archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Stiina Saaristo, Uppsala konstmuseum
  fötter en mans Beror hennes vrede på att hon mot sin vilja pådyvlats klänningar rara djur och pastellfärger och att det är nog nu Eller handlar denna mångtydiga gestalt om hur manlig vrede tränger fram och färgar världen Kring monstergestalterna finns plastdockor plastblommor porslinssaker ballonger och annat billigt och fult Kanske blev inte de goda känslorna mer än krimskrams I The Left Over har kvinnan blivit sittande bland pappersnäsdukar Hon bär ett diadem med skära kaninöron en kontrast till hennes frånvarande bedrövade uttryck Övergiven av kärleken eller överbliven den som aldrig blir vald Stiina Saaristo balanserar skickligt på det sentimentalas avgrund Stämningen i Cinderella of Turenki kan beskrivas som när det roliga är över och inte blev så kul Askungen sitter knappt halvklädd med en kattmössa på huvudet och ballonger i bakgrunden Hon tycks undra över något eller allt På golvet står en tomflaska Kattungar som liknar bokmärken mer än riktiga katter kikar fram Stiina Saaristos bilder är fulla av berättande detaljer som hos de flamländska mästarna Jag tänker på Albrecht Dürers bildspråk när jag ser The Kind Ones kvinnan på knä i bön omgiven av många olika djur som också tycks be Över hennes huvud ses en Jesusgestalt och

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-saaristo-stiina.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Dialogen- Susanna Slöör - om konstutbildningen, autodidakten och akademien
  som frilansskribent Därutöver såg jag till att alltid ha tillgång till en bra ateljé odla kontakter med mentorer och jämnåriga kolleger På vad grundade jag åsikten om att det saknades en avancerad utbildning i måleri Just då 1993 rasade debatten som bäst om hur de mätta och belåtna modernisterna skulle motas bort från konstlivets köttgrytor I efterhand är det uppenbart att uppdraget lyckades Idag är det en annan generation som för sleven till mun och väsentligt färre än tidigare har kunskaper om hur man omsätter idéer i en visuellt gestaltad form Idag är det idéerna illustrerade med hjälp av dokumentära pseudojournalistiska intellektualiserande politiserade teoretiserande vanligen begränsat till filosofi ofta amerikanskinfluerad teori och performativa tekniker metoder som flitigt premieras Men även nu saknas i mina ögon en professionell utbildning inom konsten för att tillgodose detta vilket påminner om situationen för kunskaps sökande målare i början av 1990 talet Idag prioriterar skolorna formuleringen av idéer före kunskapen att omsätta dem i gestaltad form Den uppenbara risken är att konststudenterna och de blivande konstnärerna blir både en andra klassens teoretiker och en andra klassens praktiker Ska konstutbildningen som utbildning inte som socialt sammanhang ha något värde bör den öppna för fler ämnesdiscipliner och därmed en professionalisering av konstens nyare samtida uttryck Det förutsätter att det finns grundläggande konstutbildningar som i tid förmår att ge en stabil grund i visuell gestaltning Handens tänkande måste utvecklas i praktiken för att omsätta idéer i gestaltad form Då i början av 1990 talet prioriterades möjligen formen före idéerna och konstens nya förändrade vägar I konsthögskolornas pedagogik ingick att man själv redan på de förberedande skolornas grundnivå skulle få upptäcka eller förtjäna sina kunskaper om gestaltning och form Det är en vacker tanke för att främja ett blivande konstnärskap men inte som inledande pedagogisk metod Bristerna i undervisningen då i form av hemlighetsmakeriet kring måleriets praktik är giltiga än idag Studenterna borde idag ges möjlighet att få en avancerad undervisning inte nödvändigtvis av konstnärer om film scenarbete scenografi skrivande teori projektledning digitala medier verkstadstekniker för att arbeta med installation offentliga arbeten och skulptur Därtill och kanske främst såväl grundläggande som avancerad undervisning i visuell gestaltning Jag hoppas innerligt att det redan är fallet Det finns kunskaper på grundläggande och avancerad nivå som borde ställas till studenternas förfogande långt tidigare under utbildningen för att nya generationer ska slippa nöja sig med att uppfinna hjulet oavsett om man ägnar sig åt måleri textbaserade uttryck foto rörlig film eller performances Ur ett idéhistoriskt perspektiv är utbudet av texter som studenterna skall läsa outvecklat snävt och begränsat Det kan omöjligen rymmas tidsmässigt inom utbildningen att konststudenterna ska hinna tillägna sig kritisk förmåga och analytiska redskap att göra självständiga val de tvingas snarare in i sanktionerade tankevärldar som de inte har möjlighet att granska ur ett rimligt ifrågasättande perspektiv Det visar inte minst utbudet av buzz words som surrar därute i illa skrivna pressmeddelanden presentationstexter och kataloger Såväl konststudenter som studeranden inom konstvetenskap verkar dela ödet Att tvångsgrupperas in i internationella eller nationella

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-dialogen-sloor-susanna.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Jeff Olsson, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm
  är inte ovanligt i Olssons generation Särskilt de som använder sig av teckning är ofta inspirerade av gamla serier och skivomslag Det refererande förhållningssättet ger möjlighet till en ironisk dubbelbotten en säkerhetsventil tillåtande ett högre tryck Det ohämmat expressiva kan också vara en alternativ väg till ett mer klassiskt uttryck Drar alla ens viljor som de önskar så söker sig bilden mot ett jämviktsläge ett sammansatt lugn Through Caves Jeff Olsson Tre av utställningens verk når mig på ett mer omedelbart sätt De går i en delvis ny och mer avklarnad riktning och är tillkomna med en lite annorlunda teknik än flertalet Grafit och kol har applicerats med både pensel penna och krita Första rummets Through Caves och Undercurrent och det tredje rummets Brute tycks vävda och som om helheten improviserats fram allteftersom Det symboliska finns där men mer organiskt nertonat och öppet att tolka lite som man vill Som i Through Caves En grotta är alltid en grotta och oavsett intentention så följer underjorden med I Undercurrent har ett bisonhuvud gått över styr och blivit ett landskap ur fågelperspektiv Där kan ett kreatur beta sig fram hit och dit utan att någonsin få överblick Märkligast är ändå Brute en

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-olsson-jeff.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Dialogen - Dan Wolgers: Replik på Wikströms, Anderssons och Hedstrands artikel (från 27/1)
  eleven Att utbildaren önskar agera diskursivt och demokratiskt medför inte fritt tillträde till elevens mark till hennes inre Lärarens brist på gränser mot eleven parallellt med fordran på bestämda normer hos eleven riskerar leda båda vilse Ett allmänt intellektuellt och akademiskt förhållningssätt hjälper eleven föga om inte gränser finns som klargör skillnader och möjliggör förbindelser mellan skilda strukturer i konsten i samhället mellan nationer och mellan människorna Det är ett grundfel att tro att uppgiften för en konstnär eller hennes lärare är att problematisera eller upplösa gränserna mellan allt och alla mellan individ och kollektiv mellan högt och lågt I den mån det alls finns en uppgift för konsten så vore den att försvara gränserna för kroppens och andens integritet och konstens frihet exempelvis Värnandet av de moraliska lagarna och samhällsreglerna får man på köpet På skilda vis redovisar de tre varav Elin Wikström är studierektor för Gerlesborgskolan i Bohuslän ambitionen att lotsa ut sina studenter till självständiga liv som konstnärer samtidigt som de motsägelsefullt avvisar tanken på att bidra till elevernas individuella karriärer Som alternativ framförs kollektivt utförda verk processorienterade verk och deltagardrivna verk Arbete i den egna ateljén ställs mot rum för gemensamt skapande individuell handledning mot kollektiva läroprocesser självstudier mot tematiska eller undersökande kurser Läsaren lämnas att själv begripa vad som menas med alla dessa skarpt avgränsade alternativ och hur de bättre än andra metoder ska leda till studentens framtida konstnärliga och ekonomiska självständighet Dock begriper jag att sådana idealiserade föreställningar om det kollektivas välgörande verkan äventyrar elevens möjligheter att förhålla sig till sitt eget inre i sig så främmande oroande och absolut omistligt för det spirande konstnärskapet och för möjligheten att efterhand utveckla en egen okränkbar intellektuell och konstnärlig hållning Med förförande och tendensiösa argument berövas eleven möjligheten att arbeta fredad under denna känsliga process Därmed försvåras också möjligheten att självständigt förhålla sig till kollektivet som så ofta med sitt kaotiska inre har en tendens att invadera individen och ruinera den eftersträvade öppenheten kommunikationen och jämlikheten Utan individens förståelse för kollektivets dynamik förstår inte kollektivet individen Min erfarenhet är att elever måste bemötas en och en oavsett vilken social eller kulturell bakgrund de kommer ifrån och att det är lärarnas individuella kompetens det kommer an på om det ska lyckas dem att möta eleverna som individer istället för som kollektiv I den skola som skisseras av Wikström Andersson Hedstrand handlar det inte främst om vad du ska få ut av utbildningen utan vad du lägger in Det är en svårbegriplig formulering vansklig att lägga fram för en nybörjare inför den unga person som kanske för första gången söker vägledning och stöd i sin skaparlust Om det i trions vision inte handlar om vad eleven ska få ut av utbildningen så vet man ändå att eleven lägger in sina studielån i den i många fall också skolavgifter Eleven lägger också in sin tid ända upp till sju åtta år eller mer Det är illa nog att många ändå inte kommer att finna sin försörjning som konstnärer och

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-dialogen-wolgers-dan-replik-gerlesborgsskolan.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Cajsa von Zeipel, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm
  knappast som argumentatorisk i befolkningsfrågan Inte ens Stranger at your own party tycks som något reellt hot Snarare verkar hennes nya karaktärer friare på något sätt mognare men också mer extatiska även de som likt Aladdin just lämnat sin hemvist i den magiska flaskan Genie in a bottle Stranger at your own party 2016 Cajsa von Zeipel Det lär inte vara Marie Antoinette som fällde det aningslösa yttrandet Let them eat cake till det svältande folket Men det kvittar moralpatoset är omisskännligt i skulpturen med samma namn Möjligen är det färgat av dagens infekterade debattklimat kring etik och förnuft i flyktingfrågor av diskussioner kring dem som har eller inte har Figuren Let them eat cake pendlar mellan det sakrala och det världstillvända Blicken är närmast anklagande hållningen nedlåtande och handens gest spänt teatralisk Här finns inget förhandlingsutrymme eller någon tid för humana kompromisser I jämförelse med förra vårens utställning på Millesgården recenserad på Omkonst ter sig den aktuella som betydligt mer allvarsam och grubblande men som sagt också mer extatisk Här finns kopplingar till både barock och romantik det mänskliga psyket färgar figurernas yttre den inneslutna känslan ger tydliga avtryck i hållning och gestik Det är en gradvis men ändå

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-von-zeipel-cajsa.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Susanne Vollmer, Susanne Pettersson Gallery, Stockholm,
  en annan värld På ett bord och i en monter ligger en mängd vardagliga föremål ordnade som på ett museum där varje objekt har en till synes bisarr motsvarighet i en försökspersons förnimmelser ett chokladägg av ordet måndag ett snapsglas av ett ord hos Nabokov en bit ljusblått sidentyg av ett G ur Johnny Hodges saxofon Arrangemanget får en surrealistisk klang som påminner om Magrittes Drömnyckel Mer experiment på en vägg presenteras en minimalistiskt ordnad serie på 84 färgprover som tillsammans bildar en färgkarta från gult till svart där varje färg svarar mot ett ord eller fenomen Och i ett tredje experiment en video projiceras cirklar i olika färger och rörelser allt efter klangerna i ett musikstycke av Erik Satie Susanne Vollmer Överallt experiment lekfullt uppfinningsrikt och rastlöst Inte helt överraskande med tanke på att Susanne Vollmer länge intresserat sig för perceptions och gestaltpsykologi Men parallellt med detta tema visar Susanne Vollmer en svit teckningar målningar i tusch härvor av trådar mikrokosmiska mönster från hjärnans inre olika håruppsättningar Sådana bilder har gått som en konstnärligt stark underström genom alla hennes utställningar Om experimenten andas en distanserad vetenskaplig ironi så rymmer hennes målningar en hypnotisk oroande och svindlande glimt av en

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-vollmer-susanne.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Dialogen- Elin Wikström, Henrik Andersson, Sonia Hedstrand: Vad kan en konstnärlig grundutbildning vara idag?
  vita medelklassens estetik dominerar kulturfältet och angår den gruppen mest Vi anser dock att det finns flera steg vi enkelt kan ta nu för att börja förändra situationen För det första är representationen bland lärare på grundläggande konstutbildningar ett problem Vi har ingen statistik att presentera i dag men en snabb översyn räcker Bland anställda lärare på Sveriges konstnärliga grundutbildningar är etniskt svenska namn i förkrossande majoritet Den sociala snedrekryteringen vad gäller klass är också ökänd på konstområdet Ett första och enkelt steg som vi föreslår är att dels tidsbegränsa förordnandena för lärare på denna nivå och att utlysa tjänsterna så att bäste sökande får tillgång till jobbet Detta är förstås bara ett första steg och ett litet sådant men ändå ett enkelt och grundläggande kliv mot ökad transparens och rättvisa Ett andra steg är att börja se över hur konstskolor marknadsför sig och informerar om sin existens Återigen utan statistiska belägg men med en talande erfarenhet vill vi hävda att de som söker konstskolor oftast känner till dessa skolors existens genom släktingar vänner och kontakter Det vill säga återigen den vita medelklassens nätverk som dominerar hela kulturfältet Handlingsplaner för att förändra den här situationen måste läggas fram snarast både på enskilda skolor och på nationell nivå Det är viktigt med större genomströmning av lärare på konstskolor av flera skäl D et finns ingen anledning att samma lärare arbetar på en skola i flera decennier Visst bygger läraren upp en pedagogisk kunskap och en rutin efter en tid Men det är viktigare för eleverna att det kommer in verksamma konstnärer med olika erfarenheter och kunskaper från olika konstvärldar Detta handlar inte om att undvika äldre lärare Det är viktigt att det finns lärare med olika ålder genus klassbakgrund och etnisk bakgrund för att erbjuda så många olika förebilder och kompetenser som möjligt till de studerande Så ser det inte ut nu på dessa skolor Förutom att de tidsbegränsade anställningarna är viktiga för eleverna så är det även en fråga om rättvisare fördelning av detta privilegium bland alla fantastiska konstnärer som är verksamma i det här landet Att vara lärare är en utvecklande erfarenhet och en läroprocess även för den som undervisar Dessutom vore det ett sätt att sprida den ekonomiska trygghet det innebär att ha en sådan tjänst under en period mellan fler individer När vi i somras bestämde oss för att införa tidsbegränsade förordnanden på Gerlesborgsskolan i Bohuslän fick vi ofta frågan om hur kontinuiteten på skolan kan upprätthållas när lärare byts ut var sjätte år Vi menar att det finns olika sätt att arbeta med skolans historia och kontinuitet på bättre sätt bland annat genom god dokumentation och förmedling av denna Nyligen har vi till exempel öppnat en historisk utställning på Gerlesborg för att aktualisera skolans intressanta historia Att inkludera material från tidigare decennier i undervisningen är ett annat sätt Att publicera en årsbok över kurser elevers verksamhet och utställningar ett annat Problem uppstår snarare då en skola drivs av en eldsjäl decennium efter decennium När rektorn går

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-dialogen-wikstrom-andersson-hedstrand.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Axel Lieber och Mari Rantanen, Hangmen Projects, Stockholm
  Rantanen var för sig har underliggande stråk av civilisationskritik i deras vid första påseendet lekfulla verk Mari Rantanens färger och former spelar listigt med formalism och världens alla mönstermakare men i botten anas samband som larmar om vår tillvaros band och begränsningar näten och inskränkningarna för mänsklig framkomlighet Magkänslan drar fram Grottekvarnen ur minnet som metafor för den moderna människans alienerande vardagsslavande Ursprungligen är historien från Grotte hämtad från trälinnornas evighetskamp med att mala guld åt Kung Frode Rantanens guldfärger och Liebers Lego Dollar varnar tillsammans för vägen in i dagens Grottekvarn Liebers utsparade ögonvitor i serien Marx Brothers fylls av underlagets finanssidor Mari Rantanen Axel Lieber Både Rantanen och Lieber understryker med en imaginär blinkning på sitt sätt värdet att var och en bör tillskansa sig en egen mental fristad Liebers Dudes textila huvor kopplade utan kropp till smidiga sportskor grupperar sig som vid tekning i ishockey redo att på kort kommando snabbt försvinna ut över staden som dess subversiva budbärare Lieber klipper fram skulpturer och collage ur de enkla materialen pappförpackningar och seriealbum Pratbubblorna i Haunted House verkar hämtade ur Spindelmannen men innehållet är dolt av svärta Spindelmannen känns som en naturlig kusin till hans Dudes som förmår

  Original URL path: http://www.omkonst.com/16-rantanen-lieber.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •