archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Ragnar Persson, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm
  mycket mer bortom hårdrockssymboliken Personligen har jag aldrig störts av lågkulturella inslag i konsten de utmanar och tillför friskt blod Utan denna subversiva påverkan hade väl konstnärerna fortfarande sysslat med devota hyllningar av maktens agenter För Ragnar Persson är subversiviteten inte nödvändigtvis demonstrativ den är snarare införlivad i själva bildformen som en del av strukturen Från den heltäckande nålfiltsmattans serena madonna och fabelliknande djur till skulpturernas dödsbringande varggrin Från de

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-persson-ragnar-gsb.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Poul Gernes, Malmö Konsthall, Lunds Konsthall
  ett staket blottlägger en ytterligare sida av konstnären Av principiella skäl motsatte sig Poul Gernes varje form av biografi Det enda som betydde något var resultatet konsten medan konstnären bakom verket var i det närmaste betydelselös Det skulle inte finnas några omvägar till upplevelsen det skulle vara enkla material maximal tillgänglighet vardaglighet avpersonifiering och avintellektualisering Det är inte så konstigt att den här konsten letar sig ut i det fria Poul Gernes har producerat omkring 150 offentliga verk varav de flesta i Danmark Utanför konsthallen i Malmö har man byggt upp en replik av ett typiskt offentligt Gernes verk en sju gånger två meter lång målning med rektangulära färgstråk Kombinationen färg och geometri når en grand finale i arkitekturen byggnaderna Inne i Lunds konsthalls stora entrésal reser sig konstnärens mastodontiska Torn av papp nästan ända upp till taket på väggen intill finns hans tecknade och trappstegspyramidformade Helhetsskiss till Gröntorv Köpenhamn vilken även finns som tredimensionell modell Men riktigt så snitslad är inte banan Retrospektiven med Poul Gernes är en gemensam och samtidig satsning av konsthallarna i Malmö och Lund och innefattar 50 års produktion och därmed 50 års utveckling I relief mot den i sammanhanget närmast öronbedövande färggeometrin från 1960

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-gernes-poul.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Klara Lidén, Moderna Museet, Stockholm
  lyckas Och här ställer museer och konsthallar villigt upp Men den djupare förståelsen för konstens varierande uttryck och konstnärers aktionistiska tilltag infinner sig knappast I varje del kan man naturligtvis försvara Klara Lidéns metoder Man kan se hennes renommésnyltande som en accepterad tidstypisk angreppsmodell som den avantgardistiska konstnärens rättighet att stjäla från historien Men det är inte där problemet ligger Hennes videofilmer må vara pinsamt pubertala affischcollagen tilltvingat estetiska och bildspelen romantiskt överspända men framgången har mycket litet med den konstnärliga nivån att göra Konceptet är mer delikat än så Man skulle till och med kunna påstå att avsaknaden av ett tydligt personligt uttryck kan vara själva förutsättningen för en lyckad internationell satsning När Klara Lidén väljer det slutna rummets estetik med ingång via en lönndörr bredvid museets huvudentré kan det knappast vara för att göra sig mindre tillgänglig även om det är den direkt fysiska effekten Hon ställer ändå ut på Sveriges största konstmuseum så svårtillgängligheten är nog mest en chimär Nej jag ser det snarare som ett sätt att försöka skapa mystik kring den kärna som saknar sådan Hennes verk äger nämligen inte det emotionella tyngd och den konstnärliga komplexitet som krävs för att engagera på ett djupare

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-liden-klara.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Wanås 2011
  materialiserats i tredimensionell form i starka färger Samma rektangulära form har upprepats ett hundratal gånger och samanfogats mer eller mindre slumpmässigt Resultatet blir en slags labyrint som nästan drar betraktaren in i dess mitt Ono s verk Wish Tree har en helt annan attityd men låter också det besökaren engagera sig Traditionen att skriva önskningar på lappar och sedan fästa dem vid särskilt utsedda träd har hon hämtat från de japanska templens historia Här står fjorton späda äppelträd i två rader och väntar på att fyllas En vidareutveckling av temat är My Mommy Is Beautiful där post it budskapen ska sjunga mammornas lov I Mend Piece är tanken att man medan man lagar trasigt porslin även helar världen genom sina tankar Det här är dock inga renodlat platsspecifika arbeten samtliga av Ono s verk på Wanås har tidigare förekommit i liknande versioner på olika platser i världen Ono upprepar det freds och kärlekstema hon så länge ägnat sig åt och hon gör det på ett okomplicerat sätt som är lätt att ta till sig Desto mer komplex och suggestiv som upplevelse känns Charlotte Gyllenhammars retrospektiva utställning Återblick längst in i konsthallen I ett nästan kompakt mörker dyker hennes enigmatiska skulpturer

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-wanas.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Maria Hedlund, Elastic Gallery, Malmö
  bemärkelse för allt är fotograferat med traditionell analog teknik och ett minimum av korrigerande efterarbetning Dessa dokumentärt präglade fotografier skulle kunna ses som ett försök att fånga någonting i flykten någonting som tidens tand obönhörligen håller på att tugga sig in i För lådorna med insekter har uppenbarligen med tiden fått sig en och annan ofrivillig och upplösande touch Insekterna har hamnat på sniskan eller rent av ramlat ur lådan etiketter har fallit bort eller hamnat på fel ställe För tio år sedan kom konstnären över samlingen via en annons på Gula sidorna Samlingens upphovsman hade varit en biologilärare Vid tiden för pensioneringen skänkte han samlingen till en av sina elever som i sin tur efter ytterligare en tid inte längre ville behålla den utan lade ut den till försäljning I tio års tid har sedan samlingen i all tysthet sökt efter en ny mening ett nytt existensberättigande För det som konstnären söker fånga in med sin kameralins är inga bortflyende kunskaper om insekter utan snarare någonting om samlandet med stort S eller kanske ännu mer om samlingens undflyende upphovsman om hans engagemang drömmar och absoluta upptagenhet De dokumentära fotografierna förstärker känslan av detektivarbete Likt en kriminaltekniker söker vi efter

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-hedlund-maria.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Hillevi Berglund, Galleri Flach, Stockholm
  tredje Världen 2011 papier maché collage 42 x 38 x 42 cm Hillevi Berglund Med titlar som Vandrare Minnet Konstnären Tårar slår Hillevi Berglund an en kontemplativ ton en stilla eftertänksamhet kongenial med de fragila materialen papier maché trådar bladguld Tilltalet är lågmält och minneskodat orden kapslas in i verken i pappersremsor och i boksidor tydbara som viskningar Vandrare heter verket som lånat titel till utställningen Två äggskalsliknande former lutar sig mot varandra vilande Resan i dröm eller verklighet finns likt en tatuerad karta på skalens insidor På golvet Konstnären Tårar glasdroppar med collage av konsthistoriska höjdpunkter klassikerna sin tids innovatörer I det inre rummet en svävande regnbåge av flerfärgade tunna trådar på väggen ett litet globformat verk med titeln Paradiset I övrigt vit tystnad Jag fascineras av Hillevi Berglunds rytmik av hennes pauseringar och accenter av berättelsernas stillhet av tidens tecken i materien Verken har hågkomstens kristalljus som minnesblixtar De är slutna som musslor och ändå vidöppna Visst kan man påstå att Berglund arbetar i en konceptuell tradition där orden stundtals får samma betydelse som bilden men här finns inte den anemi som ofta utmärker konceptkonst Bildspråket har hos Berglund istället en utåtriktad rörelse övergår aldrig till frånvändhet eller

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-berglund-hillevi.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Eva Marklund, Kvarnen, Söderhamn
  som svävar i rummet och knyter ihop ständerna till sjöns helhet I rummets periferi finns sex porträtt av en kvinnas ansikte mer närvarande i sig själva än iakttagande Det är ett enkelt verk och mycket vackert Sjön blir utställningens nav både bildligt och bokstavligt Till det yttre är det en gles utställning men med stor poetisk täthet Ett sjölandskap som detta tror jag alla minns kanske särskilt från barndomen och man kan alltid inom sig se dessa landskap trädens oändligt skiftande former och skogsrandens egg och skogens rörelser och ljud Man kan tänka sig hur ett barn fantiserar om dessa avlägsna trädtoppar att de är mossa skum kulisser eller hål i landskapet Ofta är minnen av landskap i konsten mer berättande Man kan tänka sig att Färssjön ligger varsomhelst Eva Marklund söker psykologin bakom hur minnen tolkas En aspekt av utställningen är ögats förmåga till djupseende att ur ljus skugga och ytornas texturer uppfatta avstånd och därmed det tredimensionella Kanske har Eva Marklund också tänkt på träden som naturliga fraktaler som facktermen lyder och som återkommer i andra naturfenomen I relieferna av bergsmassivet Everest har hon betonat den fraktala strukturen men det utesluter inte att drömmen hos ett barn vid

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-marklund-eva.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Helena Blomqvist, Angelika Knäpper Gallery, Stockholm
  med den deformerande hudsjukdomen tillåts delta får dansa bland de levande vara normal om så bara för ett ögonblick och kanske bara i sin egen en dröm Ett blåtonat dis skiljer verklighet från förhoppning Helena Blomqvists teknik är fascinerande Hon bygger egna modeller och miljöer använder meterstora dockor och hyr in barnmodeller vilka hon sedan fotograferar och sammanfogar till ständigt föränderliga scenarier Verkan är exakt och undflyende sagoskimrande och hjärtknipande Liksom i A A Milnes eller Lewis Carolls fantasterier segrar sällsamheten över normaliteten Blomqvist bygger en plats för de dömda för dem som hoppfullt svävar mellan dröm och insikt De docklika barnen utstrålar ensamhet sötman har en bitter bismak Alla får visserligen vara med kaninen svanen räven prinsessorna elefantiasisflickan men resan sker med kryckors hjälp Fotografiets fjärmande effekt distansen mellan det faktiska och det förmedlade fungerar här som ett slags mentalt skydd En pseudoverklighet accepteras dubbeltydigheten har snarare med tekniken än med själva berättandet att göra Visst finns här illustrativa drag som i barnbokens normerade värld men autonomin är långtgående och egenartad Blomqvists sällsamma historier lever i en egendefinierad värld vars logik inte nödvändigtvis är den allmänna Jag associerar till Nathalie Djurbergs konstnärliga kosmos till hennes frätande fantasier och hennes

  Original URL path: http://www.omkonst.com/11-blomqvist-helena.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •