archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Tioårsjubileum: Sigrid Sandström, De involverade
  något står på spel eller hålls i ovisshet S säger sig söka det onämnbara i sina målningar Där den slutgiltiga bilden aldrig kan vara fullständigt fullkomlig men likväl åtrådd och antydd När målningen sedan anses avslutad överges den och övergår till att plötsligt existera självständigt och vara oåterkallelig över tid bli onåbar slutligen vara oberoende S menar att en målning är en tidskapsel en hemlighet där det förgångna blandas med nutid och framtid allt på samma gång framåt och bakåt kors och tvärs Skamlöst fritt Den initiala gesten i penseldraget registrerar ett här och nu men tillhör redan det förflutna Hon ser målningarna som spår och rester från olika arbetsprocesser en form av utgrävningar av den egna praktiken En målning kan fungera både som huvudrollsinnehavare scen och handling simultant Den märkliga kameleontartade glidningen mellan roller och funktioner möjliggör för målningen att existera och agera inom och utanför sig själv Den kan bli refererande såväl som erfarenhetsrelaterande A om betraktandet Då jag tittar på en målning tycker jag mig se frånvaron av en kropp Den här frånvaron kan skönjas genom avtrycken av en hand spåren av en rörelse och den föregående aktiviteten Men om nu S är frånvarande är min kropp

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tioarsjubileum-sandstrom-sigrid.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Omkonst - Gallerirunda i Chelsea, New York 2012
  för att åter lösas upp i tomma intet låter i sin enkelhet betraktaren reflektera över livets natur Några steg bort på samma gata ställer Pace ut nya verk av Chuck Close Close är ingen överraskningarnas man och motivvärlden bestående av kända vänner och inte minst av honom själv är till stor del återvunnen Dock introduceras en ny teknik där dator och bläckstråleskrivare används i en process liknande hans tidigare akvarellmåleri Close har en nära relation till fotografiet och de närmast maskinella metoderna att ruta för ruta förstora upp förlagor från början ett sätt att övervinna inlärningssvårigheter Den föregick det digitala fotografiet som det tekniskt angränsar till Det är hans kännetecken och har resulterat i en extremt exakt realism å ena sidan och kvaliteterna hos ett mycket lågupplöst digitalt fotografi å den andra Oljemåleriets förskjutna rutor rymmer färger vars beståndsdelar Close låter flyta ut i en sorts pointillism och som på avstånd åter flyter ihop Det är ett ganska teoretiskt konstnärskap intellektuellt torrt och visuellt intelligent Tillbaka i det monokroma bjuder Steven Kasher Gallery på mycket traditionellt dokumentärfotografi av olika skolor Leon Levinsteins träffsäkra fångster av flyktiga ögonblick bland människorna på 50 70 talens New Yorkgator har den framskjutna platsen och mer i skymundan kontrasterar Marc Asnin och verket Uncle Charlie Asnin har under 30 år riktat kameran mot sin farbror med en blick som förändras från beundran av den egensinnige släktingen till en medkänsla med den psykiskt härjade och missbrukande mannen som slutat lämna sin lägenhet i Brooklyn Åren flyter samman och berättandet är inriktat mer på stämning än kronologi Asnin är utlämnande utan att utsätta och behåller en värme genom verket som på mer än ett sätt påminner om Margaret de Lange eller Anders Petersen Ytterligare bokrelaterade verk finns hos Fred Torres Collaborations som visar A Lifetime of Sketchbooks

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-gallerirunda-chelsea.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Olov Tällström, Kerstin Cedell, Växjö konsthall
  mellan glastraditionens tyngd och samtidskonstens humor Installationen Twister är Olov Tällströms enda verk i konsthallen Men det är desto större Genom hela lokalen löper en roterande stång där tjugo runda plexiglasskivor i olika färger sitter som flänsar med jämna mellanrum De är asymmetriskt monterade med en viss förskjutning som i rörelsen skapar en vågliknande dynamik Långsamt och majestätiskt rör sig konstruktionen som en simmande val utan att förflytta sig Rörelsen upplevs helt olika beroende på vilken vinkel man ser den ur och som en bonus skapas ett intressant skuggspel på väggen intill Det är vackert i sin enkelhet men också fascinerande och svårt att ta blicken ifrån Att betrakta Twister är att själv delta i konstverket sägs det men det gäller i ännu högre grad i konsthallens bakficka där Kerstin Cedell ställer ut Hennes grafiska blad bygger ofta på glesa mönsterbildningar i milda nyanser mot vit botten och här kan man bokstavligen kliva in i ett av dessa verk Originalet hänger lite undanskymt i ena hörnet men på rummets största vägg har Cedell återgett dess rosafärgade gallerstruktur Prickarna har fallit bort ut på väggarna och ner på golvet Istället inbjuds betraktaren att infoga sina egna bilder med hjälp av plastfilm

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tallstrom-cedell.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Hertha Hanson, "Below time", ANNAELLEGALLERY, Stockholm
  om Rothkos ljus och djup Nu är det 2012 Hertha Hansons målningar har kraftfullt pålagda färglager ibland tjockt ibland demonstrativt tydligt och tunnare med spackeln Det finns något som kan kallas klarögt i hennes målningar ett ointresse för den teoretiska omgivningen modernismens död och så vidare Hennes måleri handlar om förändringar och spänningar och saknar meditativa drag Det handlar om reaktioner på den värld som omger en människa i en urban miljö och jag anar en avlägsen släktskap med Clay Ketters sträva murade ytor Hertha Hansons målningar har var för sig en dominerande färg rött svart blått eller grönt I de flesta sparar hon en bit duk obearbetad I några fall är denna vita yta som kan ses som det fortsatt möjliga ganska stor Ibland är bilden arkitektoniskt byggd med stabila horisontala lager av färgfält Lagren är olika tjocka och mestadels ligger de mörkare över de ljusa som om det fanns en grund eller minne av liv och frihet under tyngden De ljusa lagren tycks i andra fall mer som svävande markeringar över det mörka som en snabb besvärjelse mot universums tyngd av evighet och mörker som jag tänker löper som en tråd genom utställningen I de vertikalt orienterade målningarna

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-hanson-hertha.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Gallerirunda i Malmö, november 2012
  Ett kodat språk utslungat av väggens avlägset ifrån kommande ambassadörer Den färg som Ekta använder sig av är funnen i bokstavlig mening Hämtad ur högen för färgtillverkarens kasserade felbrutna och oanvändbara färger Den samhällstillvänt politiserade skruven i Ektas konstnärskap vrids ytterligare ett varv mot återanvändning miljömedvetenhet likvärdighet Med Björn Almviken på Galleri Final får akrylfärgen en väsenskild användning Mest intressanta är konstnärens riktigt stora målningar där ett myllrande hav av figurer växter eller abstrakta former ger bilder av explosivt kalejdoskopisk livskraft Ofta lutar han sig mot det exotiskt främmande I hans Pärleporten välkomnas betraktaren av katten på piedestal den slingrande ormen papegojan och de svävande änglarna Hans Stadsscen verka fångad i den hektiska av alla hektiska högtider Vore hans bilder ljudande skulle ljudbilden vara tät mångröstad ostrukturerad som på en marknad i Kairo Även gallerilokalen med blodröda dörrsmygar och synliga skruvar kräver uppmärksamhet i sig En inte helt lyckad kamp om intresse mellan konst och utrymme även om det förvisso är befriande att någon gång slippa den vita kubens skrikigt stickiga ljushet Loyal har som en medveten effekt bokstavligen släckt ner sin lokal som dessutom endast hålls öppen under kvällstid Dunkelheten gör givetvis att de elektroniskt elektriskt ljussatta verken utkristalliseras och uppmärksammas först och därefter några väggtavlor Till de ljusa blickfången hör Antoine Catalas finurligt lustiga gökur Helt igenom digitalt men som det verkar med det riktiga gökurets alla konnotationer i behåll av hemtrevnad tradition ålderdomlighet trygghet Den loopade sekvensen med gökuret är endast två sekunder lång och själva göken tittar aldrig fram men har ändå en magiskt magnetisk nästan i mörkret hypnotiskt sövande effekt på betraktaren Ett bestående intryck gör också Jamie Krasner med sina tre videosekvenser på temat roller Mot en svårdefinierad flower power artad gungande onaturlig bakgrund agerar hon med ett desto mer naturligt mänskligt sökande Ett

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-gallerirunda-malmoe-nov.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Kristina Abelli Elander, Studio L2, Stockholm
  så överallt dessa trappor och övergångar mellan betydelse nivåer Dörrar fönster ingångar och utgångar Men framgångar Knappast Inte i dessa nedslitna statuslösa kvarter Åtminstone inga ekonomiska sådana Men medmänskliga då Svårt att säga då det som bjuds är människornas restprodukter och artefakter Ändå finns där ett värmande gemyt en tillåtande mänsklig skevhet i huskroppar och gatuvindlingar Som om arkitekturen iklätt sig rollen av att på ytan spela upp alla de dramer som väggarna döljer Kristina Abelli Elander är för mig förknippad med en bildmässig hard core estetik och med ett flödande serietidningsliknande berättande I minneskapseln dansar begrepp som husockupationer kvinnorörelsen Tårtan och Vietnamdemonstrationer fram liksom namn som Carl Johan De Geer Gittan Jönsson och Marie Louise Ekman Men det stannar inte vid det här finns en tidsmässig allmängiltighet Det som tycks vara den sammanfattande bilden av sjuttiotalets rivningsfärdiga kåkstad skulle lätt kunna ses som skildringar av dagens nedslitna förortsbebyggelse Kanske inte i den stora triptyken den är alltför kärleksfullt stockholmsk med sina små öar och broar men väl i de små måningarna med titeln Grass will grow Trots de begränsade ytorna på Studio L2 formar sig utställningen till ett relativt representativt tvärsnitt av Kristina Abelli Elanders bildvärld De tredimensionella verken

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-abelli-elander-kristina-l2.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Tioårsjubileum: Peter Cornell - Orden och bilderna
  visar inte det orden betecknar och vice versa Orden och bilderna byter plats infiltrerar varandra förvånar varandra leker kurragömma vi tappar fotfäste Redan 1929 skrev tecknade han en liten semiotisk filosofisk essä om orden och bilderna och världen i La Révolution Surréaliste Text i bild bokstäverna och orden i kubisternas målningar Marinettis Ord i frihet och Malevitjs En engelsman i Moskva Josephsons automatiska skrift i Andeprotokollen Apollinaires Kalligram och Michel Leiris Ideogram skriften hos Cy Twombly Bokstäverna är mer än bara formelement de är embryon till en berättelse något litterärt Forskarna har till och med börjat läsa vad som står i tidningsfragmenten i Picassos och Braques collages I Magrittes Reproduktion förbjuden ser vi ryggen på en man som betraktar sig i en spegel som mirakulöst återger samma ryggtavla Och på hyllan under spegeln ligger ett omsorgsfullt avbildat litterärt verk ett band av romanen Arthur Gordon Pyms äventyr av Edgar Allan Poe den författare Magritte höll högst av alla Vi kan läsa varje bokstav på bokens omslag Målningen är en tolkning av den metafysiska dimensionen i Poes fantastiska roman också en favorit för Robert Smithson och Jan Håfström Det litterära och det konstnärliga verket ingår ett alkemiskt bröllop Bild i text Henri Michaux meskalinanteckningar med figurer som andeväsen Apollinaires och Leiris kalligram än en gång Metaforerna i surrealismen eller Tranströmers poesi Bilderna har fått asyl i textens rike Text möter bild Torr konstvetenskap Ekfraser det vill säga skönlitterära beskrivningar av konstverk Mellan de båda en fri och odefinierad zon av konstkritik Tre syskon vill konstkritikern stå närmast den plikttroget analytiska brodern eller systerns drömmerier Thomas Tranströmer skriver ekfraser ur drömmerier kring Vermeer En okänd blå materia är fastnaglad vid stolarna W H Auden drömmer om lidandet hos Brueghel att det äger rum medan någon annan äter eller bara likgiltigt vandrar förbi

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tioarsjubileum-cornell-peter.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Sara-Vide Ericson, Galleri Magnus Karlsson, Stockholm - Elin Källman, Konstakademien, Galleri Öst, Stockholm
  färdas i denna kropp I Snake Dance är kvinnan omringad av ormar en kryper över hennes fot Hon är beredd att pröva faran Även i ett par andra målningar befinner sig kvinnan i starkt upplysta landskap Strumpbyxor och pyjamasbyxor är malplacerade men man ser att hon gått långt i drömmen och fötterna värker Satan s Feet En arg och stridslysten kvinna är på väg upp ur havet skum fräsande kring benen Nykränkt av det undermedvetna en Venus som inte gillar vad hon sett under ytan saker som kan tyckas triviala men som så länge de inte kommer i ytläge hindrar och hämmar Trickstern i skogen får stå för de goda krafterna en som tar människornas parti och bryter mot gudarnas ordning Kring gemenskap och identitet kretsar Elin Källmans måleri i Galleri Öst på Konstakademien I Russia väntar är motivet en fest med vin och skålande som om deltagarna vet att de är som i Kröyers målning Hip hip hurra Glada människor dominerar också i Kamraterna och i Titta på mig men det är som om ensamheten öppnar bråddjupt utanför dessa målningar Man trängs i uppmärksamhetens lins som för att få veta om man är sedd känd och älskad Det finns

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-ericson-sara-vide-kallman-elin.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •