archive-com.com » COM » L » LANDSPARTIETSVENSKASAMER.COM

Total: 25

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Landspartiet Svenska Samer - Välkommen!
  Johansson partiledare i Landspartiet Svenska Samer När man ser till våra barns unga och äldres hälsa vet vi att det är många som mår väldigt dåligt ute i våra samhällen Vi vet om det höga självmordsantalet men även självskadebeteende missbruk fysisk psykisk ohälsa och skam Även geografisk flykt Trauman förs vidare från generation till generation I forskning på samisk hälsa ohälsa har man fokuserat på rennäringen och renskötares situation vilket naturligtvis är oerhört viktigt Dock vet vi att det finns ett stort mörkertal vad gäller samisk ohälsa då de flesta samer inte syns i den forskning som bedrivs eller i statistik Detta måste bli ett prioriterat forskningsområde där det krävs kvalitativ forskning för att skapa kunskap och förståelse för det samiska folket Och visa på följderna av den kolonisationspolitik som varit och pågår Det handlar om våra barns hälsa och framtid säger Marie Persson ledamot i Sametinget för Lpss Läs hela pressmeddelandet pdf Pressmeddelande 2014 05 20 Äntligen en enhälligt antagen gruvpolicy Idag antogs enhälligt Sametingets syn på mineraler och gruvor i Sápmi Landspartiet Svenska Samer gläds över det viktiga beslutet att Sametinget äntligen har antagit en gruv och mineralpolicy som tar hänsyn till alla samers rätt till självbestämmande och vetorätt över sina traditionellt brukade marker Den antagna policyn är en konkretisering och ett förtydligande från det förslag som behandlades under plenum i Umeå i februari 2014 och innehåller även Gállokuttalandet och Umeå deklarationen Sametingets gruvpolicy är ett starkt dokument och är tänkt att vara ett viktigt verktyg och stöd för alla samer och det fortsatta arbetet i exploateringsfrågan Det är även ett viktigt inspel till regering riksdag myndigheter och andra instanser Läs hela pressmeddelandet pdf Länk till Sametinget där gruv och mineralpolicy går att ladda ner Pressmeddelande 2014 02 20 Umeå deklarationen Den fjärde samiska parlamentarikerkonferensen 20 februari 2014 i Umeå Ubmeje för samiska ledamöter från sametingen i Norge Finland och Sverige där även ryska samers företrädare deltar har beslutat sig att göra två gemensamma uttalanden Ett uttalande om samisk rätt och naturresurser i Norge Sverige Finland och Ryssland och ett om nordisk samekonvention Läs hela Umeå deklarationen pdf Uttalande om Nordisk samekonvention pdf Pressmeddelande 2014 02 19 Vi kan inte vänta längre Landspartiet Svenska Samer beklagar att Sametingets plenum inte lyckats anta en gruvpolicy Det är viktigt att Sametinget antar en strategi En strategi som anger en riktning och kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet för att få till en förändring av rådande situation som hotar hela det samiska folkets fortsatta existens säger Marie Persson ledamot i Sametinget för Landspartiet Svenska Samer Läs hela pressmeddelandet pdf Pressmeddelande 2013 09 04 Välkomnande av FN kritik ang Sveriges mineralpolitik mot det samiska folket Vi välkomnar starkt den FN rapport där FN s rasdiskrimineringskommitté nu riktar skarp kritik mot Sveriges mineralpolitik och svenska statens behandling av det samiska folket Vi kräver att Sverige omedelbart stoppar all pågående prospektering i Sápmi till dess att urfolksrättigheter respekteras Läs hela pressmeddelandet pdf Uttalande från Sametinget 2013 08 28 Sametinget kan inte acceptera

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Welcome!
  Länkar Nyheter Nyhetsbrev Om partiet Plenum Valet 2009 Kontakta oss Welcome This part of the website is under construction Please contact us for more information Landspartiet Svenska Samer 2009 Design

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/english/index.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Buerie båeteme!
  Länkar Nyheter Nyhetsbrev Om partiet Plenum Valet 2009 Kontakta oss Buerie båeteme This part of the website is under construction Please contact us for more information Landspartiet Svenska Samer 2009

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/sydsamiska/index.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Ord från partiledaren
  en lagstiftning som diskriminerar samer Rennäringslagen säger att endast den same som är medlem i en sameby får nyttja de samiska rättigheterna Dessa rättigheter tillhör samerna som folk och har samma starka skydd i grundlagen som äganderätten Lagstiftningen är därför inte bara diskriminerande utan innebär även att enskilda samer blir bestulna på sina rättigheter i statens namn Alltsom oftast används denna lagstiftning av myndigheterna till att kränka enskilda samer Det har givit upphov till splittring inom det samiska folket men det har också i stor utsträckning lett till förlust av självkänsla och identitet en känsla av att inte få vara same De samiska rättigheterna måste återföras till folket det är själva kärnfrågan för att uppnå harmoni bland folket och skapa ett starkt samiskt samhälle som värnar såväl rennäring som övriga samiska näringar Alla samer måste ha samma rättvisa utgångspunkt för att känna stolthet och tillhörighet till det samiska samhället Sen måste rättigheterna fördelas på ett sådant sätt att det skapar harmoni och anpassas utifrån enskilda samers behov samt att det ger skydd för våra traditionella näringar vår kultur och vår miljö Men ingen same ska som idag behöva känna sig utanför och ovälkommen i det samiska samhället LpSS är ett

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/partiledare.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Våra kandidater!
  om våra värden konsten jojken slöjden berättandet och teatern det traditionella och nyskapandet Utrymme för samisk spiritualitet i alla dess former Mer medel till sameföreningarnas verksamhet Marie Persson 35 år Bor i Tärnamo utanför Tärnaby Gruvdebattör systemvetare och egenföretagare inom grafisk design Mamma till Ailo och Freja De senaste åren engagerat sig i gruvfrågan och att värna samiska rättigheter hälsa miljö och långsiktigt hållbara lokalsamhällen Har arbetat för att dela information och nätverka både inom som utom Sápmi Framröstad till Årets Västerbottning år 2012 Mina hjärtefrågor Jag vill ta itu med de yttre hot vi står inför Vi måste få ett slut på fortsatt exploatering och kolonisering av Sápmi och istället aktivt arbeta för långsiktigt hållbara livsmiljöer för mat miljö hälsa och våra barns skull Jag kommer också att arbeta för barns rättigheter småföretagande och gruvpolitiska frågor Varför Lpss Jag tycker det är viktigt att vi försöker lyfta blicken och börjar arbeta för att stärka oss samer som folk Tänk så mycket starkare vi skulle vara vid mötet med exploatörer eller staten om de tvingades bemöta oss som ett enat folk istället för som olika grupperingar I dagsläget hotas allas vår existens av såväl den fortgående kolonisationen som av exploatering markintrång och andra omständigheter som riskerar vår livsföring våra livsmiljöer mat kultur hälsa natur och våra kommande generationer Utarmningen går fort och börjar nu ha nått en gräns där det krävs att vi börjar agera Jag bär med mig ett engagemang en drivkraft och en vilja att utvecklas och komma vidare Erik Östergren 40 år Bor i Björkvattnet Tärnaby Renägare och egenföretagare inom miljö och återvinning Intressen Tämja renar jakt och hundar Mina hjärtefrågor Ingen same ska frysas ut från det samiska samhället Alla samer ska ha rätt till sitt arv Helena Dådring 46 år Bor i Ljungbyhed Skåne Sametingsledamot Egenföretagare med konsultföretag Född i Gällivare med skolgång i Boden och Luleå Lämnade Sápmi i slutet av 80 talet för att arbeta i Halmstad Intressen Familj natur barnens fotboll och hockey Mina hjärtefrågor Samer Ett folk Samer är ETT folk och vi ska uppträda som ETT folk Endast då kan vi driva våra frågor och påverka det svenska samhället Vi är olika och lever olika liv Samer bor både utanför Sápmi och i Sápmi och en del är verksamma inom de samiska näringarna Vi har olika förutsättningar och erfarenheter Detta måste vi respektera vi har alla ett lika värde Ett effektivt Sameting Varför Lpss Jag har valt LPSS för att det är ett ärligt parti som verkar för hela det samiska folket Ett parti som prioriterar Hälsa Ohälsa Och ett parti som vill begränsa exploateringen av moderjord Carola Fjällström 45 år Bor i Östersund Ersättare i Sametinget Har läst Ekonomprogrammet jobbar som SFI lärare Mina hjärtefrågor Jag engagerar mig i politiken för alla samers lika värde Att diskriminering i alla former måste bekämpas Alla barn och ungdomar ska ha rätt till undervisning i sitt språk och samt få stöd att verka i sina hemområden Bevarande av samiska kulturlämningar såsom byggnader

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/kandidater_2013.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Välkommen!
  7 Carola Fjällström Östersund 8 Mari Louise Bohman Vindeln 9 Kjell Persson Sunne 10 Anna Stjernlöf Sundsvall 11 Lars Erik Fjellström Stockholm 12 Sigrid Stångberg Tärnaby 13 Ture Abrahamsson Degernäs 14 Anna Karin Jejlid Östersund 15 Johan Johansson Tärnaby 16 Eva Jejlid Östersund 17 Marcus Törngren Tärnaby 18 Alice Nilsson Östersund 19 Margaretha Tellström Tärnaby 20 Bernhard Israelsson Lycksele 21 Inger E Jansson Östersund 22 Maria Oscarsson Umeå 23 Knut

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/LPSS_lista_2013.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Bli medlem
  arbetet för att alla samer ska ha lika rätt till land och vatten och att alla samer på lika villkor ska ha möjlighet att utöva jakt fiske renskötsel sameslöjd och gårdsbruk Alla samers rätt till likabehandling gäller även i andra delar av samhället som i t ex vården och skolan Hos oss blir du en del av en trevlig gemenskap som tillsammans arbetar för en bättre framtid för alla samer

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/medlem/index.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Landspartiet Svenska Samer - Kultur
  gamla bosättningar I lappmarkerna har myndigheter bränt byggnader och lämningar efter bland annat gamla samevisten Ättlingar eller arvingar till dessa visten förnekas rätt till upprustning och nyttjande av släktens gamla boplatser LSS vill stoppa den pågående utplåningen av våra förfäders kulturlämningar öppna möjlighet att renovera och underhålla gamla visten som traditionellt brukats i generationer Vi måste värna om vårt kulturarv innan det är för sent Nedan kan du se bilder

  Original URL path: http://landspartietsvenskasamer.com/kultur/index.shtml (2016-02-13)
  Open archived version from archive •