archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Henrik Samuelsson, Galerie Laurent Godin, Volta Basel
  interiörer från gamla Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm Blottade bjälkar i järn höga glasfönster och stenlagt golv i rutmönster placerar byggnadens tillkomst till senare delen av 1800 talet I Samuelssons händer förvandlas detta arkitektoniska landskap till rum upplösta av antingen utfrätt ljus eller kraftigt motljus Dessa utgör spelplanen för Samuelssons säregna universum som fortsätter att växa och hämta näring ur barndomens norrländska uppväxtmiljö från naturen hemmen och tingen Jag är med största sannolikhet inte ensam om upplevelsen att morgondrömmen strax innan uppvaknandet avslöjar en verklighet så mycket klarare och friskare än vad vakenheten kan erbjuda Den kan såväl ha löst gårdagens problem som knutit kontakten med rum och människor som sedan länge inte finns För målare eller bildmakare skapas kanske då de mest intressanta verken Aldrig har lösningen stått fram så briljant och tydlig Men redan ett par sekunder efter att ögonen slagits upp stelnar det nöjda leendet Den just lämnade dimensionen avslöjas brutalt som ett fuskbygge fylld av orimligheter som dessutom snabbt bleknar eller svartnar framför ögonen Henrik Samuelsson lyckas frammana den bråkdelen av en sekund innan det fullständiga avslöjandet solkat inledningen på den nya dagen Här är fortfarande allt möjligt även om man redan hunnit märka att rummen

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-samulesson-henrik.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Paul Housley, ALP/Peter Bergman
  bland andra hade Peter Doig som lärare Och visst skulle man kunna läsa in ett konstnärligt släktskap med Doig men ändå inte helt entydigt Man anar snarare en närhet rent allmänt till den emotionella naivism med expressiva förtecken som fått en så stark renässans under de senaste tio femton åren Bland de svenska utövarna heter föregångarna bland andra Sven X et Erixson och Åke Göransson Och den sistnämnde har faktiskt en viss relevans även för Paul Housley Han lär enligt den svenska galleristen ha en bok om Åke Göransson liggande i sin Londonateljé På många sätt är Paul Housley en klassisk målare intresset för konsthistoriska parafraser är bara ett av tecknen på detta I flera verk kan man dessutom spåra lösningar på klassiska färg och formproblem som placerar honom rent stilistiskt i den första delen av nittonhundratalet Men det är bara halva sanningen Efter de senaste årtiondenas ifrågasättande av traditionella synsätt på konsten i allmänhet och måleriet i synnerhet är det naivt att låtsas som om inget skulle ha hänt sedan modernismen Och Housley är definitivt inte naiv Hans användande av ett naiviserande formspråk är snarare ett mycket medvetet val I Housleys tidigare verk finns en mer formell torrhet leksaker

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-housley-paul.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Arbete pågår: Museum i nytt ljus, Nationalmuseum, Stockholm
  vid fönstret visas ett urval skulpterade huvuden och byster ur magasinens djup Alla som varit på besök i ett museimagasin känner igen sig hamnarbetare bredvid Homeros sagotanten bredvid Gustav III kvinnohuvud bredvid Kristus som smärtornas man På de översta hyllorna står en samling avgjutningar av huvuden ifrån Konstfack Några av dem är uppenbarligen dödsmasker andra är avgjutningar gjorda på levande men alla är de främmande fåglar jämfört med de idealistiskt porträttlika huvudena på de nedre hyllorna Vilken är skillnaden mellan dessa två typer av huvuden Avgjutningarna är levande på ett konstlöst sätt kanske har de använts som förlagor i skulpturundervisningen eller också är de helt enkelt elevarbeten att ta en dödsmask var sådant som skulptörer fick lära sig förr i tiden I pelarsalens hörn hittar jag en Adrian de Vries skulptur ifrån Drottningholms barockträdgård som fortfarande står kvar i sitt transportemballage fixerande rep runt armar och ben packmaterial på ansikte och utstickande delar Det är omöjligt att se skulpturen som skulptören en gång hade tänkt sig Allting är undangömt Jag ser den inpackade de Vries och tänker konsten är så gammal dyr och ömtålig nuförtiden Utställningen Arbete pågår Museum i nytt ljus kan beskrivas som ett konceptuellt avstamp eller som

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-nationalmuseum-i-nytt-ljus.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Boknytt: Gunnar Larsson, "Nyskapande måleri"
  barocken Visst skulle man kunna ha synpunkter på valet av konstnärer och samtidigt undra varför vissa andra inte finns med som Bosch till exempel Och varför avsluta listan med Jackson Pollock Men låt oss acceptera Larssons urval för det är egentligen inte där poängen ligger utan i beskrivningen av själva urvalsprincipen Det är i denna som texten djupnar och den stundtals lätt didaktiska tonen mildras I det fysiska mötet med verket uppstår en syntes av kroppslig närvaro och mental koncentration som i sig själv är enastående Denna känsla skildrar Gunnar Larsson på ett övertygande sätt Han beskriver sina möten med olika konstverk som vore de förkroppsligade gestaltningar av de konstnärer han valt att fokusera på Texten är här medryckande fylld av subjektiva sanningar och goda historier Är vissa konstupplevelser bara ett slags maskerad idoldyrkan frågar sig Larsson i samband med ett resonemang kring hur ungdomshjältars gloria med tiden tappar sin glans Där bränner det till och jag kan inte undgå att dras med i resonemanget Denna självrannsakan över omognaden och över idolskap vars fascination i efterhand enbart kan förklaras av modenycker hormoner eller rena tillfälligheter Men Larsson lämnar tyvärr alltför tidigt resonemanget om den flyktiga smaken vilket kanske är begripligt men samtidigt tråkigt I ifrågasättandet av våra eviga dogmer finns kanske en djupare erfarenhet att hämta Larsson är modig nog att lägga fram en tes om målningens språkliga egenskaper bestående av åtta grundbegrepp rum volym bildrytm ljus färg stoff mimik och materialitet Sådana pedagogiska försök är numera ganska sällsynta inom konstlitteraturen och man kan förstå varför Tesen fullkomligt skriker efter mothugg speciellt som Larsson egentligen utan att direkt nämna ordet är ute efter ett system att inringa begreppet kvalitet Det är ett lika sympatiskt som omöjligt uppdrag i dagens värdenihilistiska konstklimat finns en monumental rädsla för normerande förklaringsmodeller och känslomässigt

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-larsson-nyskapande-maleri.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Kristoffer Zetterstrand, Haninge Konsthall
  konstscenen Kristoffer Zetterstrands skissinstrument heter Maya och är ett mycket avancerat 3D program I det sammanställer han sina scener vilket ger honom oändliga möjligheter till alternativa placeringar av bildelement samt ljussättning Ursprungskällorna är klassiska konstbilder av Piero della Francesca Dürer van der Weyden och Claude Lorrain för att nämna några vilka används som en diametral kontrast till den digitala arbetsprocessen Dessutom kan man utan svårighet spåra restprodukter av tidiga dataspel med sina begränsade färgskalor och kraftigt pixelerade framtoning Målningarnas ingående bildelement konfronteras således oftast av en motbild av något slag Men Zetterstrand nöjer sig inte med att kopiera de bilder som manipulerats i datorn långt därifrån Han eftersträvar enligt egen utsago en viss grad av kaos i varje steg av processen I den sista fasen själva målandet med oljefärg på duk ser han till att friheten att ändra ta bort och lägga till fortfarande är stor Någon slavisk kopist är han således inte snarare mer en klassisk målare men med uppdaterade skissverktyg På Haninge Konsthall kan man förutom de tio målningarna även på en dataskärm följa den digitala skissprocessens framskridande genom det bildspel av preliminära renderingar som presenteras Dessutom kan man på en annan skärm se en simulerad animering av

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-zetterstrand-kristoffer-haninge.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Boknytt: Håkan Nilsson, Måleriets rum
  poäng Någon renlärig modernist eller konkretist står knappast att finna Som grund i framställningen refererar Håkan Nilsson bland andra till den franske sociologen Bruno Latours bok från 1993 We have never been modern med poängen att en epok ringas in och beskrivningarna radikaliseras av historieskrivarna på ett sätt som gör definitionen tydlig men som också innebär att företeelsen i själva verket aldrig ägt rum Konstdebatten i Sverige har under ett par decennier lidit av en polemiserande och förenklande historiesyn som mer söndrat än berikat diskussionen om vad som tillhör samtiden Särskilt beskrivningarna av modernismen har präglats av synnerligen märkliga efterhandskonstruktioner Det är därför välgörande att Håkan Nilsson introducerar en mer nyanserad syn på 1900 talets sena konsthistoria och istället diskuterar vad som snarare länkar samman än skiljer dessa exemplifierade konstnärskap åt Utgångspunkten är måleriets förhållande till rummet skalan och den medskapande åskådarens rörelser Resonemanget känns igen från minimalistiska doktriner men fungerar i sammanhanget väl som förbindande länk Karl Axel Pehrsons och Lennart Rodhes spiralformer verkar i samklang med rummets trappor Gert Marcus färger uttrycker avstånd i rummet och Ann Edholm låter betraktaren möta målningen skyddslöst kropp mot kropp Håkan Nilsson kringgår problemet med en polariserande diskussion om konceptuellt och visuellt

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-nilsson-hakan-maleriets-rum.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Peter Svedberg, Susanne Pettersson Gallery och Niamh O'Malley, Galleri Flach Thulin
  som riskerar att gå förlorat men väl den överraskande illusoriska effekten som möter när man kliver in i gallerirummet Så mycket kan man kanske säga att Peter Svedberg presenterar ståupparen Magnus Betnér i teleporterat miniformat Under en sammanhållen tagning utgjuter han sig om konsten i allmänhet och kommenterar även dagsfärska händelser på konstscenen Teleporterad är naturligtvis felaktigt beskrivet men tänk i stället på Star Wars och prinsessan Leia som via R2 D2 sänder varningar till rebelledarna eller om det nu är kraftgurun Yodas imaginära uppdykande som agerat förebild Utställningen må vara en bagatell det fyndiga utnyttjandet av relativt enkel teknik och illusoriska effekter är som vanligt Peter Svedbergs signum och här firar han nya triumfer Av inbjudan framgår att den irländska konstnären Niamh O Malleys arbeten består av videofilmer projicerade på målningar Trots detta lyckas jag första gången passera utställningens exempel utan att reagera på att min skugga mycket tydligt avslöjar den underliggande målningen Ögats vardagslikgiltiga accepterande av en alltmer bildbemängd verklighet sätter kanske sina spår En schematiskt kulissmålad trädgård i gråskala med utsparade vita partier är grunden på vilken videofilmen med grönskan och de promenerande människorna projiceras Resultatet är inte överdådigt men ger bilden en djupskärpa Den spelar växlande

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-sevart-i-maj.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Anna Nordquist Andersson, Bilbergska Huset, Örebro universitet
  djupet utan förblir statisk när man rör sig runt den Kanske är det just därför det blir intressant När ögats receptorer hajar till inför att perspektivet plötsligt och trots allt stämmer ja då vill vi ju så gärna bli förförda Konstnären förhåller sig på så vis både lekfullt och retfullt till bilden och ögat i bästa Trompe l œil tradition Lite längre in öppnar sig korridoren till ett uppehållsrum och

  Original URL path: http://www.omkonst.com/09-nordquist-andersson-orebro.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •