archive-com.com » COM » L » LLYNADVENTURES.COM

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Tŵr Dringo Symudol Mae ein tŵr dringo symudol yn 7 3 metr 24 troedfedd o uchder ac mae ganddo ddetholiad o wahanol ddringfeydd sydd yn ei wneud yn addas ar gyfer ystod eang o oedrannau a galluoedd Gellir ei dynnu y tu ôl i n cerbyd fan sy n golygu y gallwn ei ddanfon i leoliad o ch dewis chi Mae gan y tŵr dystysgrif ADIPS ADIPS ID 12026 a daw r holl weithgareddau dringo o dan adain yswiriant cynhwysfawr Yn gynwysedig yn y gost o logi y mae r holl gyfarpar diogelwch angenrheidiol a hyfforddwr cymwysedig sy n meddu ar dystysgrif cymorth cyntaf ddilys ac mae wedi i wirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol Os ydych yn trefnu sioe digwyddiad diwrnod agored mewn coleg digwyddiad hyrwyddo corfforaethol neu achlysur preifat gallwch fentro y bydd ein tŵr yn darparu boddhad i gwsmeriaid Fe n rhestrir ar www mobileclimbingwalldirectory com Mae prisiau n dechrau ar 275 Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth os gwelwch yn

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/twr-dringo-symudol.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Mae morlin amrywiol Pen Llŷn a mynyddoedd enfawr Eryri yn cael eu defnyddio n rheolaidd fel lleoliadau ffilmio Mae popeth sy n amrywio o raglenni dogfennol ar fywyd gwyllt i ffilmiau cyffro ac o hysbysebion i raglenni adloniant ysgafn wedi u lleoli yng Ngogledd Cymru Rydym yn fwy na bodlon gweithio gyda chi i gael y lluniau ffilm y mae arnoch eu hangen p un ai bod hynny wrth hongian gerfydd rhaff ar glogwyn uwchben y tonnau neu n rhwyfo mewn ceufad ar y môr Rydym wedi gweithio ag amrywiol gwmnïau cynhyrchu i wneud rhaglenni ar gyfer sianelau teledu cenedlaethol yn y blynyddoedd diwethaf Byddwn yn falch o gyflenwi manylion dim ond ichi ofyn Sylweddolwn fod pob llun a saethir yn unigryw a gwnawn ymdrin â phob gorchwyl ar sail yr achosion unigol Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion penodol os gwelwch yn dda Cliciwch yma i weld lluniau o Fynediad ar gyfer Gwaith

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/mynediad-ffilm.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Digwyddiadau a Noddir Yn yr adran hon Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES MANYLION CYSYLLTU Gallwch

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/noddedig.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  1 ac mae n golygu dringo n llorweddol ar hyd darn o greigiau llanw tra eich bod wedi ch clipio wrth raff ddiogelwch Mae ceufadu n opsiwn diwrnod 1 ac mae n golygu newid i siwt wleb cymorth hynofedd a helmed ac wedyn mynd ar draws fae gan ddefnyddio ceufad eistedd ar ei ben Mae dringo creigiau n opsiwn diwrnod 2 ac mae n golygu dringo llwybrau byrion ar glegyr y mynydd yn Rhiw Mae abseilio n opsiwn 2 ddiwrnod ac mae n golygu gollwng eich hun i lawr clogwyn mawr ar bentir Cilan cyn cerdded yn ôl i r brig Amserlen Teithio r Digwyddiad Noswaith cyn digwyddiad mae r tîm yn ymgynnull yn Nhudweiliog ar gyfer cyflwyno a sesiwn rhoi gwybodaeth am y digwyddiad yn y dafarn leol Unwaith y bydd cynlluniau wedi u cwblhau byddwch wedyn yn rhydd i fynd ar eich ffordd i r wersyllfa leol lle bydd pebyll yn cael eu gosod i bawb Diwrnod 1 Tudweiliog i Aberdaron 18 milltir Paratoir brecwast ar gyfer 0800 o r gloch cyn dechrau ar y daith gerdded am 0900 o r gloch Gwnawn helpu i ddatgymalu r pebyll a u symud i Aberdaron yn barod erbyn ichi gyrraedd Mae r llwybr yn ei hanelu hi i r de orllewin ac mae n mynd â chi drwy gefn gwlad ar hyd traethau tywodlyd a thros fynyddoedd agored Fe welwch ddigonedd o fywyd gwyllt yn cynnwys adar morloi ac o bosibl dolffiniaid Wrth ichi gerdded o amgylch cwr mwyaf deheuol y penrhyn fe welwch Ynys Enlli lle y dywedir fod ugain mil o saint wedi u claddu Unwaith y bydd y tîm wedi cyrraedd Aberdaron ac mae r gweithgareddau dydd wedi u gorffen bydd yna bryd o fwyd a diod yn un o r tafarndai lleol Byddwn yno i weld

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/noddedig-cerdded.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Abseilio Daw gwybodaeth yn go fuan am Cliciwch yma i weld lluniau o n digwyddiadau a noddir os gwelwch yn dda Gwneud Archeb

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/noddedig-abseilio.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Digwyddiad Chwaraeon Daw gwybodaeth yn go fuan am Cliciwch yma i weld lluniau o n digwyddiadau a noddir Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/noddedig-digwyddiad-chwaraeon.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  personol Mae Bannau Brycheiniog Dyffryn Gwy Eryri ac Ucheldiroedd yr Alban i gyd wedi croesawu ein pecynnau coleg Rydym yn falch o gynnal sesiynau yn unrhyw un o r Parciau Cenedlaethol ledled y Deyrnas Unedig a olygai y byddai cleientiaid yn treulio llai o amser mewn bws mini a mwy o amser ar weithgareddau Rhesymau dros ein defnyddio ni Rydym wedi n cofrestru â r Adventure Activities Licensing Service AALS Rhif ein trwydded yw L7027 R1632 Tanategir ein gweithgareddau gan asesiadau risg ysgrifenedig ac yswiriant cynhwysol Mae copïau o r rhain ar gael dim ond ichi ofyn Mae ein hyfforddwyr profiadol i gyd wedi u cymhwyso drwy r Corff Llywodraeth Cenedlaethol NGB ac mae gwiriadau gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol wedi u gwneud arnynt Rydym yn gallu darparu unedau penodol o ran Gwasanaeth Cyhoeddus Chwaraeon ac Addysg Awyr Agored yn gyflawn â llyfrau log a thaflenni gwaith dim ond ichi ofyn Goruchwylir yr holl becynnau sy n seiliedig ar y cwricwlwm gan addysgwr cymwysedig Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer BSC a ThAR Mae pecynnau gweithgareddau ar gael o un diwrnod i un wythnos gydag amrywiol opsiynau ar gyfer arlwyo a lletya Rydym hefyd yn fwy na bodlon teithio atoch sy n

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/ysgolion-a-cholehau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Gwybodaeth Yn yr adran hon Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES MANYLION CYSYLLTU Gallwch

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/gwybodaeth.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive