archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Christian Rupp, Galleri Mors Mössa, Göteborg
  bilder som hängt på väggarna och som blivit nedplockade Perception med andra ord Ögat måste vänja sig vid vitheten så som vi måste vänja våra ögon när vi hamnar i ett tillsynes mörkt rum Ur vitheten och tomheten ur det förlorade borttagna bortträngda som en hammershöjsk frånvändhet ger sig döden till känna Tyvärr och sorgligt nog föds också tankar om det refuserade Är det Sverigedemokrater som på nazivis förpassat den

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-rupp-christian.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Elin Wikström, ”Oh hell” Göteborgs Konstmuseums entré
  i stunden råkar vara mer på ja än på nej humör skriver Elin Wikström i en text om Oh hell från 1997 Här och nu bär hon vita plastbaljor med lock ut och in i Konstmuseets entré i en till synes evigt lång Sisyfosperformance Alla utom en är tomma men den tolfte och sista måste hon be förbipasserande om hjälp med Denna den tolfte lådan kräver en utsträckt hand och ger konstnären möjlighet att reflektera över mänskligt beteende Men mötet blir endast ett blyertsstreck i en anteckningsbok för att dokumentera och visualisera antalet gånger lådorna flyttats och hur många kilo som burits ut och in på museet Visst kan man hitta andra ingångar i detta verk som att lådornas vithet berättar om tomhet och associationer till staplade likkistor är inte långsökt Saknad och längtan kan läsas in i lådornas dolda innehåll och allas erfarenhet av flyttlassens vedermödor gör sig påmind Själva gestaltningen blir dock alltför illustrativ och de meningsbärande elementen får inte fäste Att flytta saker hör nog till det vanligaste inom performancekonsten vilket leder till att denna logistiska övning varken känns genuin eller nytänkande och hela frågeställningen alltför grund för att reta något annat än gäspmuskeln Elin Wikström har

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-wikstrom-elin.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Samtida konst från Japan, Södertälje konsthall
  påsar överraskas man av små små föremål som gömmer sig inne i dem vilket får mig att tänka på den omsorg man i Japan lägger ner på att slå in vanliga paket och göra dem till estetiska objekt Naoto Okuda skapar med sina genomlysta målningar en osäkerhet om ytan existerar som målad materia och har ett visst släktskap med Miyakes eteriska installation Större tyngd och kraft utstrålar den stora målningen On the farm av Chihiro Ito Med ett kalligrafiskt tuschliknande måleri bryts ytan upp i tunga och svävande partier Naturens skapande och destruktiva krafter lyfts fram Här känns släktskapet starkt till en månghundraårig tradition med tuschmåleri på vertikalrullar så kallade kakemonos Ett helt annat uttryck finner jag hos Mana Shiroshita där materien blir påtaglig och färgen ligger pastos och bildar ett skulpturalt uttryck som i målningen Rain Det är färgen som regnar det är inte en illusion av vatten Susume Horie arbetar också med ett reliefartat nästan brutalt måleri där själva materialet i sig bär fram en hotfull handling som i målningen Mugen Utställningen har ytterligare tio deltagare varav en Harue Takami visar sitt verk About light i Södertälje Stadshus Här är det den japanska origamikonsten som Takami utnyttjar i

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-japan-art.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Till minne av Arne Isacsson
  Måns Magnus Eva Arna och Jörgen Arne Isacsson föddes i Ronneby 1917 Efter studier vid Södra Latin i Stockholm och Östra Real i Göteborg hamnar han under en cykeltur längs den bohuslänska kusten på jakt efter ett ställe att starta konstskola på i Gerlesborg fascinerad av det dramatiska landskapet Året är 1943 Ett år senare grundar han Gerlesborgsskolan i Bohuslän som sedan får sin avknoppning i Stockholm 1958 Nämnas bör att han också var mycket drivande i processen vid skapandet av Nordiska Akvarellmuseet Arne Isacsson var en betydande pedagog som höll kurser och workshops under mer än 50 år Han skrev också ett flertal böcker främst om akvarelltekniken Hans nyfikenhet på i första hand akvarellteknikens uttrycksmöjligheter sinade aldrig Det vittnar inte minst hans experiment med akvarellmonotypier om Denna teknik tog han fram i slutet av 1990 talet över 80 år gammal Arbetssättet var nytt och han gick här från att ha varit en naturalistisk skildrare av den bohuslänska naturen då han ofta sågs i sin mobila ateljé i Gerlesborgs omgivningar till ett mer abstrakt formspråk där ljuset kom att spela en allt viktigare roll Isacsson ställde ut frekvent ända in i det sista och så sent som i somras visade

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-isacsson-arne.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Cecilia Elde, Enköpings konsthall
  kan grankottar och orkidéer växa i samma skog Säg det Antagligen för att Cecilia Elde prövar barnets upptäckter av att det finns skogar inte bara i den fysiska världen Ogenomträngligheten i hennes skogar kan man rå på Ser man efter finns en stig och ett gömsle i Elsas bo mellan hemma och borta Allt beror mer på en själv och vad man minns än på besvärliga grenverk Cecilia Eldes måleri har stor spännvidd Hon lånar gärna ur konsthistorien diskret I en annan rekonstruktion av barnets värld En trädgård i en trädgård tycker man sig se Albrecht Dürer i klippans form Och blommorna växer de inte någon annanstans också Den målningen liksom Vädermaskinen har som centralt motiv det japanska bonsaiarrangemanget och gestaltar landskapet som berättelse inte som modell för kontroll Världen tappar inte sin magi Den är helt enkelt här åtminstone en stund och i ett sammanhang Längtan efter världen som helhet ligger djupt förankrat i sagan och myten men helheten riskerar alltid att gå förlorad Kanske kan man se dessa trädgårdar som tröst allt mänskligt är inte sönderslitet trasigt eller splittrat Ingångar i landskapet finns i flera målningar I Människa ö sitter två runda hål i öns sida Precis som

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-elde-cecilia.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Ivan Ivarson, Göteborgs konstmuseum
  mening var Göteborgskoloristerna egentligen aldrig Influenser hämtade de från den kraftfulla och melodramatiska expressionismen Nolde Munch m fl i kombination med den betydligt mer färglyriska och lågmälda Nabisgruppen Bonnard Vuillard m fl Särskilt Bonnard blev för Ivarson en färg och formmässig förlösare en som kunde visa på alternativa lösningar i opposition mot både den rådande expressionismen och de nyklassicistiska strömningarna som vid tiden fått fäste i huvudstaden Men det typiskt ivarsonska uttrycket det vi idag förknippar med Göteborgskoloristen Ivarson de höga färgackorden och de rena fyrklangerna blev egentligen inte fullt utvecklat förrän under tidigt trettiotal och vidareutvecklades sedan under de återstående knappa tio åren av hans liv På tjugotalet var koloriten fortfarande förhållandevis dämpad påminnande om exempelvis Daumiers färgskala Liksom i figurbeskrivningen anknöt Ivarson där främst till en klassisk fransk artonhundratalstradition Men så kom då den orgiastiska förlösningen till sist under den ekonomiska depressionens trettiotal Naturligtvis verkade inte Ivarson i någon isolerad värld flera av hans generationskamrater följde liknande vägar Men det kan så här i efterhand tyckas som om han var särskilt disponerad för en högstämd och sensibel färgsymbolik Det vet ju alla som fattat en pensel att de fyra grundfärgerna knappast gifter sig utan protester de måste varsamt blidkas till samspel Men för Ivarson föll det sig så naturligt så självklart Vad betyder då Ivan Ivarson för dagens konstnärer för dem som möjligen i förvirrade tillstånd lämnar konsthögskolorna Inte särskilt mycket kan man förmoda Hans formspråk och idealiserande bildtematik kan numera tyckas daterade möjligen med undantag för de naiviserande dragen som fått en renässans under 2000 talet Men jag ser egentligen inget problem med Ivarsons feltida uttryck Moden kommer och går på ett nästan tragikomiskt förutsägbart sätt Och den poetiskt syftande bilden är knappast död den har numera bara andra förtecken ser lite annorlunda ut Så det förmodade

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-ivarson-ivan.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Patrick Nilsson, Johan Andersson, Galleri Thomassen, Göteborg
  Fokus låg då på det omotiverade våldet ett övervåld in absurdum men skildrat med hjälp av spröda små blyertsfigurer som man kanske till en början inte ens noterade På den aktuella utställningen återfinns endast något enstaka verk med denna tematik Istället har naturen givits en mer framträdande roll Och det är inte vilken natur som helst det är den besjälade den där träden suckar och molnformationerna antar djurliknande drag I den stora pastellteckningen So never where most lonely man alone tittar en gigantisk kanin nyfiket fram mellan molntapparna Den mest ensamma är således inte ensam i verklig mening om man får tolka titeln En solitär vandrare bär sin själ som en prydnad och har alltid träden bergen och djuren vid sin sida som i Thoreaus Skogsliv vid Walden Som exempel på en individuell opposition är Patrick Nilssons bilder både förbryllande och tillitsfulla Tystnaden är ett tillstånd ett skört sådant endast människan i ensamvandrarens skepnad kan förstå i vilken grad Johan Anderssons figurer är omslutna av tystnaden den självvalda eller den påtvingade är svårt att säga Vänder de sig ifrån oss eftersom vi ratat dem för att vi funnit dem vara alltför annorlunda Eller sluter de sig självmant som musslan vid

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-nilsson-patrick-andersson-johan.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - CM Lundberg, Gallery Niklas Belenius
  Nu nöjer det sig med enstaka nedslag ett imperativt Vinn en cykel läser jag i ett av verken Men även om bokstäverna ofta saknas finns orden fortfarande där under ytan som mentala byggklossar CM Lundberg är en intellektuell låt dig inte luras av bildernas expressiva färger och naiviserande former Detta är ingen barnlek det är den vuxnes möte med barnet inom sig Visserligen skulle Lundbergs målningar väl kunna tjäna som barnboksillustrationer till det har de tillräcklig komplexitet men det är kopplingen till svenska naivister som exempelvis Sven X et Erixson och den mer samtida Katarina Lönnby som lyser klarast Liksom dessa är Lundberg i sin avsikt djupt allvarsam även om formen givits friheter med humorns goda minne I presentationstexten hänvisas till Maurice Blanchot och André Breton två för vilka paradoxen kan sägas vara central Och visst fascineras även Lundberg av den omöjliga föreningen av metaforens kollaps Här finns inga lärdomar att dra förnuftet sover och det enda vi med säkerhet vet är att vi ingenting vet Så lyder det provokativa credot Lundbergs målningar framstår som en drastisk motpol till fotografiets teknokratiska hårdhet och dess rakbladsvassa snitt i verklighetens hornhinna I jämförelse blir det uppenbart hur visuellt rik den handgjorda bilden

  Original URL path: http://www.omkonst.com/10-lundberg-cm.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •