archive-com.com » COM » V » VLAAMSEBAAIEN.COM

Total: 136

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Project 05- Jachthaven Blankenberge | Vlaamse Baaien
  views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 05 1 Nieuwe havenmond Blankenberge Verlenging van de havendammen ter voorkoming van de verzanding van de bestaande havengeul Binnen de havendammen kan een jachthavenuitbreiding worden ingericht 05 2 Blankenberge Nieuw Strand De kustboog westelijke buitenhavendam Zeebrugge II Blankenberge oostelijke havendam laat ruimte om een marina in te richten voor de bestaande boulevard te Blankenberge Het strand van Blankenberge wordt uitgebreid op het zeewaartse deel van de zandige kustboog Deelproject 05 1 Nieuwe Havenmond Blankenberge Periode start nu 2010 Fase 1 De bestaande havenmond van Blankenberge vergt door aanhoudende aanzanding zeer veel onderhoud en is aan vernieuwing toe Het

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/05-jachthaven-blankenberge (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Project 06 - Mariene residentie Blankenberge-Zeebrugge / Strand aan lagune | Vlaamse Baaien
  Zeebrugge Strand aan lagune strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Ontwikkeling van een marina en een residentie aan de lagune in de nieuwe kustboog met permanente en toeristische bewoning watersportcentrum en natuurontwikkeling Westelijke buitenhavendam Zeebrugge II Blankenberge oostelijke havendam toegang tot de marina via de havenmond Blankenberge behoud en opname van de Pier van Blankenberge in de nieuwe ontwikkelingen Mariene Residentie Blankenberge Zeebrugge Strand aan lagune Periode start tussen 2020 en 2050 doorlopend tot na 2050 In de kustboog oostelijk

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/06-mariene-residentie-Blankenberge-Zeebrugge (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Project 08 - Nieuwpoort: Europees Zeil- en Watersportcentrum | Vlaamse Baaien
  form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Watersportinfrastructuur Verdere ontwikkeling havenmond open rede voor zeilregatta waterplassen voor watersporten binnenland Natuurreservaat IJzermonding Vrijwaring van het reservaat Maritieme uitbouw Ontwikkeling van uitbreidingsmogelijkheden buitenhaven Nieuwpoort eiland Nieuwpoortbank of Smalbank Periode start nu 2010 doorlopend naar 2020 en 2050 voor uitbouw op zee Nieuwpoort is nu al een belangrijke zeejachthaven Die functie wordt momenteel versterkt door de nieuwe ontwikkelingen De positie van Nieuwpoort als centrum voor sportrecreatie en natuurtoerisme kan nog worden verbeterd doordat de Vlaamse kustzone door de voorgestelde ontwikkelingen interessanter wordt voor zeezeilers De kust van Nieuwpoort met het natuurreservaat De IJzermonding Novus Portus Krommenhoek Binnenrede en het watersportcentrum Havengeul komt stilaan aan zijn maximale capaciteit Ook de voorzieningen aan watersportcentra in het achterland binnen de uitwateringssluizen met de watersportcentra Wittebrug en Spaarbekken en de motorjachthaven Westhoek raken volledig bezet Uitbreidingen van de jachthavencapaciteit aan de kust te Nieuwpoort of vóór de kust zijn mogelijke alternatieven Jachthaven Nieuwpoort Voorhaven Een uitbreiding van de jachthaven is slechts mogelijk wanneer de bestaande

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/08-nieuwpoort-europees-zeil-en-watersportcentrum (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Geschiedenis | Vlaamse Baaien
  compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Onze kust heeft zich progressief gevormd tijdens de zeespiegelrijzing die zich vanaf de laatste ijstijd 18 000 jaar geleden heeft voorgedaan Het kustlandschap werd gevormd door een getijdengebied of wad dat bestond uit stranden en duinen met daarachter een reeks schorren slikken en kustveenmoerassen die door getijdengeulen werden doorsneden Vandaag kan men nog getijdengebieden vinden in het Zwin of in het Verdronken Land van Saeftinghe aan de Westerschelde De Westerschelde werd trouwens gevormd door een van de getijdengeulen die op zeker ogenblik verbinding maakte met een kleine veenstroom de Honte die nabij Antwerpen in de Schelde stroomde Door de eeuwen heen is het getijdengebied aan de kust verzand of afgedekt door slib dat binnenspoelde vanuit de zee door de kreken De laatste eeuwen heeft ook de mens zijn steentje bijgedragen aan de evolutie en getracht de natuur naar zijn hand te zetten De eerste bewoning van de kustzone dateert uit de Romeinse periode eerst door de Keltische stammen en later door de Romeinen zelf die hier aan zout en turfwinning deden Toen strekte de kustlijn zich nog twee tot vijf kilometer verder zeewaarts uit dan nu Erosie van de kuststrook en een grotere invloed van het getij deden de bewoners de streek verlaten rond 300 na Chr Bij elke vloed drong de zee langs brede zeegaten door in de getijdengeulen Bij springvloed en storm overstroomde zelfs de hele kustvlakte Veel zand

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/geschiedenis (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Geïntegreerd Kustveiligheidsplan | Vlaamse Baaien
  views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan GKVP is een ontwerp van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust met als doel de Noordzeekust te beschermen tegen stormvloeden rekening houdend met de zeespiegelrijzing Het plan is gebaseerd op een studie over de nood en de aard van maatregelen die de zeewering kunnen versterken De studie werd opgedragen door de Vlaamse overheid in maart 2007 wordt uitgevoerd door IMDC in samenwerking met Technum VITO LDR de Universiteit Gent en het Waterbouwkundig Laboratorium en zal worden afgerond in 2010 Het GKVP heeft een tijdshorizon tot 2050 en wil voorzien in een optimale kustveiligheid Uit de voorlopige resultaten van de studie blijkt dat op

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/geintegreerd-kustveiligheidsplan (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse Baaien | Vlaamse Baaien
  object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 WAAROM de opgave Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt Hierdoor worden de Vlaamse Kust en het achterland door de zee bedreigd Het is nodig nu stappen te nemen om de veiligheid van ons land te garanderen Door die maatregelen niet alleen op zichzelf en op korte termijn maar in samenhang met andere problemen aan de kust te beschouwen kan een meerwaarde worden bereikt en wordt het probleem van de veiligheid een kans voor een betere en mooiere kust Veiligheid hangt in het project Vlaamse Baaien samen met vier andere pijlers Duurzaamheid de zee als belangrijke bron voor duurzame energievoorziening Aantrekkelijkheid een aantrekkelijke kust voor toeristen en bewoners Natuurlijkheid voldoende ruimte voor de natuur aan de kust Ontwikkeling ook in de toekomst moet de kust ruimte bieden voor economische ontwikkeling WAT een visie op een duurzame toekomst In de loop van de eeuwen is onze kustlijn steeds verder achteruitgedrongen Van een brede zone met eilanden is de kust veranderd in een smalle lijn die door harde dijken moet worden verdedigd Wij willen terug naar een brede en zachte kust waar zand in brede duingebieden zandbanken en eilanden voor een natuurlijke en flexibele verdediging zorgt Binnen deze brede

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/vlaamse-baaien-2100 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Nieuws | Vlaamse Baaien
  Nieuws warning Creating default object from empty value in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules taxonomy taxonomy pages inc on line 33 strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 Superstorm slaat boulevard Scheveningen weg Nieuws Als zich een superstorm voordoet gaat de nieuwe boulevard in Scheveningen verloren Onder de boulevard bevindt zich een stevige zeedijk die het binnenland tegen overstroming zal beschermen Combinatie Zeefront bouwde zowel de dijk als de boulevard Reactie toevoegen 1 bijlage VS voelen

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/taxonomy/term/5 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Vlaamse Baaien
  februari 2013 strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 strict warning Declaration of views handler filter options validate should be compatible with views handler options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views handler filter options submit should be compatible with views handler options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views handlers views handler filter inc on line 589 strict warning Declaration of views plugin style default options should be compatible with views object options in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin style default inc on line 25 strict warning Declaration of views plugin row options validate should be compatible with views plugin options validate form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Declaration of views plugin row options submit should be compatible with views plugin options submit form form state in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views plugins views plugin row inc on line 135 strict warning Non static method view load should not be called statically in mnt target03 358214 360281 www vlaamsebaaien com web content modules views views module on line 879 Hoe snel smelt het poolijs echt Nieuwe grootschalige studies geven een meer accuraat beeld van het smelten van het poolijs en het stijgen van de zeespiegel Die wordt nu op 3 2 milimeter per jaar begroot Reactie toevoegen 1 bijlage Gebruik natuur tegen

  Original URL path: http://www.vlaamsebaaien.com/nieuws?page=1 (2016-04-28)
  Open archived version from archive •