archive-com.com » COM » V » VLAAMSEBAAIEN.COM

Total: 136

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Project 01- Kustbescherming door ophoging Vlaamse Banken | Vlaamse Baaien
  mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Doel het beperken van golfaanval op de kust bij zeespiegelrijzing Middel een aantal zandbanken laten meegroeien met de zeespiegelrijzing waar nodig versterken tot een stabiel bovenpeil met zand en zeegrind Smalbank Nieuwpoortbank Middelkerkebank Oostendebank Wenduinebank Ophoging met zand uit de onderhoudsbaggerwerken werk met werk en zand gewonnen uit de stortzone S1 Periode nu starten 2010 doorlopend tot na 2050 Stortzone S1 Permanente berging van onderhoudsbaggerspecie en winzone van zand voor aanleg en onderhoud van werken kustveiligheid Periode nu starten 2010 Concept Het project bouwt voort op project 00 Kustbeschermingsplan waarin maatregelen worden voorzien om de zeewering te versterken tegen superstormen en tegen een beperkte zeespiegelstijging De aanwezigheid van de Vlaamse Banken voor de kust geeft ons de kans om de gevolgen van de zeespiegelrijzing op het golfklimaat in de hand te houden Jaarlijks levert onderhoudsbaggerwerk 2 5 miljoen m3 slib en fijn zand op dat op stortplaatsen in zee zoals de stortplaats S1 voor Zeebrugge wordt opgeslagen Wij stellen voor om dit materiaal te gebruiken werk met werk maken om de zandbanken voor de kust te verhogen Door de zandbanken te laten meegroeien met de zeespiegelstijging kan men voorkomen dat de golfaanval op onze kust toeneemt De ophoging van de banken met 1 cm per jaar kan een zeespiegelrijzing van 50 cm in 2050 en 100 cm in 2100 opvangen en zo de golfaanval constant houden Om het veiligheidsniveau aan de kust verder te verhogen kan men in tweede instantie de

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/01-kustbescherming-door-ophoging-Vlaamse-Banken (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Project 10 - Infrastructuur voor mariene energiewinning | Vlaamse Baaien
  360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 10 1 Windenergie Installatie van windenergiecentrales windturbineparken in de afgelijnde concessies Ontwikkelen en uitbouwen van ondersteunende infrastructuur en diensten zie Oostende Offshore Oostende Centrum voor Duurzame Energie Multifunctioneel eiland Aanlanden van windenergie Oostende en aansluiten van de windturbineparken op het Noordwest Europese hoogspanningsnet 10 2 Getijdenenergie omzetting tidal energy conversion Ontwikkelingsconcept voor de zuidelijke Noordzee 10 1 Windenergie Periode start nu 2010 In de al aangegeven concessies worden de windturbineparken verder ontwikkeld Voor de ondersteunende infrastructuur en diensten wordt ruimte geboden zoals beschreven bij de projecten in Oostende en het

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/10-infrastructuur-voor-mariene-energiewinning (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 09 - Multifunctioneel eiland | Vlaamse Baaien
  inc on line 135 Mariene duurzame energie Prototype testbasis van energiewinning in Noordzee omstandigheden windenergie golfenergie pompaccumulatie valmeer stuwmeer getijdencentrale zonnecentrale et cetera Maritieme veiligheid en bescherming mariene natuur Schuilhaven Offshorediensten Overslag bulkgoed aanleg en onderhoud van windparken Periode start tussen 2020 en 2050 Een multifunctioneel eiland biedt ruimte als testbasis voor duurzame energiewinning in Noordzee omstandigheden wind energie golfenergie pompaccumulatie valmeer stuwmeer getijdencentrale zonne energie Op het eiland is een schuilhaven voorzien Voor offshorediensten kan afhankelijk van de behoefte ruimte worden geboden voor overslag van bulkgoed en het onderhoud van windparken Op de Gootebank wordt een port of refuge voor de zuidelijke Noordzee gecombineerd met een offshorediensthaven Tevens kan het eiland als basis dienen voor prototypes van duurzame energie op zee Technisch concept Het concept betreft de realisatie van een infrastructuur die dienst doet als schuilhaven Zo kunnen de havens in het bredere verzorgingsgebied van de Westerscheldemond en de zuidelijke Noordzee voldoen aan hun plicht als schuilhaven voor schepen in nood Tegelijk worden de risico s op milieuverontreiniging beperkt en blijven scheepvaartongevallen beheersbaar De schuilhaven wordt ingericht nabij de scheiding van de vaarweg Noordhinder South naar Rotterdam en Wandelaar naar de Westerscheldehavens De haven biedt zo een schuilplaats voor schepen in het maritieme vaargebied Vlaamse Banken en Westerschelde en in uitbreiding Calais Dover tot Harwich Felixstowe Rotterdam De infrastructuur voorziet een cirkelvormig aangelegd atol met een primaire zeewering en binnenin een ringdijk om mogelijke verontreiniging bij afhandeling van een schip met averij te isoleren van het mariene milieu voor opruiming binnen de schuilhaven De schuilhaven betreft een havenmond aanloopgeul manoeuvreruimte en aanlegplaats Ze biedt tevens in beschermd water grindstranden voor het veilig droogzetten van schepen in nood Voorts is ze ook een diensthaven die buiten de lagering van de verontreiniging is gesitueerd en steeds toegankelijk is Faciliteiten schuilhaven Op

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/09-multifunctioneel-eiland (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Tijdslijn | Vlaamse Baaien
  views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Het project start in 2010 en omvat drie ijkpunten 2020 2050 en 2100 Met de eerste fase tot 2020 kan nu reeds worden begonnen en biedt een concrete oplossing voor de huidige problemen Ze biedt een fundament waarop men op flexibele wijze kan voortbouwen tot 2050 Voor de lange termijn tot 2100 wordt een duurzaam kader geboden dat afhankelijk van de veranderende omstandigheden kan worden in en aangevuld 2010 de huidige kust smal en hard De huidige kust is een smalle lijn die door harde dijken en resterende duingordels moet worden verdedigd De huidige zeewering biedt geen voldoende uniforme beveiliging tegen stormvloeden Er zijn een aantal zwakke plekken die amper een storm met een terugkeerperiode van 100 jaar kunnen weerstaan Sinds de storm van 1 februari 1953 met een terugkeerperiode van 250 jaar is de zeespiegel ongeveer tien centimeter gestegen Maar de zwakke plekken in de kustbescherming werden niet structureel aangepakt Met het stijgen van de zeespiegel zullen die dijken steeds meer moeten worden verhoogd de duinen verzwaard en de ervoor liggende stranden verbreed Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan zoals recent gepresenteerd in de media voorziet hierin Daar waar vroeger duinen waren is die smalle gordel nu grotendeels bebouwd met een eindeloze muur van flatgebouwen waartussen nauwelijks nog ruimte is voor natuurontwikkeling 2020 de eerste stap naar een brede zachte kust We streven naar een herstel van de historische kustlijn samen met een brede kustzone Een kust waar zand op een natuurlijke en duurzame wijze voor veiligheid kan zorgen Op die manier kan

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/tijdslijn (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Financiering | Vlaamse Baaien
  in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 De veiligheid van de Vlaamse Kust is de onmiskenbare prioriteit en de verantwoordelijkheid van de overheid Dit zit vervat in het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan Zonder afdoende garanties tegen stormen zijn grote vernieuwende economische ontwikkelingen niet mogelijk Het project Vlaamse Baaien betekent niet alleen investeringen in veiligheid maar tegelijkertijd opbrengsten via economische ontwikkeling en jobcreatie De verdere uitbouw van de havensector de offshore industrie natuurcompensaties toerisme en recreatie betekenen nieuwe expansiemogelijkheden voor de economie aan de kust De financiële waarde van het welzijn en de levenskwaliteit aan de Vlaamse Kust hangt samen met de veiligheid natuurlijkheid en aantrekkelijkheid van de kust iets waar niet eenvoudig een bedrag op geplakt kan worden Het project Vlaamse Baaien vormt een veilig kader voor een gezonde en aangename leefomgeving met ruimte voor de natuur Het verzekeren van de veiligheid van de kust wordt op die manier gecombineerd met lange termijn economische ontwikkelingen De kustzone kan zodoende internationaal de aandacht trekken en als innovatieve regio worden gepromoot Het project Vlaamse Baaien is een project met internationale uitstraling een visitekaartje voor Vlaanderen De aantrekkingskracht van onze regio voor investeerders en gespecialiseerde bedrijven zal toenemen wat dan weer een positief effect heeft op de werkgelegenheid in de kustregio Alle deelprojecten van Vlaamse Baaien bieden elk tijdelijke en permanente arbeidsplaatsen Het project Vlaamse Baaien heeft zodoende een positief effect op de lokale en regionale economie en de concurrentiepositie van Vlaanderen als geheel binnen Europa Vooraleer te spreken over de verdeling van de kosten is het zinvol een maatschappelijke kosten baten analyse MKBA uit te voeren Financiering van een project zoals Vlaamse Baaien kan geschieden aan de hand van publiek private samenwerking PPS waarbij zowel de overheid als de private sector een rol spelen De baten van enkele projecten worden hier kort even besproken Kustbescherming project 00 en 01 Baten veiligheid achterland De kust verdedigen tegen zware stormen betekent het achterland beschermen tegen overstromingen en rampspoed De baten van een afdoende kustverdediging worden hoger naarmate er in het beschermde achterland meer waarde wordt gecreëerd zoals woningen woningen industrie en andere economische activiteit Als het werk met werk principe kan worden toegepast door bijvoorbeeld zand dat is gebaggerd in het één project te gebruiken voor het ophogen van banken kunnen aanzienlijke besparingen worden verwezenlijkt Eilanden voor de Vlaamse kust Project 02 Baten natuur recreatie en wonen De eilanden voor de Vlaamse Kust bieden bescherming tegen stormen doordat ze de energie van de golven breken vooraleer deze golven de kust bereiken De eilanden kunnen daarnaast een rol spelen bij het ontwikkelen van natuurgebied Nieuwe eilanden kunnen als compensatie dienen voor natuur dat op het oude land verloren gaat Zo wordt er ruim 4500 hectare natuurgebied op zee gecreëerd Een derde positief effect van de eilanden voor de kust is de toename van recreatieve mogelijkheden en toerisme In de toekomst zal het aantal toeristen en recreanten dat de kust bezoekt blijven stijgen De totale

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/financiering (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 00 - Kustbeschermingsplan | Vlaamse Baaien
  plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Strandophoging en duinverbreding Inlaagdijken in het achterland Continuering van de zeewering in de havens Stabiliteit van de zeewering bij overstroming van de zeewering Periode nu starten 2010 Voor de 10 projecten van start kunnen gaan moet werk gemaakt worden van het verzekeren van de veiligheid van de kust op korte termijn Het kustverdedigingsonderdeel van Vlaamse Baaien loopt in eerste fase parallel met het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan en biedt een natuurlijke zandige zeewering in harmonie met de natuurlijke processen die op flexibele manier kunnen wisselwerken met de veranderende klimaatsomstandigheden Vlaamse Baaien 2100 verlegt de tijdshorizon naar 2100 er zal dan meer zand nodig zijn om het beoogde veiligheidsniveau te behouden We stellen voor reeds nu meer zand aan te brengen waarmee een brede natuurlijke kustlijn gecreëerd kan worden Hierdoor zal de kust in staat zijn om langer bescherming te bieden ook in het geval van een toenemende zeespiegelstijging en grotere extremen op te vangen Ook zal de flexibiliteit van het kustonderhoud en de aanwezigheid van natuur aan de kust toenemen doordat buiten de havens minder artificiële constructies nodig zijn Voor een uniforme beveiliging van het bestaande patrimonium en van de bestaande zeewering tegen een storm met een terugkeerperiode van 1000 jaar en een zeespiegelstijging van 1m zal er op korte termijn een programma voor zandsuppletie moeten worden opgezet Met een vooroeversuppletie wordt zand op de rand van de buitenste zandbank aangebracht Hierdoor wordt het kustprofiel in zijn geheel versterkt en zand aan het kustsysteem toegevoegd Een deel van dit zand zal door natuurlijke processen op het strand terecht komen Om dit veiligheidsniveau te bereiken hanteren we een richtinggevend volume van 500 tot 1 200 m3 per lopende meter kust Die waarden stroken goed met de Nederlandse suppletieplannen van Rijkswaterstaat Hiervoor suppleert Nederland in Zeeland ongeveer 600 m3 m in 2009 waarvan bijna 75 procent met onderwatersuppleties zoals in De Haan voor het handhaven van de zogenaamde basiskustlijn BKL op de norm van een keer per 4 000 jaar Natuurlijke kustbescherming steunt bij Vlaamse Baaien op 3 peilers i Zand als natuurlijk bouwmateriaal De Vlaamse kust is door de harde structuren haar veerkracht kwijtgeraakt om dynamisch te kunnen reageren op de wisselende en toekomstige hydrodynamische belastingen Ze is een achteruitgetrokken Squeezed Coast geworden Vlaamse Baaien stelt voor om terug ruimte te geven aan een natuurlijke kustverdediging een brede strand en duinreep met verbreed droogstrand die niet alleen een goede kustbescherming biedt maar tevens weer ruimte geeft aan zowel natuur als mens ii Een breed strand dat ruimte geeft aan mens en natuur Vlaamse Baaien 2100 stelt voor om de referentielijn van de kustverdediging zeewaarts te verleggen Daardoor ontstaat er een extra buffer tegen stormschade en wordt er bijkomende ruimte op het droogstrand gecreëerd voor natuur of voor

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/00-kustbeschermingsplan (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 02 - Eilanden voor de Vlaamse Kust | Vlaamse Baaien
  www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Realisering van kusteilanden ontwikkeling van functies afhankelijk van wens en behoefte 02 1 Eiland Nieuw Ter Streep Eiland voor Oostende op de Oostendebank met bijvoorbeeld een duurzaam zelfvoorzienend toeristisch resort natuurontwikkeling 02 2 Mariene natuurontwikkelingszone Ontwikkeling van een nieuwe mariene natuur door uitbreiding van de mariene reservaatzone Trapegeer Broersbank Nieuwpoort tot Smalbank Kwintebank Middelkerkebank Stroombank inclusief droogvallende platen en al dan niet overstroombare eilanden voor natuurontwikkeling en onderzoek 02 3 Eiland Wandelaar Eilandconcept ter hoogte van Wenduine Blankenberge nabij de secundaire vaarroute onder de kust naar de Westerschelde Het project 01 Kustbescherming door ophoging Vlaamse Banken maakt het mogelijk een basis te leggen voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van natuur toerisme en scheepvaart Eiland Nieuw Ter Streep en mariene natuurontwikkeling Periode start tussen nu en 2020 doorlopend tot na 2050 De ontwikkeling van droogvallende platen van lage overstroombare eilanden en van hoge eilanden kan een uniek natuurgebied opleveren waar bijvoorbeeld zeehonden een nieuwe leefruimte kunnen vinden voor de Vlaamse Kust De ontwikkeling gebeurt het best op een onderzoekende manier waarbij een eiland als onderzoeksstation wordt gebruikt zowel voor ecologisch als kustmorfologisch onderzoek De eilandontwikkelingen van de projecten 02 1 Nieuw Ter Streep en 02 2 Mariene natuurontwikkelingszone laten de vloed en ebstromen vrijwel

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/02-eilanden-voor-de-Vlaamse-Kust (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 04 -Strand Knokke-Heist/Zwin | Vlaamse Baaien
  mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 04 1 Baai van Heist Inspelen op de natuurlijke ophoging van de bank Paardenmarkt 04 2 Strandmeer Knokke Heist Lagune met tij in de luwte van een zanddam die aansluit op de nieuwe oostelijke buitendam Zeebrugge II Maatregelen voor de flankerende Vlaamse en Zeeuws Vlaamse kust samen met de zanddam inclusief openhouden van het Zwin 04 3 Reservaat Zwin Uitbouw getijdennatuurontwikkeling ruimte voor natuurontwikkeling en natuurcompensatie Deelproject 04 1 Baai van Heist Natuurreservaat Baai van Heist en Jachthaven en Marina Heist Periode start tussen nu en 2020 In de toekomst zal de aanzanding in de Baai van Heist in de hoek met de haven van Zeebrugge op natuurlijke wijze verder groeien zeker wanneer de haven van Zeebrugge verder in zee wordt uitgebouwd Dat biedt mogelijkheden zowel voor natuurontwikkeling waarbij het bestaande natuurreservaat wordt gevrijwaard als voor een nieuwe toeristische impuls voor Heist Duinbergen in de vorm van een zeejachthaven De mond van de jachthaven wordt gepland buiten de veiligheidsbegrenzing van de LNG terminal Deze jachthaven bestaat uit een voorhaven met tij geschikt voor toervaarders en sportjachten en een beschutte marina die via een sluis kan worden bereikt Rond de marina en in aansluiting op de wandeldijk is ruimte voor voorzieningen restaurants en hotels De bestaande zeewering wordt zeewaarts verschoven het verharde dijkgedeelte verdwijnt en wordt een duinpad het strand wordt verbreed en aantrekkelijker Het natuurreservaat Baai van Heist valt bijna volledig binnen de veiligheidszone van de LNG terminal en vormt een tegelijk natuurlijke en aantrekkelijke buffer tussen jachthaven en marina en de Zeebrugse haven Deelproject 04 2 Strandmeer Knokke Heist schiereiland schoorwal Periode start tussen 2020 en 2050 De Paardenmarktbank kent al ruim dertig jaar een aanzienlijke aanzanding en aanslibbing meer

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/04-strand-knokke-heist-zwin (2016-04-28)
  Open archived version from archive •