archive-com.com » COM » L » LLYNADVENTURES.COM

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Dringo a Mynydda Yn yr adran hon Cerdded mynyddoedd yn yr haf Cyflwyniad i Sgramblo Sgramblo Canolradd Dringo Creigiau Amlddringen Sgiliau r Gaeaf Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  wynebu rhai o r mynyddoedd uchaf yng Nghymru o r Wyddfa a mynyddoedd y Glyder i Dryfan a r Carneddau Yn ystod y cwrs gofalir amdanoch gan hyfforddwr mynydda cymwysedig fydd yn eich tywys yn eich blaen ac yn sicrhau bod popeth yn gweithio n llyfn Cewch gyfleoedd i ddysgu technegau a sgiliau newydd y gellir eu trosglwyddo i ardaloedd mynyddig eraill Erbyn diwedd y cwrs dylai fod gennych well dealltwriaeth o gerdded mynyddoedd a dymuniad i ddatblygu i r lefel nesaf Mae r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy n gweithio i ennill cymhwyster Arweinydd Mynydda yn yr Haf Nid oes angen profiad blaenorol Mae r cwrs yn agored i bawb sy n 12 oed a hŷn Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ch amser ar y cwrs Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae n costio 175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 10 cleient Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld lluniau o n cwrs cerdded mynyddoedd yn yr haf Cliciwch yma i

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-cerdded-mynyddoedd-haf.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  darnau byrion o greigiau lle mae n angenrheidiol defnyddio ch dwylo yn ogystal â ch traed Lleolir y cwrs hwn yn Eryri a gallai gynnwys mannau sgramblo clasurol fel trum gogleddol Tryfan a Phedol yr Wyddfa Yn ystod y cwrs gofalir amdanoch gan hyfforddwr mynydda cymwysedig fydd yn eich tywys ymlaen ac yn sicrhau bod popeth yn gweithio n llyfn Cewch gyfleoedd i ddysgu technegau a sgiliau newydd y gellir eu trosglwyddo i ardaloedd mynyddig eraill Erbyn diwedd y cwrs dylai fod gennych well dealltwriaeth o gerdded mynyddoedd a dymuniad i ddatblygu i r lefel nesaf Nid oes angen profiad blaenorol o sgramblo ond bydd yn ddefnyddiol os oes gennych rywfaint o brofiad o gerdded mynyddoedd yn yr haf neu o ddringo creigiau Mae r cwrs yn agored i bawb sy n 16 oed a hŷn Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ch amser ar y cwrs Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae n costio 175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 6 chleient Cliciwch yma os

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-cyflwyniad-sgrambo.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  mynyddoedd yn symud i fod ar dir lle mae angen rhaff i ddiogelu aelodau r grŵp Yn ystod y cwrs byddwch yn mynd ar hyd tir creigiog technegol agored ar eich ffordd i grib copaon uchaf Eryri Mae r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy n gweithio tuag at ennill Gwobr Hyfforddwyr Mynydda MIA Erbyn diwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o r gofynion ar gyfer sgramblo mynyddoedd â rhaff Cyn mynychu r cwrs dylai fod gennych brofiad o gerdded mynyddoedd gyda sgramblo syml neu ddringo creigiau Mae r cwrs yn agored i bawb sy n 18 oed a hŷn Os ydych mewn cyflwr corfforol da gallwch wneud y mwyaf o ch amser ar y cwrs Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd lleiaf cwrs yn cynnwys 1 diwrnod ac mae n costio 175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 3 cleient Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld lluniau o n cwrs sgramblo canolraddol Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod Os oes arnoch angen rhagor o fanylion cysylltwch â ni os gwelwch yn dda Addas ar

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-sgramblo-canolradd.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  a chlogwyni môr trawiadol gan wneud y lle n baradwys pob dringwr creigiau Bydd ein cyrsiau dringo amlddringen yn cynnwys llwybrau 3 mewn mannau fel Y Gogarth a Bwlch Llanberis Mae r cwrs hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy n gweithio tuag at ennill cymhwyster Gwobr Hyfforddwyr Mynydda MIA Erbyn diwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth o ofynion dringo amlddringen Dylai cyfranogwyr fod dros 18 mlwydd oed ac yn meddu ar rywfaint o brofiad o ddringo creigiau yn cynnwys gallu sicrhau dringwr sy n arwain yn ddiogel wrth raff Bydd bod mewn cyflwr corfforol da yn eich galluogi i wneud y mwyaf o ch amser ar y cwrs Mae dringo amlddringen yn golygu llwybrau meithion i fyny clogwyni mawrion Os nad ydych erioed wedi dringo o r blaen efallai y byddai n syniad ichi roi cynnig ar ein sesiynau cyflwyniadol yn gyntaf Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae n costio 175 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod Cliciwch

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-creigiau-aml-dringen.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  yn Ucheldiroedd yr Alban a phan fo r amgylchiadau n caniatáu yn Eryri Mae r cwrs yn ymdrin â r gofynion ar gyfer cerdded ar y mynyddoedd sydd wedi u gorchuddio ag eira yn y Deyrnas Unedig a bydd yn cynnwys dringo mynyddoedd fel Ben Nevis Yr Wyddfa Mynyddoedd y Glyder Aonach Mor a Stob Corie nan Lochain Bydd y sgiliau a r technegau a ddysgwch yn eich helpu i ddatblygu i fod yn fynyddwr gaeaf hyfedr sy n gallu bod yn hunangynhaliol yn y mynyddoedd I gael y budd mwyaf o r cwrs dylech fod yn gorfforol heini ac yn meddu ar brofiad o gerdded mynyddoedd yn yr haf Mae n agored i bawb sy n 16 oed a hŷn Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae n costio 200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 6 gleient Cliciwch yma i weld lluniau o n cwrs sgiliau r gaeaf os gwelwch yn dda Cliciwch yma i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod Os oes arnoch angen rhagor o fanylion cysylltwch â ni os

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-sgiliau-gaeaf.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  gweithredu yn y mynyddoedd o amgylch Fort William a Glencoe gan ddringo mynyddoedd fel Ben Nevis a Stob Coire nan Lochain Os yw r amgylchiadau n caniatáu gallwn hefyd gynnal y cwrs hwn yn Eryri Bydd y technegau a ddefnyddiwch yn ystod y cwrs yn caniatáu ichi symud yn ddiogel dros dir technegol ac mae modd eu trosglwyddo i fynyddoedd eraill ar gyfer amcanion yn y dyfodol Mae r cwrs hwn hefyd yn ddefnyddiol i bawb sy n amcanu at ennill cymhwyster fel arweinydd mynyddoedd yn y gaeaf WML I gael y budd mwyaf o r cwrs dylech fod yn gorfforol heini ac yn meddu ar brofiad o gerdded mynyddoedd yn y gaeaf Mae n agored i bawb sy n 16 oed a hŷn Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae n costio 200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld lluniau o n cwrs mynydda yn ystod y gaeaf Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod Os oes

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-mynydda-gaeaf.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  cynhaliwn weithgareddau dringo yn rheolaidd yn y gaeaf ar fynydd Ben Nevis ac ym Glencoe Os yw r amgylchiadau n caniatáu gallwn hefyd gynnal y cwrs hwn yn Eryri Gellir addasu r cwrs i ch lefel unigol chi o brofiad o radd III i V Gallai llwybrau fel Curved Ride Aonach Eagach Green Gully Point Five Gully ac Orion Face fod â r potensial i ffurfio rhan o r cwrs hwn Mae r cwrs yn agored i bawb sy n 18 oed a hŷn sydd â phrofiad o fynydda yn y gaeaf neu o ddringo yn y gaeaf Gall fod yn orchwyl heriol iawn yn gorfforol ac felly i gael y budd mwyaf ohono dylech fod mewn cyflwr iawn cyn i r cwrs ddechrau Llogir hyfforddwyr ar sail o ddydd i ddydd gan eich galluogi i ddewis hyd y cwrs y mae arnoch ei angen Mae hyd y cwrs lleiaf yn 1 diwrnod ac mae n costio 200 ar gymhareb o 1 hyfforddwr i 2 gleient Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld lluniau o n cwrs dringo yn y gaeaf Cliciwch yma os gwelwch yn dda i weld cyfeirnod mapiau Google ar gyfer mannau cyfarfod Os oes arnoch

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dringo-gaeaf.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive