archive-com.com » COM » O » OMC-PORTAL.COM

Total: 665

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  Kroatien ist das Netzwerken erst am Anfang Da ist man noch nicht so geübt Ich finde es aber wichtig Drum mache ich mit Ich lebe wieder in der Nähe von Varazdin nicht weit weg von der Slowenischen Grenze davor habe ich 5 Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet meine Mutter 20 Jahre in Deutschland Ich freue mich über alle Kontakte vor allem aus dem Officebereich Druckversion Willkommen beim OMC

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=298 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  Jahren bin ich als Sekretaerin in Suedungarn taetig und spreche und schreibe neben ungarisch auch englisch und deutsch Ich finde es sehr wichtig dass der Berufsstand der Sekretaerin aufgewertet wird und OMC die Moeglichkeit zum Cross Border Networking bietet Sehr interessant ist fuer ungarische Sekretaerinnen die Auslandserfahrung sammeln wollen auch die OMC Jobboerse Ich freue mich auf ein Kennenlernen Druckversion Willkommen beim OMC Erstanmeldung OMC Terminkalender Terminvorschau Vorab TN Liste

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=191 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  Jej ponúkaná pomoc určite osloví udí h adajúcich prácu doma ale predovšetkým v zahraničí Väčšina týchto udí si ju tak či tak nájde a je preto dobrá myšlienka pomôc im pripravi sa na to čo ich čaká Teraz ke sa Európa otvára pracovnému trhu treba využi ponúkanú príležitos Napriek novým možnostiam nie je ahké sa v zahraničí uchyti a každého poteší nájs pomocnú ruku udí ktorí pomôžu sa na tomto neznámom území zorientova získa informácie ktoré sa človek z novín a televízie nedozvie jednoducho zo života Je dobré ma okolo seba udí čo Vám dodajú pocit spolupatričnosti a vymenia si navzájom svoje poznatky a skúsenosti už len preto že v cudzej krajine je ažšie sa presadi a nájs si nových priate ov Deutsch OMC und Silvia Rotheimer habe ich kennen gelernt als ich das Web wegen Arbeitsmöglichkeiten in Österreich durchsuchte Ich hatte bisher nicht viele Gelegenheiten mich mit Netzwerken zu beschäftigen Nach meinem ersten Treffen mit Silvia Rotheimer in Bratislava begriff ich dass Netzwerken sehr interessant und hilfreich ist Ich freue mich dass Silvia Rotheimer die Tätigkeit des OMC auch ausserhalb der Grenzen Österreichs ausweiten will Ihre angebotene Unterstützung spricht sicherlicht Leute an die Arbeit und Weiterbildung Zuhause aber vor allem im Ausland suchen Mehrere von diesen Menschen finden so eine Arbeitsstelle und deswegen ist es eine gute Idee sie zu unterstützen zu vernetzen und sie vorzubereiten auf das was sie erwartet Jetzt wo sich Europa dem Arbeitsmarkt öffnet soll man die Gelegenheit nutzen die sich bietet Trotz der neuen Möglichkeiten ist es nicht einfach sich im Ausland durchzusetzen und jeder ist erfreut eine hilfsbereite Hand zu finden Menschen die einem helfen in diesem fremden Gebiet sich zu orientieren neue Informationen zu finden die man nicht aus der Zeitung und dem Fernsehen erfährt einfach aus dem Leben Es ist gut

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=262 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  order to stay in touch Because of her numerous contacts as assistant to the managing director of Knorr Bremse a company located in Mödling near Vienna and her fondness for networking she had the idea to establish monthly events for secretaries These events take place after working hours in various hotels in and around Vienna Silvia Rotheimer organizes speakers for specific business themes who then present during the events In the meantime the OMC Office Managerinnen Circle counts over 17 000 members throughout Austria a number that is steadily increasing Around 40 to 80 participants come to the events which now take place once to twice a week due to the great acceptance These evenings represent an added value for all for the hotels the trainers and the secretaries assistants But the OMC offers much more a job exchange organized weekend tours possibility to make contacts with companies and to date 15 OMC training days at an affordable price If you want to join us On www omc portal com you will find a registration form follow the link Anmeldung on the right hand side and then Zur Registrierung als OMC Interessentin which you are kindly asked to submit to

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=119 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  neke tajnice i naučila ih cijeniti Tako er nakon završetka tog tečaja željele su se redovito sastajati kako bi ostale u kontaktu Kroz njene veze kao pomo nice upravitelja trgovine firme Knorr Bremsen iz Mödlinga kod Beča i sklonosti prema internetu nastala je ideja oko ure ivanja mjesečnih susreta s predavanjima za tajnice Ti susreti održavaju se navečer u različitim hotelima grada Beča i okolice Silvia Rotheimer traži referentice sa specifičnim stručnim temama koje se onda izlažu na susretima Trenutno ima preko 17 000 OMC OfficemanagerinnenCircle sudionica diljem Austrije i dnevno se broj pove ava Na susrete koji se u me uvremenu održavaju 1 2 puta tjedno zbog velikog zainteresiranosti dolazi 40 80 sudionica Te večeri su korisne s nekoliko strana za hotele za referentice i za tajnice asistentice Putem OMC stranica se posreduje kod traženja posla ide se na izlete kroz vikend stvaraju se veze izme u tvrtki i nudi se 15 OMC seminara po povoljnim cijenama Svi koji su zainteresirani iz susjednih zemalja neka na www omc portal com stranici ispune kontaktformular i neka ga pošalju na njemačkom ili engleskom na e mail Silvie Rotheimer silvia rotheime mc portal com ako ne znate njemački ili engleski možete formular

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=120 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  Rotheimer megismerkedett néhány titkárn vel és mivel a szakképzés után rendszeresen törzsasztalnál is találkozni akartak megszületett az az ötlet hogy havonta programot szerveznek Silvia mint a Knorr Bremse cég a Bécs melletti Mödlingben üzletvezet jének asszisztense az összefogója és rendez je ezeknek az estéknek melyeket Bécsben és a Bécs környéki szállodákban tartanak Silvia Rotheimer el adókat is keres akik hivatásszerüen beszámolnak bizonyos témákról ezeken az alkalmakon Mostanra már több mint 17 000 OMC Officemanagerinnen circle érdekelt egész Ausztriában ezekben az eseményekben és körük naponta növekszik Hetenként legalább egy alkalommal tartják a rendezvényeket melyeken 40 80 titkárn asszisztens vesz részt Ezek az esték értéktöbbletet hoznak mindenkinek els sorban is a titkárn knek de a szállodáknak az el adóknak is Szó van itt munkahelyek közvetítésér l kapcsolatok létesítésér l különböz cégekhez de továbbképz tanfolyamok szervezésér l is Örömmel várjuk magyar barátaink jelentkezését is Mindenki aki Magyarországon részt akar venni körünkben legyen szíves kitölteni a www omc portal com kontaktus rlapot és Silvia Rotheimer címére silvia rotheime mc portal com németül vagy angolul elküldeni Amennyiben magyarul kíván írni akkor küldje ezt Varga Máriának OMC Bécsbe maria varg ost at El re is nagyon örölünk hogy megismerkedhetünk Silvia Rotheimer Maria Varga Druckversion Willkommen beim

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=118 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  kontaktu Dzieki jej szerokim kontaktom na stanowisku asystentki Prezesa ds handlowych w firmie Knorr Bremse w Moedling ko o Wiednia i zami owaniu organizacyjnym powsta pomys zorganizowania comiesi cznych spotka sekretarek Spotkania te odbuwaj si w ró nych hotelach w Wiedniu jak i okolicy Silvia Rotheimer wyszukuje referentki z tematami specyficznymi dla danej bran y które to na tych spotkaniach maj swoje wyk ady Do dzi w sieci OMC jest 17 000 zainteresowanych osób z ca ej Austrii i liczba ta ro nie z dnia na dzie Na spotkania które z powodu wielkiego zainteresowania ju organizowane s obecnie raz lub dwa razy w tygodniu przychodzi od 40 do 80 osób Korzy ci z tych spotka czerpi wszyscy hotele referentki jak i sekretarki i asystentki Dodatkowo powsta a gie da pracy OMC organizowane s weekendowe wyjazdy nawi zywane s kontakty mi dzy firmami i w ofercie jest 15 seminariów OMC po przyst pnej cenie Dla wszystkich tych osób które w przysz o ci chcia yby bra aktywny udzia w naszej sieci prosimy wype ni formularz na stronie internetowej www omc portal com i wys a go do Pani Rotheimer na adres silvia rotheime mc portal com w j zyku niemieckim lub

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=117 (2016-02-10)
  Open archived version from archive

 • OMC Portal :: Die Plattform für Alle im Büro
  cht jí i do budoucna organizovat pravidelná setkání a z stávat v kontaktu Díky svým konexím v pozicii asistentky obchodního vedoucího společnosti Knorr Bremse v Mödlingu u Vídn a také díky její zálib v networkingu vznikla p edstava m síčn organizovaných setkání pro sekretá ky Tato se konají večern v r zných hotelích ve Vídni a okolí Silvia Rotheimer stále hledá p ednášející s pracovními tématy aby je jim umožnila p i t chto setkání p ednést p ed kolegiálním publikem V pr b hu času se již zaregistrovalo p es 17 000 OMC Officemanagerinnencircle zájemky z celého rakouska a denn jich p ibývá Tato setkání která se díky náporu zájemnky konají již 1 2x týdn s účastí 40 80 osob jsou vícemén velkym prinosem pro všechny pro hotely referentky a sekretá ky asistentky OMC zajiš uje burzy pracovních míst organizuje víkendové pobyty vytvá í firemní kontakty a nabízí 15 OMC Seminá v p ijatelných cenách Pro všechny z Vás ze sousedních zemí které se chcete p idat staci vyplnit na internetovej stranke www omc portal com kontaktní formulá a zaslat jej na nasledovni adresi silvia rotheime mc portal com v n mčin nebo angličtin M žete také ve Vaší

  Original URL path: http://www.omc-portal.com/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&page_id=122 (2016-02-10)
  Open archived version from archive •