archive-com.com » COM » O » OMKONST.COM

Total: 1211

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Omkonst - Tioårsjubileum: Anna Brodow Inzaina, Bloggen som konstkritiskt forum
  att det finns så få plattformar idag att verka från som professionell kritiker För att kunna arbeta som kritiker krävs både tid och möjlighet att delta i konstlivet Det fordras att du ser många utställningar reser följer kulturdebatten och läser såväl inhemska som utländska tidningar och tidskrifter Om uppdragsgivarna slutar betala för det arbetet får det konsekvenser för kvalitetsnivån på kritiken Kvalitet kostar En oroande tendens som jag har lagt märke till i storstadspress är att tidningarna istället för skälig ersättning ser själva spaltutrymmet som en tillgång för kritikern Vi skall vara så glada för tillgången till en plattform att vi är beredda att närmast skriva gratis Kritiker skall driva bloggar i tidningens namn och ägna sig åt opinionsbildning Det kan vara relevant på en kultursida som till exempel Expressen som ger utrymme åt debattörer och författare att föra kulturdebatt Spaltutrymmet blir på det sättet en plattform för opinionsbildning snarare än nyhetsförmedling och kritik Värre är när konstkritiken förvandlas till varumärkesbyggande och karriärsplanering Om kritikern inte får betalt för sin arbetsinsats är det bytesvärdet som lockar möjligheten att växla in publiciteten i andra värden Då förvandlas kulturkritiken från en verksamhet i egen rätt till en språngbräda i karriären för att uppnå andra positioner i konstlivet Som jämförelse kan nämnas den vid årsskiftet 2012 lanserade webbtidningen Litteraturmagazinet som värvar profiler bland unga bloggare istället för att ha arvoderade recensenter Om utvecklingen fortskrider och gratisskrivandet sprider sig även till papperspress har vi inom en snar framtid ingen obunden och kvalificerad konstkritik Kvalitet kostar är min slutsats Exempel ur vardagen som teori och metod Bloggen kan uppmuntra till ett mer personligt tilltal än vad som är möjligt i hårt bantade tidningstexter En vanlig åsikt om bloggare är att de vältrar sig i banaliteter men vad som är banalt och vad som är essentiellt anser jag är en fråga som avgörs av sammanhanget Livet är fullt av trivialiteter men upplevs ändå av de flesta som meningsfullt När jag sätter in konsten eller kulturdebatten i ett sammanhang som rör mig själv och mina erfarenheter är det i syfte att ge kropp och liv åt argumenten Det är ett sätt att ge åskådlig gestaltning åt ett resonemang som kan var alltför filosofiskt och abstrakt utan klargörande exempel Att utgå från sig själv och sina egna erfarenheter är alltså en metod för att inte hamna i förutsägbara ställningskrig mellan positioner Var och en av oss bär på erfarenheter som äger sin giltighet utan att därför göra anspråk på allmängiltighet Den som söker introduktioner av moderiktiga filosofer och hänvisningar till radikalpolitiska teorier har inte mycket att hämta på min blogg Därmed inte sagt att mitt vardagsnära erfarenhetsgrundade perspektiv saknar teoretisk grund Jag är starkt påverkad av dialogfilosofin företrädd av Martin Buber och språkspelsteorin hos Ludwig Wittgenstein Dessutom utgår jag i min roll som forskare från ett empirinära kultursociologiskt perspektiv genom Pierre Bourdieu Utifrån min syn på teori är det tillämpningen av teorin som är intressant när teorin får möjlighet att verka i nya empirier och sammanhang Det är

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tioarsjubileum-brodow-inzaina-anna.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - "August. En djefla utställning", Liljevalchs konsthall, Stockholm
  vetenskapsman För honom tycktes det inte finnas någon skarp gräns mellan att måla och att göra alkemistiska vetenskapliga experiment Feuk föreslår att målningarna och experimenten var av samma art Strindberg blandar död materia för att åstadkomma liv Själva blandandet är den viktiga naturhärmande handlingen Strindberg experimenterade också med fotografi och typiskt nog var det de kemiska eller tekniska aspekterna av fotografiet som intresserade honom mest och några bilder han gjorde förebådar långt senare experiment med foto utan kamera med användandet av fotokemikaler papper och ljus Strindberg har för mig ibland känts gubbig och trist i sina teateruppsättningar Min tonåriga flicka ser Spöksonaten med mig och undrar varför männen är så taskiga mot tjejerna innan hon förlorar intresset och börjar fingra på sin telefon När jag ser Liljevalchs ambitiösa och originella Strindbergsutställning får jag lust att börja läsa honom igen till exempel texten om Slumpens roll i konstskapandet en essä utgiven först på franska sedan översatt till svenska Det är en verkligt framsynt text om konstnärens metod Hur konstnären måste göra sig vän med tillfälligheterna På utställningen visas som en illustration en liten bronsskulptur av Strindbergs hand Strindberg beskriver dess tillkomst Han har haft för avsikt att skulptera en bedjande yngling lyckas inte och får ett utbrott som handgripligt går ut över skulpturen Skulpturen trycks ihop håret blir en barett benen viker sig Se En metamorfos som Ovidius inte hade drömt om Efter en liten retusch blir statyetten fulländad det vill säga betraktaren fick det önskade intrycket Denna uppmärksamhet på tillfälligheterna och slumpen känner nog de flesta konstnärer igen sig i Flera rum har kraftfullt uppförstorade Strindbergsmålningar från små format till meterstora målningar I dessa rum blir det uppenbart att det är möjligt att jämföra Strindberg med både amerikanska abstrakta expressionister som Rothko och Newman liksom1980 talsmålare Richter och här i

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-strindberg-liljevalchs.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Gabi Trinkaus, Galleri Andersson/Sandström, Stockholm
  på fel plats som ett Google Maps som gått i självspinn Dessutom saboteras normaliteten i ikonografin av fotofragment som inte hör hemma i sammanhanget Det kan gälla hårtestar pistoler smurfar eller klatschiga slogans i säljextas Ändå tycks flygbilderna på de polförsedda oaserna så turistbroschyrperfekta på bara några meters avstånd I Trinkaus skulpturala objekt är den visuella effekten vid olika distanser snarast den motsatta På avstånd ser de läderklädda hundarna och det svarta lilla trollet aningen skrämmande ut för att vid närkontakt framstå som hjärtknipande Där finns en omsorg i utförandet som ligger på samma höga nivå som i collagen Men punkhundarna i sadomasochistisk läderutstyrsel för också in en avspänt humoristisk ton i utställningen Även de säregna dockbilderna bestående av hopmonterade hudfragment från modetidningar får del av den underfundiga komiken Annars är det kanske just i dem och i de rena porträtten som ej är med på utställningen som Gabi Trinkaus collageteknik blir som mest effektiv och överrumplande Hennes avancerade fotomontage med små förskjutningar i ansiktsdetaljer och skalor skiljer ut henne från många andra collageanvändare Här finns en sällsynt skärpa i enskildheter i förskjutningar och i förändringar Figurernas anatomi är bara något litet lätt felaktiga rimligheten bara delvis satt på undantag

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-trinkaus-gabi.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Tioårsjubileum: Håkan Nilsson, Kritikerns (svane)sång
  position handlar dock inte bara om att fältet har utökats med nya spelare och eller att svenskarna har fått ändrade läsvanor Förändringen har ägt rum på ett strukturellt plan och när sådana inträffar måste alla omdefiniera sina roller Ett problem med idén om kritikerns kris är att den vilar på en föreställning om att denne skulle fungera som förmedlare från en homogen scen till en lika homogen publik Men allt större delar av den allt mer mångfacetterade konstscenen förväntar sig inte längre eller intresserar sig kanske inte ens för uppmärksamhet från de tidigare drakarna Och när konsten börjar utgöra ett ännu mer snävt särintresse blir den paradoxalt nog också mindre intressant för bredare forum av typen dagskritik i synnerhet när slagorden på redaktionerna har blivit läsarvänlighet och begriplighet På samma gång tenderar institutionerna att utsättas för allt högre krav på publikvänlighet för att uppnå de kulturmål som styr bidragsgivandet Här uppstår en annan paradox När de stora statliga och kommunala institutionerna ställs inför liknande krav som dagstidningarna på att attrahera så många besökare läsare som möjligt så minskar relevansen av ett kritiskt granskande Stora publikdragare tenderar inte vara tillräckligt experimentella för att kunna etablera ett kritiskt samtal inte heller är de särdeles känsliga för vad kritiken säger Har man rätt stjärnor kommer publiken ändå Museichefen kan gråta hela vägen till banken Att konstscenen idag är mycket mer heterogen än vad den var för bara tio år sedan har gjort den både snävare och mer öppen Traditionellt var galleriscenen i stort sett ensam om att härbergera en konstnärlig rikedom som samtidigt gjorde anspråk på att vara av intresse för en större publik Det gjorde den till kritikerns viktigaste bevakningsområde i vart fall i Stockholm Men även här har det skett flera strukturella förskjutningar Idag finns konkurrens från både den alternativa scenen liksom från den utökade mängden konsthallar både i inner och ytterstaden vars ambitiösa satsningar och längre utställningsperioder gör dem till mer naturliga föremål för dagskritiken Dessutom har det skett en insnävning på galleriscenen Visst visas här fortfarande viktiga konstnärskap och visst sker här fortfarande mer vågade saker än vad vi kan ta del av på konsthallar och museer Ändå kan jag skönja en omdirigering av kursen där gallerierna allt mer inriktar sig på konstnärskap vilka man kan förvänta sig skall generera ekonomisk avkastning Att gallerier säljer konst är förstås en förutsättning för både deras och konstnärernas existens men idag vänder allt fler gallerier sig medvetet mot en snävare publik och exklusiva förhandsvisningar Samlaren snarare än konstpubliken är målet för verksamheten och kritikerns röst blir följaktligen även här mindre relevant Stillbilder från I m too sad to tell you av Bas Jan Ader 16mm 3 min 34 sec 1971 Mary Sue Ader Andersen Se filmen på www basjanader com Så vad händer med konstkritiken James Elkins efterlyser den passionerade kritikern istället för det som han uppfattar som ett evigt undanglidande i välformulerade tveksamheter Den kritiker som Elkins saknar tycks därför ha lite att göra med de strukturella förändringar jag beskrivit ovan

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tioarsjubileum-nilsson-hakan.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Karin Eklöf, Galleri Överkikaren, Stockholm
  omtag och pauseringar I det ögonblicket är penselföraren sin egen gud och djävul För Karin Eklöf är de rytmiska figurerna själva essensen oavsett vad de är satta att beskriva Det gäller de hisnande Stockholmsvyerna eftermiddagarnas skuggspel eller grenarnas omfamningar alla är de förevändningar för att få måla Till och med i de mest igenkännbara vyerna som den med tremastaren af Chapman ligger betoningen på rytmiken och den improvisatoriska genomföringen Ibland

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-eklof-karin.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Carl Bourtard, Angelika Knäpper Gallery, Stockholm
  sin egen kompletta DNA skalet av en jordnöt ett torkat löv en frökapsel Tillsammans bildar delarna ett språk ett komplext formsystem där de ursprungligen mycket små originalen ibland förstorats och gjutits i brons Assemblagetekniken ger Boutard stora möjligheter att improvisera förändra ta bort och lägga till Men så blir också varje skulptur unik att gjuta så pass komplicerade former i ett stycke låter sig inte göras och att svetsa samman två identiska objekt är näst intill omöjligt och kanske inte heller önskvärt Tillvägagångssättet presenteras helt öppet här finns inget hemlighetsmakeri I en monter ligger några av Boutards modeller och inspirationsobjekt de torkade bladen kardemummakapseln lönn näsan På väggen bredvid kan man se studierna i kol där kan man följa hur komplicerade organiska former förvandlas till språkliga byggstenar till bokstäver och ord Men hur använder då Carl Boutard detta nyväckta språk Jo genom att återgälda lånet från naturen genom att skapa skulpturala system med klara paralleller till organiskt vindlande vortexvirvlar till omslutandet i själva växandet Så sluter sig cirkeln katedraler med bågvalv bärlinor och ljusinsläpp bildas av gjutformens utsparade luftkanaler Konstruktionen blir till en inkapslad del av det slutliga uttrycket ungefär som när den brutalistiske arkiteken gör en dygd av nödvändigheten

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-boutard-carl.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Marcus Eek, Karsten Konrad, Landskrona konsthall
  ohämmat hugger plöjer och brutalt skulle även kunna användas för att beskriva medutställande Karsten Konrads skulpturer av till synes upphittade bitar av plast trä tyg och metall Vart och ett av Konrads objekt är vikt böjt och kapat till behändiga små och svagt antydda kuber Den spontanistiska sammansättningen leder tankarna till ett grabbigt fixande i garaget till mekandet med motorer lappandet och lagandet av utslitna originaldelar Otvetydigt anlägger både Eek och Konrad en brutalistisk approach i sina bilder ett voluminöst bildspråk fullt av överraskningar maxad uttryckskraft och estetisk råhet Det är en konst med tydliga blinkningar bakåt i tiden till 1950 talets abstrakta expressionism till Cobra konstnärerna och arte povera Konstnärerna är verksamma i Berlin och har tidigare visats tillsammans på Galleri Arnstedt i Östra Karup Utställningen är tänkt att utgöra ett avstamp för ett vidare samarbete mellan Landskrona konsthall och olika yttre aktörer exempelvis gallerier allt enligt direktiven i Landskrona kommuns konstplan vilken uttryckligen stipulerar att konsthallen söker rätt på utomstående samarbetspartners Sådana här samarbeten kan som här öppna upp för det kvalitativt innovativa I det här fallet ett meningsfullt möte mellan god konst och den vackra men ack så svårtämjda konsthallen med sin ständigt och påtagligt närvarande årstidsväxling

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-eek-marcus-konrad-karsten.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Omkonst - Tioårsjubileum: Ann Edholm Du, jag och Musse Pigg
  en av associationskedjorna Freud Kaddish tillhör serien Tungan på ordet liksom Image of the Spot där ljuskäglan slår ner i det svarta eller så är det ett hål till helvetet eller en augustimånes obegriplighet i skalan Kaddish vä 2008 262x232 cm och Image of the Spot hö 262x232 cm Ann Edholm Alla målningarna 28 stycken i serien Tungan på ordet som målades mellan 2003 2011 och Übergang från 2010 är föreställningen av Platsen där du jag Musse Pigg blir en och samma person i rörelsen framför och i berättelsen som aldrig berättas som bara sätter ut punctum för det som är bakom tystnaden det vi inte kan tala om Där talet blir till ett skrik en längtan att se att förstå ett ordlöst sug Bakom tystnaden var också namnet på min utställning på Galerie Nordenhake i Berlin 2009 En utställning som var viktig för mig och som just handlar om det som är bakom tystnaden det som inte går att gestalta men som finns närvarande efter alla stora traumatiska händelser så som till exempel krig En utställning där jag försökte komma närmare den tystnaden som för mig har med platsen Berlin att göra mina minnen och min släkts historia på mödernet För mig är målningarna subjekt jag ville att målningen skulle ha samma närvaro som en annan människa Tecknet är en brottyta som bara öppnar sig i ett annat teckens anlete Barthes Übergang 2010 Ann Edholm Jag arbetar med målning objekt i rummet bild tanken och ord titel Skalan 1 1 som bild uttryck och utsaga Målningen bilden ordet människan ordet skapar ett tredje rum skulpturalt rum Modellera med ordet Genom titeln döper jag och ger ett namn och förskjuter därmed utsagan till vidare associationer från det kanske första igenkännandet som måhända i många fall är en projektion av vad

  Original URL path: http://www.omkonst.com/12-tioarsjubileum-edholm-ann.shtml (2016-02-16)
  Open archived version from archive •