archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Julia Selin, Galleri Flach, Stockholm
  Visst vilar det en behagfull retrokänsla över utställningen fylld av verk som för ett trettiotal år sedan skulle kunnat signeras Per Kirkeby eller Anselm Kiefer Och naturligtvis går det också att läsa in kopplingar till nordisk naturromantik från sent 1800 tal Det organiskt relaterade och emotionellt syftande måleriet har visat sig förvånansvärt hållbart genom åren Det dyker upp med viss regelbundenhet på både mindre och större gallerier Men då rör det sig oftast om etablerade konstnärer som alltmer förädlat sina redskap och ibland stagnerat under resans gång det skall också sägas I dagsläget är det väl framför allt Andreas Eriksson man tänker på när det gäller utvecklandet av den organiskt måleriska formen Hans jordiga och ofta konceptuellt färgade naturromantik har förmodligen inspirerat ett stort antal yngre konstnärer till att bemästra och förfina en av de svåraste tekniker som finns inom skapande konst måleriet Julia Selin är inte blygsam och varför skulle hon var det Skalan kraftfullheten och det konsekventa utförandet tyder på en vilja som inte sviktar Förhoppningsvis finns här också ett sökande sinne som fortfarande är öppet inför kreativa misslyckanden som också välkomnar blundern och fadäsen För konstnärer i vardande kan det kanske låta som en kontraproduktiv eller tom

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-selin-julia.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Laura Lima, Lilith Performance Studio, Malmö
  i svart på vitt Givetvis finns här också ett kafé guider och en direktör med ett eget kontor Tekniken att låta barn överta vuxenroller är förträfflig i ett stelt sammanhang där seriositeten fungerar utestängande Detta finns det fler exempel på För länge sedan på Ars95 i Helsingfors tog jag del av Gary Hills videoinstallation med en liten flicka som förtvivlat envist läser högt ur Wittgensteins Remarks On Colour här blev anslaget med barn i en vuxenroll lustbetonat Men Laura Lima verkar i motsats till Gary Hill inte vara ute efter att skoja till det När institutionen konstmuseet förlorar sin stelhet och sänker sin gard fungerar den istället överbryggande närmande Om barnguiderna lyckas greppa abstrakt konst så förstår också jag och alla andra I förgrunden Flykt Sten Eriksson Så betraktat är The Abstraction ett vänsterpolitiskt ställningstagande à la konsten åt folket Ett exempel på en sympatisk inkluderingsvurm som med tilltagande grad sedan 1960 talet varit huvudfokus för de flesta konstinstitutioner av tyngd Annan politik lyser med sin frånvaro Vad lär sig barnen när direktören är pojke och guiderna är flickor i alla fall när jag var där Vad lär de sig när de medverkande konstnärerna nästan bara är manliga Knappast att

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-lima-laura.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Thomas Edetun, Galleri Argo, Stockholm
  föränderliga atmosfärerna med åskvädershimlar och frambrytande sol Dock inte alltid I några av de större exempelvis Hav och Laser Woman o rkar inte riktigt de fragmenterade ytorna med att samverka på samma sätt som i de mindre formaten eller för den delen i den nog så stora Kom Hem Men när det gäller Edetun är ojämnheten också en tillgång Han söker liv inte perfektion Bilderna får komma som de är Hugskotten duggar tätt och vad som menas tror jag inte är så noga rentav undviks för att underlätta i sökandet efter det mångtydiga Det uppstår dock på egna villkor och i väntan därpå får det obestämda eller otydliga duga Strategin verkar vara att få upp en framkomlig terräng och sedan se vad som döljer sig runt nästa buske Eftertänksamheten undviks den kan riskera hela äventyret Vintermålning Thomas Edetun Och i sina lyckligaste målarstunder är det just där han hamnar på en upptäcktsfärd i den helt egna mentala pastoralen Det vilar något av cykelsemester över det hela en som inte blev av men vars planering efterlämnade öppna och föränderliga bilder byggda av turistbroschyrer gamla barndomsminnen snapshots trafikskyltar loggor japansk manga eller vad som kommit i Edetuns väg Kausaliteten kom däremot inte

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-edetun-thomas.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Sirous Namazi, Galerie Nordenhake, Stockholm
  i det halvt färdigställda huset Barnet fostras skrämmande och svindelaktigt i minnesflyktens ädla konst Iranskfödde Sirous Namazi har ur det gemensamma familjeminnet återskapat trappstegen man känner gårdstrappans blankpolerade gjutna stenmassa som kanske stal lekglädjen och skänkte ömmande knän åt ivrigt rusande rosenkindade barn Hemmet förstördes och fick hastigt lämnas för alltid på livstid Minnesflykten ersätts av minnesutflykten ett imaginärt återvändande gestaltas i Sirous Namazis utställning där tingen drömskt återtar sin form En persienn ett handfat en takkrona med kupor och manschetter i rostfärgat glas en spegel vars yta är på väg att upplösas av den skadade baksidans allt sämre täckande hinna och dörren mot gården Room 3 Carpet Sirous Namazi Om minnesresan är jag självfallet ovetande vid första anblicken syns den över huvud taget utan berättelsens ingång En simpel men enkel fråga som brukar skilja agnarna från vetet i konstkvarnen Galerie Nordenhake brukar sällan ha för vana att bekymra betraktaren med sådana triviala spörsmål men Namazis installation griper utan tvekan direkt tag av rent visuella kompositionella skäl Föremålen i första avdelningen ger rummet i den andra skapas stämningen och det tredje rummet bekräftar resan i minnet Där ligger den flygande mattan vävd efter en teckning av den verkliga den försvunna

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-namazi-sirous.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Linn Fernström, Lars Bohman Gallery, Stockholm
  frisk fläkt i en tid av spirande neofiguration Naturligtvis framstod uppbackningen från några av Sveriges mer framträdande gallerier vid denna tidpunkt som helt rimlig Men prematur uppmärksamhet har också sina sidor få är de konstnärer som har modet och kraften att låta sin gärning utvecklas i frihet under berömmelsens och sökarljusets sken Och man kan fråga sig hur Linn Fernströms bildspråk skulle mognat utan detta tidiga mediala fokus Hur skulle de bildpoetiska ambitionerna tagit form om hon inte hetsats fram i sin gärning Stora röda vid dop Linn Fernström Mycket har skrivits om Linn Fernström huvudsakligen i positiva ordalag Men i dessa hennes nya målningar och skulpturer har jag personligen svårt att finna den svärta som vissa kritiker och katalogförfattare så lyriskt beskriver Vad skulle mörkret i så fall bestå i var framträder det Knappast i de söta små barnen med bekymrade miner eller i de klichéartade papegojorna Nej snarare än svärta finns här en påtaglig grad av illustrerad berättelse Estetiken tangerar också den kitschanstrukna amerikanskan Elisabeth Peytons sfär även om den numera amerikaboende Fernström har ett något yvigare tilltal Och vad papegojorna beträffar verkar de mer ha en dekorativt rytmisk funktion än en betydelsebärande Deras repetitiva uppenbarelser bidrar dessutom till en monotoni i utställningen som helhet Men naturligtvis går det inte att bortse från det musikaliskt rytmiska arbetssättet som tycks vara Linn Fernströms starkaste sida Penselföringen är svungfull och direkt Mycket sällan verkar hon ta om ett penseldrag det får sitta där det sitter med blandat resultat som följd Kompositionerna är högst dramatiska med starka diagonaler och ett tydligt spel mellan för och bakgrund Och vad färgackorden beträffar är de högstämda med välfördelade accenter Möjligen kan man tycka att ackordens återkomst i bild efter bild skapar en viss konkurrens verken emellan Speciellt som det handlar om så stora utställningsrum

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-fernstrom-linn.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Dit-Cilinn, Cecilia Hillström Gallery, Stockholm
  gör verken tidsmässigt svårplacerade Och det är nog en del av poängen som jag uppfattar det Dit Cilinn har en bred bas att stå på utbildad på Valand i Göteborg och Konsthögskolan i Stockholm samt California College of Arts i San Francisco Hon har varit verksam i Berlin under de senaste åren men spenderat en hel del tid i USA vilket knappast förvånar med tanke på hennes sökande inom alternativa bildspråkliga domäner White Lilly 2014 trä signalraket vinyl m m Dit Cilinn Anslaget är poetiskt och sökande med tydliga drag av New Age De transcendentala värdena betonas exempelvis i den enigmatiska meditationskryptan White Lilly samtidigt som många av de övriga objekten är tydligt verksimmanenta allt tycks ske inom ett slutet bildrum betonat av materialets fysiska begränsningar Men man kan också se flera av objekten som ett slags ikoner bortanför de ordinära konstbegreppen ett slags bönebilder av okänd ekumenisk härkomst Den andliga överbyggnaden förstärks och betonas också av den bibringade texten av Jonatan Ahlm Brenander en i sammanhanget mer devot och poetiserande än upplysande text Den glänser inte av nödvändighetens skimmer och skulle kanske kunna kompletteras med något mer processbeskrivande något som ger fler ingångar om verken nödvändigtvis måste ledsagas av

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-dit-cilinn.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Camilla Akraka, Passagen, Linköping
  fraser berör maktstrukturer och det kollektiva minnets ibland destruktiva tankefigurer Måleri skulptur och mönster väver samman en historia som öppnar för ett postkolonialt resonemang om dominerande idétraditioner och föreställningar I några självporträtt från tidigare utställningen Pasaportes sätter Akraka stereotyper i rörelse När hon intar rollen som Josefine Baker eller svart mistress bryts visserligen kontinuiteten och objekt förvandlas till agerande subjekt men bildens problematik är djupare än så i det här fallet Omkastet synliggör en strukturell motsats samtidigt som den ligger kvar på det individuella planet Sister Camilla Akraka Akrakas dekorativa mönster ibland i kombination med målningarna ibland som solitära fonder eller tapeter kan ses som enskilda verk men får en särskild betydelse i Colonial Rooms då de repetetiva mönsterdelarna av djur i dynamiska rörelsepositioner ekar ut i rummet och fortplantas in i skulpturerna uppställda på specialbyggda podier Tre panterhonor vandrande i cirkel det kvinnliga och en störtad tjur uppenbarligen det manliga skapar en dramatisk scen Mönstren i sina fasta strukturer blir här i mötet med de tredimensionella djuren på ett underfundigt sätt en metafor för just rörelse och förändring av position och makt Om det å ena sidan handlar om kamp och positionering finns å andra sidan estetiken i mönsterkombinationerna

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-akraka-camilla.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Olafur Eliasson, Louisiana, Humlebæk, Danmark
  Bridge i New York fallande vatten från en bro Den tolkningsstinne kan med lätthet göra Eliasson till en av vår tids miljökämpar en ömsint bevarare av en hotad natur Fast han är knappast fullt så agitatoriskt reflekterande Riverbed av 180 ton isländsk sten och grus väcker mer än ödesmättade samvetskval Själv undrar jag om golvet verkligen håller för tyngden Hur personalen bar sig åt för att få in allt grus i museet Vad en toklustig idé som denna kan ha kostat Från en romantisk utgångspunkt är det här mer upplevelsestörande än upplevelsehöjande tankar Ändå när jag en barnslig ointellektuell förtjusning i Eliassons arbeten Med Riverbed leker han elegant med samtidskonstens förhållande till realismen Ett livs levande stenlandskap tillåts övertrumfa varje tänkbar representation till exempel en landskapsmålning utan att förefalla banalt Riverbed Olafur Eliasson Detsamma kan sägas om Eliassons filmer som visas i en annan del av museet Innen Stadt Aussen Your Embodied garden och Movement microscope alla med en rytmisk mjukhet Den sista filmen visar till exempel dansare som långsamt rör sig genom Eliassons konstnärsateljé i Berlin i vilken några av hans ca 80 anställda figurerar i bakgrunden Helheten framstår med ens klarare samtidigt med kanoniseringen av naturen kanoniserar Eliasson

  Original URL path: http://www.omkonst.com/14-eliasson-olafur.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •