archive-com.com » COM » V » VLAAMSEBAAIEN.COM

Total: 136

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Veilig | Vlaamse Baaien
  row inc on line 135 Op dit moment werkt de Vlaamse Overheid aan nieuwe normen en maatregelen voor de bescherming van de bevolking aan onze kust Deze normen zijn erop gericht enerzijds de veiligheid van het achterland te waarborgen en anderzijds slachtoffers aan de kustlijn te voorkomen Op de dijk kunnen slachtoffers vallen doordat gebouwen zwaar worden beschadigd door golfoverslag Het beleid zal er in de toekomst op gericht zijn om een overslag van meer dan 1 l m sec bij een storm met een terugkeerkans van 1 maal per 1000 jaar te weerstaan Hiermee worden schade en dus slachtoffers vermeden Om het achterland te beschermen mogen de dijken of de duinen niet doorbreken Vlaanderen wordt mogelijk beschermd tegen een superstorm met een stormpeil van 8m TAW Belgisch nationaal referentieniveau wat overeenkomt met een storm met een terugkeerkans veel kleiner dan 1 maal per 10 000 jaar Het niveau van bescherming van het achterland zal hierdoor aansluiten bij dat van Nederland In Nederland wordt momenteel voor het waarborgen van de veiligheid van het achterland voor de Hollandse kust en de daarbij horende waterkeringen een norm gehanteerd van een storm met een terugkeerkans van 1 maal per 10 000 jaar en voor Zeeland een storm die zich één keer per 4000 jaar voordoet Verschillende klimaatvoorspellingen voor Vlaanderen en Nederland zijn afgeleid uit langetermijnscenario s van het IP CC Intergovernmental Panel on Climate Change Hoewel in de scenario s verschillende aannames voor het veranderende klimaat worden gehanteerd stijgt bij alle de zeespiegel neemt de tijslag toe en worden de golven hoger Afhankelijk van het gebruikte model verwacht men voor deze eeuw een stijging van het gemiddelde zeeniveau van minstens 60 cm Een belangrijk aspect is vooral de onzekerheid in de verwachte stijging volgens een zeer ongunstig scenario kan de stijging oplopen tot

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/veilig (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Duurzaam | Vlaamse Baaien
  in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De Noordzee kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om meer duurzame energiebronnen te gebruiken en de CO2 uitstoot te verminderen In het schema hieronder is samengevat welke soorten duurzame energie mogelijk kunnen zijn op welke termijn en met welke toepassingsschaal niet toepasbaar op middellange termijn toepasbaar en op korte termijn toepasbaar Een onderscheid moet worden gemaakt tussen energieopwekking die alleen of het meest efficiënt op zee kan plaatsvinden zoals getijdenenergie en wind energie en energieopwekking die ook op het land kan plaatsvinden zoals zonne energie Voor een grootschalige opwekking van duurzame energie is windenergie op dit moment de beste optie Met de nieuwste generatie 5 MW windturbines is een park met een significant vermogen haalbaar Getijdenenergie is van alle energievormen de meest ambitieuze Op langere termijn kan getijdenenergie een zeer wezenlijke bijdrage leveren aan de totale Belgische elektriciteitsproductie Momenteel is deze techniek nog niet haalbaar maar in de langetermijnvisie kan de nodige ruimte worden gereserveerd opdat een toekomstige ontwikkeling mogelijk blijft Golfenergie is voor de Vlaamse Kust geen optie de golven zijn in het algemeen te klein en te kort in dit gebied De energie inhoud van de golven voor de Noorse kust bijvoorbeeld is tien keer hoger Algenkweek in zout water wordt op haalbaarheid onderzocht in sub tropische omstandigheden De Noordzee is er te koud voor Lokale biomassakweek is wel denkbaar door op de eilanden voor de kust gebruik te maken van inheemse gewassen die geoogst gesnoeid

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/duurzaam (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Aantrekkelijk | Vlaamse Baaien
  store energy Bill Gates Twitter 22 februari 2013 Aantrekkelijk strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De ontwikkelingsdruk van het toerisme heeft stilaan de meeste grotere duingebieden en open ruimtes ingepalmd De kustlijn is voor een groot deel bebouwd met een lange rij hoge flatgebouwen Dit bedreigt de kwaliteit van de kust en van de toeristische economie Maar ook kustmorfologische evoluties kunnen het toerisme beïnvloeden zoals momenteel in Heist het geval is Er is behoefte aan ruimte om de bestaande kwaliteit

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/aantrekkelijk (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Natuurlijk | Vlaamse Baaien
  form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De kustzone heeft een grote ecologische waarde bijvoorbeeld als onderdeel van de westelijke vogeltrekroute en als marien milieu Er zijn belangrijke duinnatuurgebieden zoals het Zwin en de Westhoek maar die hebben een beperkte omvang Bovendien is er in Vlaanderen steeds meer behoefte aan waardevolle natuurcompensatiegebieden voor ontwikkelingsprojecten De Vlaamse kustzone was vroeger breed en zandig en bestond uit een dynamisch systeem van duinen vooroevers platen en eilanden Als een gevolg van de zeespiegelrijzing en erosie enerzijds en van de ontwikkeling en bebouwing anderzijds is de kustzone steeds meer versmald en verhard Opnieuw is een ontwikkeling naar een natuurlijke brede zachte kust gewenst Daarbij kan natuurontwikkeling hand in hand gaan met veiligheid en aantrekkelijkheid Daarom Een duidelijke zonering waarbij in de kustzone

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/natuurlijk (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Ontwikkelend | Vlaamse Baaien
  358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De kustzone is van groot belang voor de economie Het gaat hierbij om een combinatie van verschillende economische sectoren de havens van Zeebrugge en Oostende de toeristische sector en de visserij Als grootste Vlaamse haven aan de Noordzee is het van belang dat Zeebrugge op langere termijn ruimte krijgt voor verdere ontwikkeling Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de achterlandverbindingen met een veilige vaarroute voor kleinere schepen van Zeebrugge naar de Schelde Rijn via de Westerschelde Andere relevante ontwikkelingen zijn de samenwerking van de Vlaamse zeehavens als Flanders Port Area en de toekomstige uitbouw van de Seine Schelde Westverbinding Oostende heeft een heel eigen positie als zeehaven Door kwaliteitsverbetering en herschikking van de bestaande havenactiviteiten kunnen zowel de stad als de haven zich verder ontwikkelen

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/ontwikkelend (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Gebruikersaccount | Vlaamse Baaien
  Change 1 juli 2012 This might not be as crazy as it sounds Belgium plans artificial floating island to store energy Bill Gates Twitter 22 februari 2013 Gebruikersaccount Inloggen Nieuw wachtwoord aanvragen strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/user (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 03 - Haven van Zeebrugge | Vlaamse Baaien
  row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 03 1 Buitenhaven Zeebrugge I Verdere inrichting met een eventuele doorgang voor estuaire vaart langs de kust vanuit Zeebrugge naar de Schelde Rijn 03 2 Achterhaven Zeebrugge Verdere inrichting met de mogelijkheid van de Seine Schelde West binnenvaartverbinding via het verruimde Schipdonkkanaal 03 3 Buitenhaven Zeebrugge II Uitbreiding van de haven van Zeebrugge binnen de strategie van de Vlaamse kusthaven en Westerscheldehavens en de energiebevoorrading Ontwikkeling en uitbouw van de Haven van Zeebrugge Het programma voorziet de ontwikkeling en verdere uitbouw van het potentieel van Zeebrugge De ontwikkelingen passen binnen het strategische plan 2004 en de strategie van Flanders Port Area samen met Antwerpen Gent en Oostende en ruimer binnen de ontwikkeling van de Westerscheldehavens inclusief Vlissingen Terneuzen Buitenhaven Zeebrugge I en Achterhaven Zeebrugge Periode start tussen nu en 2020 Een verbetering van de hinterlandverbinding is belangrijk voor Zeebrugge vooral in combinatie met een verschuiving van het wegtransport naar de binnenvaart Bij een zeewaartse uitbreiding van de Zeebrugse haven kan in de oostelijke strekdam een opening worden opgenomen zodat een relatief beschutte vaarroute langs de kust richting Westerschelde mogelijk wordt Richting Westerschelde of Duinkerke kan een afgeschermde scheepvaartroute worden gecreëerd voor de zogenaamde Estuaire Vaart Dit betreft de al dan niet versterkte binnenvaartschepen die bij gunstige golfcondities deels over zee hun lading vanuit Zeebrugge naar het binnenland vervoeren Door een keten van opgehoogde eilanden te creëren kunnen de golfcondities langs deze route worden verbeterd waardoor een groter gamma aan schepen van deze route gebruik kan maken Daarnaast is de Seine Schelde West binnenvaartverbinding via het verruimde Schipdonkkanaal verder te onderzoeken in combinatie met een aanpassing van

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/03-haven-van-Zeebrugge (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 07 - Haven van Oostende | Vlaamse Baaien
  handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 07 1 Voorhaven en achterhaven Het Strategisch Plan wordt onverkort uitgevoerd maar met aandacht voor toegang tot de oostelijke buitenhaven en het industrieterrein ten oosten van het Visserijdok onze suggestie opnemen in de havenzone 07 2 Oostende offshorediensthaven Fase 1 Uitbouw van de nieuwe havenmond volgens het strategische plan Oostende 2004 Verdere uitbouw binnen de oostelijke buitenhaven van voorzieningen voor offshorediensten pendel onderhoud aanlanding energie van windparken reddingsdiensten 07 3 Oostende als Centrum voor Duurzame Energie Fase 2 Ontwikkelen van verruimde buitenhaven binnen de verlengde westelijke buitendam en nieuwe oostelijke buitenhavendam Aansluitend op de oostelijke kustboog en de oostelijke verbrede buitenhavendam wordt een Centrum voor Duurzame Energie ingericht met aan de westzijde havenmond de offshorediensthaven aan de oostzijde onderzoek en onderwijsfaciliteiten Deelproject 07 1 Voorhaven en achterhaven Periode start nu 2010 De strategische uitgangspunten voor de haven van Oostende zijn vastgelegd in het Strategisch Plan opgesteld in opdracht van de Vlaamse Regering Dit plan kan onverkort worden

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/07-haven-van-oostende (2016-04-28)
  Open archived version from archive •