archive-com.com » COM » V » VLAAMSEBAAIEN.COM

Total: 136

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vlaamse Baaien | Vlaamse Baaien
  object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 WAAROM de opgave Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt Hierdoor worden de Vlaamse Kust en het achterland door de zee bedreigd Het is nodig nu stappen te nemen om de veiligheid van ons land te garanderen Door die maatregelen niet alleen op zichzelf en op korte termijn maar in samenhang met andere problemen aan de kust te beschouwen kan een meerwaarde worden bereikt en wordt het probleem van de veiligheid een kans voor een betere en mooiere kust Veiligheid hangt in het project Vlaamse Baaien samen met vier andere pijlers Duurzaamheid de zee als belangrijke bron voor duurzame energievoorziening Aantrekkelijkheid een aantrekkelijke kust voor toeristen en bewoners Natuurlijkheid voldoende ruimte voor de natuur aan de kust Ontwikkeling ook in de toekomst moet de kust ruimte bieden voor economische ontwikkeling WAT een visie op een duurzame toekomst In de loop van de eeuwen is onze kustlijn steeds verder achteruitgedrongen Van een brede zone met eilanden is de kust veranderd in een smalle lijn die door harde dijken moet worden verdedigd Wij willen terug naar een brede en zachte kust waar zand in brede duingebieden zandbanken en eilanden voor een natuurlijke en flexibele verdediging zorgt Binnen deze brede

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/ (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Wie zijn we? | Vlaamse Baaien
  www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De partners van het project Vlaamse Baaien 2100 hebben uitgebreide nationale en internationale ervaring op het gebied van kustbeheer en kustontwikkeling Zij zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid met ideeën een bijdrage te leveren aan het debat over een kust waar de begrippen veilig duurzaam aantrekkelijk natuurlijk en ontwikkelend elkaar niet bestrijden maar versterken ARCADIS is een internationale onderneming die adviezen ingenieursdiensten en projectmanagement levert voor het verbeteren van duurzaamheid leefbaarheid en bereikbaarheid Met uitgebreide ervaring op het gebied van kustveiligheid en integrale kustontwikkeling ARCADIS ontwikkelt ontwerpt implementeert onderhoudt en exploiteert projecten Voor bedrijven en overheden Met wereldwijd 14 000 medewerkers in een regionaal verankerd netwerk van kantoren Dicht bij onze klanten denken als onze klanten Een heldere blik op het probleem Creatief in de oplossing Daadkrachtig in de uitvoering Resultaat telt Imagine the result www arcadis nl AT M Consultants bvba is werkzaam als professioneel raadgevend ingenieur in de kust en waterbouw haven en infrastructuurwerken havenplanning bedrijf en management vaarwegen voor maritieme en binnenvaart milieutechnologie op het gebied van het baggeren behandelen en bergen van onderhoudsbaggermateriaal Het is voorts actief in projectcoördinatie en management in bedrijfsmanagement en advies en preventie arbeidsveiligheid welzijn en bescherming AT M Consultants bvba brengt ruim dertig jaar ervaring in met multidisciplinaire beleidsondersteunende studies en ontwerpen ter zake de planning van kustveiligheid kustherstel en onderhoud maritieme havens vaarwegen mariene multifunctionele eilanden en integraal waterbeheer DEME is een Vlaamse baggergroep met een veelzijdig aanbod aan gespecialiseerde waterbouwkundige mariene activiteiten die een

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/wie-zijn-we (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Contacteer ons | Vlaamse Baaien
  rise G Meehl Nature Climate Change 1 juli 2012 This might not be as crazy as it sounds Belgium plans artificial floating island to store energy Bill Gates Twitter 22 februari 2013 Contacteer ons strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/contacteer-ons (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Flanders Bays 2100 | Vlaamse Baaien
  form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 WHY the task With the climate changing and the sea level rising the sea is becoming a threat to the Flemish Coast and the hinterland Steps to guarantee our country s safety must be taken now Rather than targeting those measures singularly and in the short term an approach in connection with other issues related to the coastal areas may result in added value and can transform the safety issue into an opportunity to create a better and more attractive coast The Flanders Bays project combines safety with four other key pillars Sustainability the sea as an important source of sustainable energy Attraction an attractive coast for tourists and inhabitants Naturalness sufficient space for nature on the coast Evolution the coast must offer room for economic development now and in the future WHAT a vision on a sustainable future In the course of the past centuries our coastline has receded dramatically From a wide zone dotted with islands it has changed into a narrow strip that requires dykes for its protection We want to go back to the situation of a wide and soft coast where sand in outstretched dunes sandbanks and islands provides a natural and flexible protection zone That wide sandy coastal area can offer opportunities for new economic or tourist developments such as port expansions a multifunctional island or a recreation area Nature also fits into this scenario sandbanks and islands may provide a

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/flanders-bays-2100 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Baies flamandes 2100 | Vlaamse Baaien
  be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 POURQUOI énoncé Le climat change et le niveau de la mer monte Le littoral flamand et l arrière pays sont par conséquent menacés par la mer Il est nécessaire d entreprendre des démarches maintenant afin de garantir la sécurité de notre pays En n envisageant pas ces mesures de façon séparément et à court terme mais en les considérant en relation avec d autres problèmes au littoral il devient possible d obtenir une plus value et le problème de la sécurité se transforme en une opportunité pour un littoral amélioré et plus beau Dans le projet des Baies flamandes la sécurité est liée à quatre autres piliers he Flanders Bays project combines safety with four other key pillars La durabilité la mer comme importante source d approvisionnement en énergie durable L attrait un littoral attrayant pour les touristes et les habitants La nature suffisamment d espace pour la nature au littoral Le développement à l avenir le littoral doit continuer d être un espace de développement économique QUOI une vision pour un avenir durable Au cours des siècles notre littoral n a cessé de perdre du terrain Autrefois une large zone parsemée de petites îles la côte est devenue une étroite bande qui doit être protégée par des digues bétonnées Nous voulons retrouver un littoral large et doux où le sable assure une défense naturelle et flexible dans de larges régions de dunes dans des bancs de sable et des îles Cette large région côtière sablonneuse offre de la place à de nouveaux développements économiques ou touristiques comme des extensions portuaires une île multifonctionnelle ou un lieu de plaisance La

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/baies-flamandes-2100 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Een Duurzame Toekomst | Vlaamse Baaien
  www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De Vlaamse Kust staat voor een aantal grote opgaven De belangrijkste daarvan hangen samen met de volgende vragen Hoe kunnen we omgaan met de verandering van het klimaat tot 2100 De zeespiegelstijging de toenemende tijslag en zwaardere stormen bedreigen de kust en het achterland We kunnen en moeten nu actie ondernemen om op lange termijn de veiligheid te garanderen Ter illustratie de storm van 1 februari 1953 had statistisch gezien een terugkeerperiode van slechts eens in de 250 jaar In de toekomst willen we de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar Als we nu de veiligheidsproblemen samen met de andere problemen aanpakken kunnen we op een efficiënte en duurzame wijze de kwaliteit van de kustzone als geheel verbeteren Omdat we niet weten hoe en hoe snel de omstandigheden wijzigen hebben we nood aan een flexibele oplossing Hoe kan de natuur opnieuw meer ruimte krijgen De bebouwing langs de kust heeft de natuur en de open ruimte de afgelopen decennia sterk teruggedronge n Welke mogelijkheden zijn er om de natuur opnieuw een kans te geven en ecologisch waardevolle gebieden zoals meer mariene natuur te ontwikkelen Kan die nieuwe natuur ook als natuurcompensatie voor andere ontwikkelingen worden ingezet

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/een-duurzame-toekomst (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • De Projecten | Vlaamse Baaien
  compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Vlaamse Baaien 2100 omvat naast de kustbescherming op korte termijn 10 concrete projecten zowel voor de Vlaamse Kust in zijn geheel als specifieke projecten voor de Oostkust Midden en Westkust en duurzame mariene projecten Vlaamse Kust het leggen van een basis van veiligheid door onder andere de ontwikkeling van zandplaten en eilanden een zandaanvulling voor de bestaande kustlijn en de aanleg van nieuwe duinen Op die manier worden de zwakke schakels in de kustverdediging onmiddellijk aangepakt en wordt op korte termijn een uniforme beveiliging van de kust tegen storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar verzekerd Vlaamse Oostkust een ontwikkelingsscenario voor de haven van Zeebrugge wordt gecombineerd met de natuurlijke en recreatieve ontwikkeling van

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/de-projecten (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • De Vlaamse Kust | Vlaamse Baaien
  in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Vlaanderen heeft een kustlijn van bijna 67 kilometer met de havens van Zeebrugge en Oostende befaamde bad plaatsen als Knokke De Haan Blankenberge en De Panne en natuurgebieden als het Zwin de IJzermonding en de Westhoek In vergelijking met de Franse en de Nederlandse kustlijn springt de Vlaamse Kust in Eeuwen geleden lag onze kust enkele kilometers zeewaarts De inspringende kustlijn maakt dat de Vlaamse kustwateren relatief ondiep zijn vergeleken met die van Nederland en Frankrijk Daarom is er ruimte voor ontwikkelingen in zee zoals eilandjes en ondieptes die in Nederland bijvoorbeeld niet mogelijk zijn Een belangrijk uitgangspunt in de toekomstscenario s zeker voor het 2100 perspectief is een zeewaartse uitbreiding tot ongeveer de hoogte van de historische kustlijn De kustzone van Vlaanderen

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/de-vlaamse-kust (2016-04-28)
  Open archived version from archive •