archive-com.com » COM » E » EHDIN.COM

Total: 960

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  pass skadligt det är beror på frekvensområden och energiinnehåll UV ljus som finns i solljuset är exempel på joniserande elektromagnetisk strålning med hög energi Detta ger skador på bland annat arvsmassan Icke joniserande elektromagnetisk strålning kan vara direkt skadlig vid frekvenser över 50 Hz En långvarig exponering för lägre frekvenser är också skadligt Magnetisk fältstyrka mäts i enheten tesla och det allmänna gränsvärdet för lågfrekventa magnetfält är satt till 0

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=475 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  Det borde alltså märkas nu Nu är det dags med protester mot trådlöst bredband wi fi Ta det lugnt med trådlöst bredband manade sex skribenter nyligen i ett inlägg på Aftonbladets debattsida De pekar på oroväckande tendenser i det svenska samhället Sjukdomar som malignt melanom utbrändhet slaganfall och alzheimers ökar skriver de De undviker att säga att detta beror på mobilstrålning men anser att saken bör undersökas De kräver förbud mot trådlöst bredband på skolor sjukvårdsinrättningar och allmänna platser Undertecknarna Mona Nilsson Kalle Hellberg Ragnar Forshufvud Örjan Hallberg Ulrika Åberg och Olle Johansson har respektabla titlar Det är en docent en läkare två civilingenjörer en journalist och en direktör i ett företag som säljer mobiltillbehör men skribenterna utgör en grupp som rutinmässigt avfärdas av motsidan De har svårt att få gehör för sina åsikter även om de skulle ha rätt En av dem docent Olle Johansson på Karolinska institutet har fått titeln Årets folkförvillare av föreningen Vetenskap och folkbildning Olle Johansson har undersökt sambandet mellan elektromagnetiska fält och hälsa Han talar om ökad risk för cancer och skador på dna Föreningen Vetenskap och Folkbildning ironiserar över att Johansson som är docent i neurovetenskap undersöker elektromagnetiska fält ett ämne som han saknar vetenskaplig kompetens i En del av Olle Johanssons uttalanden är också svåra att tro på Han har till exempel föreslagit att enbart rökning inte orsakar lungcancer lungcancer blev enligt Johansson vanligt först när fm radio infördes på 1950 talet Enligt Vetenskapsrådets granskning kallas forskningen som Johansson och hans medarbetare gör för potentiellt värdefull men granskarna talar också om svagt underbyggda påståenden och bristande precision i det vetenskapliga arbetet Alla mobilkritiska forskare avfärdas inte av Vetenskapsrådet Gruppen runt professor Leif Salford i Lund beskrivs som seriös och intressant i en stark vetenskaplig miljö Detta trots att Leif Salfords forskningsresultat kan få vem som helst att skära ned på mobilanvändningen Lundaforskarna har visat att mikrovågor från gsm telefoner försvagar den barriär som normalt skyddar hjärnan från skadliga ämnen i blodet Leif Salford skriver att en fjärde del av världens befolkning de som använder mobiltelefon frivilligt utsätter sig för världshistoriens största biologiska experiment på människor Forskarna själva Leif Salford Arne Brun Jacob Eberhardt Lars Malmgren och Bertil Persson har däremot experimenterat på råttor 1 600 råttor utsattes i två timmar för låga nivåer av mobilstrålning Dosen är så låg att det inte blir någon termisk effekt det vill säga mikrovågorna har inte värmt upp råttornas vävnader Resultatet av två timmars passivt mobiltelefonerande blev att blod hjärn barriären släppte igenom albumin en stor molekyl som normalt finns i blodet men inte i hjärnan Detta leder på lång sikt till att albumin lagras i hjärnvävnaden Dessutom kan man dra slutsatsen att om blod hjärn barriären släpper igenom albumin så släpper den också igenom andra stora och skadliga molekyler Man kan misstänka att ackumulering av albumin i hjärnan under lång tid leder till degenerationssjukdomar säger Leif Salford Alzheimers är ett tänkbart exempel En annan forskare som är svår att avfärda är Igor Belyaev på Stockholms

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=885 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  komma från elektronrörelser i enskilda atomer t ex luftens syre eller från så kallade pulserande kalla lasrar rött IR eller grönt ljus Dessa har flera positiva effekter på biologiska system Frekvensområdena för denna apparatur sträcker sig från 1 Hz 200 GHz Populistiskt kallas tekniken för kvantmedicin och det finns många tillämpningsområden Man kan behandla depressioner genom att ett svagt pulserande magnetfält appliceras på en viss plats på utsidan av skallen Det kallas för transkranial magnetisk stimulering TMS och är betydligt skonsammare än de elchocker som är vanligt förekommande inom psykiatrivården Hälften av patienterna med vanlig depression blev symtomfria efter två veckors behandling och kunde fortsätta att arbeta Stimulering med magnetfält kan även ge minskad smärta hos fibromyalgipatienter Det finns ett flertal apparater som kan mäta kroppens magnetfält Ett exempel är BEO GDV tekniken där en apparat mäter kroppens elektromagnetiska fält via fingerspetsarna Via förstärkning och ett avancerat datorprogram kan man få noggranna uppgifter om varje individs hälsostatus Den skannar kroppen och kan ge en bild av obalanser eller dysfunktioner i magnetfältet hos de olika organen Tekniken används av läkare och på forskningscentra runt om i världen för information om bland annat energiförhållandena i kroppens olika system och organ fysiologisk stressnivå

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=476 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  and connected Men snart kanske det är dags att tala om den nya utdöende generation c den nykokta cell phone generationen Bilden visar ett högst allvarligt menat experiment där man har provat att koka ägg med hjälp av två mobiltelefoner Ägget placerades i porslinskoppen och sedan lät man de båda telefonerna ringa till varanda Samtalet blev väl inte så intelligent men hur brukar det låta när den nya ccc generationen

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=88 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  eller med elektriska apparater utsätts du för magnetfält Elektrisk ström alstrar magnetfält Lokala fält är till exempel lysrör armatur och bildskärmar Bakgrundsfält kommer från transformatorer lågspänningsställverk och kablar i fastigheten Den ström som egentligen ska gå tillbaka i kabeln kan ibland ta fel väg tillbaka Returströmmen kan ta vägen via skyddsjorden till vattenledningsrör armeringsjärn eller andra ledande delar av fastigheten Det heter att strömmarna vagabonderar Beroende på att strömmen är olika i fram och returriktningen i kabeln bildas ett magnetfält runt kabeln Magnetfältets storlek är direkt korresponderande med den vagabonderande strömmen Utöver detta skapas även ett magnetfält runt den felaktiga väg t ex vattenledningen som strömmen går via Problemet med vagabonderande strömmar är vanligt i Sverige eftersom vi använde ett sk fyraledarssystem Genom att byta ut fyraledarsystemet i fastigheten till ett femledarsystem går det att reducera magnetfälten Ett annat alternativ är att installera ett MFR system magnetfältsreducerare på elledningarna Två av flera fördelar med MFR är att det går att installera utan driftsavbrott samt att det är mindre kostsamt än att byta elsystem För att göra en MFR åtgärd på en kabel ännu effektivare kan man installera MFR D1 Det är en förstärkare som ökar effektiviteten på kärnorna se förklaring

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=477 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Magnetfält
  kan bli att oönskade och giftiga ämnen i blodet kan läcka in i och ansamlas i hjärnans vävnader och celler Det kan inte uteslutas att detta särskilt efter många års intensiv användning av mobiltelefoner kan främja utvecklingen av allvarliga autoimmuna och neurodegenererande sjukdomar Slutsatsen är att leverantörerna av mobilkommunikation liksom politikerna har ett stort ansvar för att stödja forskningen om dessa möjliga risker för användarna och samhället Med tanke på att en fjärdedel av världens befolkning använder mobiltelefoner menar Salford att strålningen från mobiltelefoner är Det största mänskliga biologiska experimentet någonsin Mobilen farligare än basstationerna Mobilnätens basstationer överdrivs som strålningshot det är snarare telefonerna vi bör bekymra oss för Det anser professor Yngve Hamnerius Institutionen för Elektromagnetik vid Chalmers tekniska högskola där man studerar biologiska effekter av elektromagnetiska fält Resultaten är entydiga Mätningar från Chalmers visar att en vanlig mobiltelefon utsätter människor för flera tusen gånger starkare radiostrålning än basstationerna Mobiltelefoner ligger inte sällan nära gränsvärdet som rekommenderas av EU och det svenska Strålskyddsinstitutet Samma typ av strålning från mobilnätens basstationer når däremot bara upp till en bråkdel av gränsvärdet Rek från Arbetsmiljöverket Sänk exponering för mikrovågor från mobiltelefon genom att att använda handsfree headset där telefonen placeras så långt

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=478 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Farliga kemikalier
  Magnetfält Farliga kemikalier Sjukvården Väx inifrån Inspirerande Bilder Sök Bekämpningsmedel i bäckar o åar En ny rapport från Naturvårdsverket visar ett kraftigt ökat läckage av bekämpningsmedel från jordbruksmark Halterna av växt och insektsgifter i svenska bäckar och åar är så höga att de bedöms skada vattenlevande djur och växter Även i grundvattnet har det gjorts fler fynd av bekämpningsmedel än tidigare år En mycket oroande trend Det handlar om att

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=342 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Sanna Ehdin - Farliga kemikalier
  möjlig utan de hundratals kemiska tillsatser som får ingå i vanlig mat Men i vems intresse manipuleras vår mat 320 E nummer kan tolkas med hjälp av den nyckel som Livsmedelsverket ger ut men den säger inte mycket om riskerna med de olika ämnena Dessutom finns över 2500 aromämnen på marknaden Enligt lagen ska det finns tydlig varubeskrivning och innehållsförteckning på alla förpackade varor Det är ett krav bland annat

  Original URL path: http://www.ehdin.com/?id=793 (2016-02-16)
  Open archived version from archive