair Food Standards Agency following release of the UK Expert Group on Vitamins and Minerals Draft Report on Upper Safe Levels of Vitamins and Minerals 8 May 2003 see media references on NHS Online http www nelh nhs uk hth vitamin warning asp 2 Krebs Smith SM Cook A Subar AF Cleveland L Friday J US adults fruit and vegetable intakes 1989 to 1991 a revised baseline for the Healthy People 2000 objective Am J Public Health 1995 85 12 1623 9 3 Krebs Smith SM Cleveland LE Ballard Barbash R Cook DA Kahle LL Characterizing food intake patterns of American adults Am J Clin Nutr 1997 65 4 Suppl 1264S 1268S 4 Losonczy KG Harris TB Havlik RJ Vitamin

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=84 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  55 kvinnor Många studier har visat på en minskad risk för vanlig cancer vid kosttillskott med kalcium och D vitamin Men nu visar en ny stor randomiserad dubbelblind studie att detta stämmer Studien följde under fyra år 1200 hälsosamma kvinnor i Nebraska över 55 års ålder De fick antingen 1400 1500 mg Ca eller samma dos 1100 IU vitamin D3 eller en placebo Resultaten visade att Ca D vitamingruppen hade

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=878 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Vitaminer & mineraler
  jordarna pga stordrift och konstgödning I USA finns siffror som visar på jordens urlakning med en 25 procentig minskning av kalcium magnesium och spårämnen under de senaste trettio åren Andra studier har visat att det sammanlagda innehållet av kalcium magnesium och järn i grönsakerna kål grönsallad tomater och spenat i genomsnitt har sjunkit från 400 mg till 70 mg under de senaste åttio åren Det innebär att samma mat innehåller en sjättedel så mycket mineraler som den gjorde i början av detta sekel Magnesium har betydelse för ett starkt skelett Samman med kalcium och fosfor arbetar det för att bibehålla ett starkt skelett Men om vi äter för mycket kalcium vitamin D fosfor protein och eller fett kan det leda till minskat upptaget av magnesium Därför bör man inte ta kalciumtillskott mot benskörhet utan att först kontrollera sina kalciumnivåer Det är också mycket vanligt att magnesiumbristen leder till att kalcium vandrar ut ur skelettet för att inte rubba dess inre balans Överskottet av kalcium lagras i muskler leder och bindväv Resultatet blir att man samtidigt kan vara väldigt trött och ha en malande inre aktivitet som gör att det är svårt att slappna av beror på magnesiumbristen Man sover inte lugnt och tänker inte heller lugnt och balanserat samt har tendenser till hjärtklappning Man spänner sig för mycket i situationer som inte skulle kännas påfrestande om magnesiumnivåerna var normala i kroppen Vid magnesiumbrist ökar stressen även skadorna på hjärt kärlsystemet vilket i sin tur är stressande för kroppen Det skapar ytterligare brist på magnesium så att man får svårt att handskas med stressen vilket ger ökad brist osv Magnesium Aktiverar över 100 enzymer och hjälper nerver och muskler att fungera Behövs för att få ett öppet sinne och bidrar till en god sömn Brister gör att de fria radikalernas aktivitet

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=86 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •