archive-com.com » COM » L » LLYNADVENTURES.COM

Total: 86

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  gweithgaredd rhoddir amrywiol ddarnau o ddillad a chyfarpar ichi Y chi fydd yn gyfrifol am y cyfarpar yn ystod y gweithgaredd Byddwch yn wynebu taliadau ychwanegol i dalu am y cyfarpar os caiff ei ddifrodi n fwriadol neu i golli Gall prisiau a hysbysebir ar y wefan newid Bydd pris eich gweithgaredd yn dal yr un fath ag yr oedd pan gytunwyd ar y contract Dylai pob cyfranogwr o weithgareddau ynghyd â rhieni neu warcheidwaid plant sy n iau na 18 oed ddarllen a deall y Datganiad Ymwybyddiaeth o Risg Datganiad Ymwybyddiaeth o Risg Golyga natur gweithgareddau antur y bydd yna bob amser elfen o risg Aseswyd yr elfen o risg ar gyfer pob gweithgaredd ac fe gaiff ei monitro n ofalus sesiwn wrth sesiwn gan oruchwylwyr y gweithgaredd i sicrhau i fod yn parhau ar lefel y mae modd ei rheoli Bydd eich goruchwyliwr yn darparu cyfarpar diogelwch priodol ichi bydd yn eich hyfforddi i w ddefnyddio n gywir a bydd yn rhoi canllawiau ar y ddaear ichi gan eich galluogi i gwblhau ch gweithgaredd dewisol yn ddiogel Dylai r cyfarwyddiadau a dderbyniwch gan eich goruchwyliwr gael eu deall a u dilyn er eich diogelwch eich hun a diogelwch eraill o ch amgylch Rydych chi y cleient yn rhydd i dynnu ch hun oddi wrth ran neu r cyfan o r gweithgaredd unrhyw adeg os teimlwch yn or bryderus Os byddwch er mor annhebygol yn teimlo n anfodlon ag unrhyw ran o ch gweithgaredd siaradwch os gwelwch yn dda â goruchwyliwr eich sesiwn ar y cyfle cyntaf posibl Mae arforgampau yn golygu symud o amgylch ar greigiau llithrig ac mae hergydion a chleisiau oddi wrth fân lithriadau er bod modd eu hosgoi yn eitha cyffredin Taliadau Bydd yn ofynnol ichi dalu r cyfanswm ar gyfer y gweithgaredd wrth ichi fwcio gan ddefnyddio r dudalen berthnasol ar www llynadventures com Os bydd arnoch angen anfoneb dylech ddarparu enw cyfeiriad post a chyfeiriad e bost inni Bydd anfonebau n cael eu e bostio Unwaith y bydd eich taliad wedi clirio n cyfrif banc byddwch yn derbyn derbynneb i gadarnhau drwy e bost Cwsmeriaid yn diddymu Mae n rhaid i ddiddymiadau gael eu gwneud yn ysgrifenedig neu drwy e bost gan y person a fwciodd y gweithgaredd yn wreiddiol Ad daliadau Mwy na 4 wythnos cyn dyddiad y gweithgaredd 90 o r holl ffioedd wedi u talu Llai na 4 wythnos cyn dyddiad dechreuad y gweithgaredd dim ad daliad Newidiadau gan Llŷn Adventures Gwnawn bob ymdrech i gynnal y gweithgaredd fel y cytunwyd arno yn ein contract O bryd i w gilydd gall amgylchiadau y tu hwnt i n rheolaeth ein gorfodi i newid gweithgareddau Yn y cyfryw amgylchiadau rhown gymaint o rybudd ichi â phosibl Cynigiwn weithgaredd arall ichi neu byddwch yn gallu aildrefnu ch sesiwn ar gyfer dyddiad arall o fewn 12 mis o ddyddiad y gweithgaredd gwreiddiol Os dewiswch beidio â derbyn gweithgaredd arall neu ddyddiad wedi i aildrefnu ni fydd gennych hawl i ad daliad Diddymiadau gan Llŷn

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/polisi.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive


 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Lawrlwytho Telerau ac amodau 2014 cliciwch yma Rhestr o Ddillad Mynydda a Dringo ar gyfer y Gaeaf cliciwch yma Gwneud Archeb LLŶN

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/lawrlwytho.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Sgiliau r Gaeaf Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Wal Fideo Daw gwybodaeth yn y man Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES MANYLION CYSYLLTU Gallwch gysylltu â

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/wal-fideo.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Dolenni Mountain Weather Abersoch Weather Forecast Hells Mouth Surf Web Cam Inshore Waters and Strong Wind Forecast Adventure Activities Licencing Service Association of Mountaineering Instructors Local High Ropes Course

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/dolenni.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Creigiau Amlddringen Sgiliau r Gaeaf Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Lleoliadau Gweithgareddau Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES MANYLION CYSYLLTU Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/lleoliadau-gweithgareddau.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  r Gaeaf Mynydda yn ystod y Gaeaf Dringo yn y Gaeaf Tŵr Dringo Symudol Mynediad ar gyfer gwaith ffilmio Digwyddiadau a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Newyddion Cynigion Yn yr adran hon Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Gwneud Archeb LLŶN ADVENTURES MANYLION CYSYLLTU Gallwch gysylltu

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/newyddion-cynigion.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Cylchlythyr Cylchlythyr 1 Llŷn Adventures Ebrill 2015 cliciwch yma Dim ond ar gael mewn saesneg ar hyn o bryd Tanysgrifiwch i n Cylchlythyr Er mwyn ichi fod yn hollol gyfoes â r hyn sydd wedi bod yn digwydd a digwyddiadau r dyfodol rydym yn cyhoeddi cylchlythyr E bostir cylchlythyrau at

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/cylchlythyr.php (2016-02-01)
  Open archived version from archive

 • Llyn Adventures activities Llyn Peninsula, Snowdonia, North Wales
  a Noddir Taith Gerdded Abseilio Digwyddiad Chwaraeon Ysgolion a Cholegau Gwybodaeth Polisi Lawrlwytho Wal Fideo Dolenni Lleoliadau Gweithgareddau Newyddion Cylchlythyr Tocynnau Anrhegion Cysylltwch â Ni GWEITHGAREDDAU I BAWB BETH BYNNAG FO R TYWYDD Tocynnau Anrhegion Rhywbeth gwahanol Byddai n tocynnau anrhegion yn anrheg ardderchog i rywun a chanddo bopeth Gellir eu hadbrynu unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn ar unrhyw un o n gweithgareddau hanner diwrnod Y cyfan y mae arnoch angen ei wneud yw cysylltu â ni ag enw a chyfeiriad post y derbynnydd Unwaith y bydd taliad wedi i wneud postiwn y tocyn ichi neu n uniongyrchol i r derbynnydd Amodau defnydd Mae tocyn 40 yn rhoi r hawl i un person i unrhyw sesiwn o r gweithgareddau hanner diwrnod a hysbysebir ar y wefan hon Daw r tocyn yn annilys unwaith y bydd y dyddiad dod i ben a brintir ar y tocyn wedi mynd heibio Mae n rhaid bwcio r sesiwn ddewisol o flaen llaw gan ddefnyddio r manylion a geir ar y dudalen gysylltu Mae n rhaid cyflwyno r tocyn ar ddiwrnod eich gweithgaredd dewisol Dylai cyfranogwyr fod yn ymwybodol o r gofynion personol ar gyfer eu sesiwn ddewisol Nid yw r tocyn yn cynnwys

  Original URL path: http://www.llynadventures.com/cym/tocynnau-anrheg.html (2016-02-01)
  Open archived version from archive